Konfigurowanie konwerterów dokumentów na strony

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera cztery programy narzędziowe do konwersji dokumentów na strony. Narzędzia te przekształcają dokumenty programu Microsoft Office Word, dokumenty programu Word z makrami, formularze programu Microsoft Office InfoPath i dokumenty XML na standardowe strony sieci Web, które można publikować w witrynach sieci Web w intranecie i w Internecie.

Uwaga: Dostępnych jest także kilka konwerterów przetwarzających formularze programu InfoPath na obrazy, ale nie można ich konfigurować.

Konwertery dokumentów na strony są przydatne, ponieważ umożliwiają użytkownikom tworzenie dokumentów w znanych sobie programach, a następnie publikowanie ich jako stron sieci Web w zbiorze witryn. Konwertery dokumentów są powiązane z określonymi typami zawartości dokumentów. Menedżerowie witryn mogą konfigurować sposób konwersji dokumentów na strony sieci Web na podstawie typu zawartości, do którego należą te dokumenty. Jeśli na przykład jeden typ zawartości dokumentów to Przykłady zastosowań, a drugi to Informacje prasowe, dla każdego z tych typów można inaczej skonfigurować konwertery dokumentów.

Administratorzy witryn mogą konfigurować następujące składniki konwerterów dokumentów na strony:

Dziedziczenie     Typy zawartości oparte na nadrzędnym typie zawartości mogą dziedziczyć ustawienia konwersji typu nadrzędnego lub mieć własne unikatowe ustawienia.

Układ strony     Dla przekonwertowanych dokumentów można wybrać dowolne układy stron odpowiednie dla zbioru witryn.

Położenie tekstu     Pozwala określić pole układu tekstu, w którym zostanie umieszczona zawartość.

Style tekstu     Definicje stylów powiązane z dokumentem mogą zostać zachowane po konwersji. Można także usunąć definicje stylów, co pozwoli na zdefiniowanie stylów na podstawie pliku css i umożliwi uzyskanie spójnego wyglądu i sposobu obsługi różnych dokumentów.

Lokalizacja strony     Pozwala określić witrynę, w której zostaną umieszczone przekonwertowane dokumenty każdego typu zawartości. Ustawienie to można także zablokować, aby uniemożliwić użytkownikom jego zmiany podczas konwersji dokumentów na strony.

Harmonogram konwersji     Dokumenty mogą być konwertowane od razu lub w tle z niższym priorytetem. W pierwszym przypadku użytkownik po okresie oczekiwania uzyskuje wynik, w drugim wraca do biblioteki dokumentów, z której rozpoczął konwersję. Ustawienie to można zablokować, aby uniemożliwić użytkownikom jego zmiany podczas konwersji dokumentów na strony.

Widok szablonu programu InfoPath     Tylko w przypadku operacji konwersji dokumentów programu InfoPath na strony można wybrać widok szablonu formularza programu InfoPath, który ma być używany podczas konwersji.

Arkusz stylów XSL     Na potrzeby operacji konwersji dokumentów XML na strony należy wyznaczyć arkusz stylów XSL zgodny ze schematem XML.

 1. Na stronie główne zbioru witryn kliknij polecenie Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij łącze Typy zawartości witryny, a następnie wybierz tym zawartości, dla którego chcesz zdefiniować ustawienia konwersji.

 3. Na stronie Typ zawartości witryny kliknij łącze Zarządzaj konwertowaniem dokumentów dla tego typu zawartości.

 4. Kliknij przycisk Konfiguruj obok konwertera, który chcesz skonfigurować.

 5. Dla typów zawartości dziedziczących ustawienia z typu nadrzędnego kliknij łącze Zdefiniuj ustawienia unikatowe dla tego typu zawartości w sekcji Dziedziczenie.

  Ta opcja jest niedostępna dla głównych typów zawartości (takich jak Dokument).

 6. Podczas operacji konwersji dokumentów XML na strony kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć arkusz stylów XSL, który zostanie użyty podczas konwersji. Wskaż arkusz stylów XSL zgodny ze schematem XML.

 7. Podczas operacji konwersji dokumentów programu InfoPath na strony, kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć szablon formularza programu InfoPath, a następnie z listy Widok wybierz widok, który ma zostać użyty podczas konwersji.

 8. Z listy Układ strony wybierz układ strony, który ma zostać użyty podczas konwersji.

 9. Z listy Pole dla zawartości konwertowanego dokumentu wybierz miejsce, w którym ma zostać umieszczona główna zawartość dokumentu. Lista zawiera wszystkie pola HTML w wybranym układzie dla danego typu zawartości. Wybierz pole, w którym zawartość będzie renderowana poprawnie.

 10. Zdecyduj, czy chcesz użyć stylów z oryginalnego dokumentu czy też style mają zostać usunięte i zastąpione przez style powiązane z układem strony.

  • Aby usunąć style z konwertowanego dokumentu, kliknij opcję Usuń sekcję <styles> stylów CSS z konwertowanego kodu HTML.

  • Aby zachować style tekstu, kliknij opcję Umieść sekcję <styles> stylów CSS z konwertowanego kodu HTML w następującym polu, a następnie zaznacz pole, do którego ma zostać zastosowany arkusz stylów kaskadowych. Sprawdź, czy wybrane pole pozwala na poprawny odczyt arkusza stylów kaskadowych.

 11. W sekcji Lokalizacja określ witrynę, w której mają być tworzone strony. Wybrana witryna musi mieć włączoną funkcję publikowania. Zaznacz pole wyboru Ustaw witrynę domyślną do tworzenia stron, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać lokalizację.

  Aby uniemożliwić użytkownikom umieszczanie przekonwertowanych dokumentów w innej lokalizacji, zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj użytkownikom na zmianę tego ustawienia podczas tworzenia stron.

 12. W sekcji Przetwarzanie określ, czy chcesz, aby strony były tworzone natychmiast po konwersji czy też chcesz, aby konwersja była wykonywana w tle, podczas gdy użytkownik będzie wykonywał inne zadanie.

  • Aby konwersja dokumentów odbywała się od razu (wysoki priorytet), zaznacz opcję Twórz strony pojedynczo.

  • Aby uruchomić konwersję w tle (niski priorytet), gdy użytkownik wykonuje inne zadanie, kliknij opcję Utwórz strony w tle.

  • Aby uniemożliwić użytkownikom zmianę tych ustawień, zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj użytkownikom na zmianę tego ustawienia podczas tworzenia stron.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×