Konfigurowanie konta

Tworzenie sesji pomocy technicznej w programie uruchamiającym usługę Easy Assist jest możliwe dopiero po skonfigurowaniu konta.

To configure the Easy Assist Launchpad (Konfigurowanie programu uruchamiającego usługę Easy Assist)

  1. Zainstaluj program uruchamiający usługę Easy Assist na komputerze zgodnie z instrukcjami administratora.

  2. Kliknij menu Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, Microsoft Easy Assist, a następnie kliknij polecenie Microsoft Easy Assist Launchpad (Program uruchamiający usługę Microsoft Easy Assist).

  3. W oknie dialogowym User Account (Konto użytkownika) w obszarze Live Meeting Service (Usługa Live Meeting) wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W polu tekstowym URL (Adres URL) wpisz adres URL portalu usługi Easy Assist.

    • W polu tekstowym URL (Adres URL) wpisz adres URL centrum konferencyjnego usługi Live Meeting. Następnie zaznacz pole wyboru Use the following user name and password to access my account (Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do mojego konta) oraz wpisz w wyświetlonych polach tekstowych swoje dane wymagane do zalogowania się.

  4. Aby zweryfikować podane informacje dotyczące logowania, kliknij przycisk Test connection (Testuj połączenie).

  5. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×