Konfigurowanie konferencji Audio programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami osób w Twojej organizacji będzie konieczne dołączanie do spotkania za pomocą telefonu. Skype dla firm i Microsoft Teams zawiera funkcję konferencji audio dla tylko sytuacja! Kontakty można zadzwonić do Skype dla firm lub Microsoft Teams spotkań za pomocą telefonu, zamiast Skype dla firm lub aplikacji dla programu Microsoft Teams na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Jeśli nie wiesz, duża odnośnie do konferencji Audio, które można oglądać. ten klip wideo.

Musisz skonfigurować konferencji głosowych osoby, której zamierzasz planowanie i prowadzenie spotkań. Uczestników spotkania, którzy telefonicznych nie potrzebujesz żadnych licencji przypisanej do ich lub inne ustawienia.

Jeśli potrzebujesz lepiej zrozumieć i planowanie konferencji głosowych przed nawet wykonaj poniższe czynności, obejrzyj ten klip wideo.

Krok 1: Kup i przypisz licencje

Aby wykonać ten krok, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365.

 1. Dowiedz się, jeśli konferencji Audio w usłudze Office 365 jest dostępna w kraju/regionu. Sprawdź na tej liście krajów/regionów.

 2. Dowiedz się, licencje, które trzeba kupić konferencji audio i ile będzie kosztować. Napis Skype dla firm i członkom zespołu dodatku Licencjonowaniei kupować licencje.

 3. Przypisz kupione licencje na usługę Office 365 lub program Skype dla firm użytkownikom w Twojej organizacji, którzy będą organizować lub prowadzić spotkania.

 4. Jeśli zakupiono licencje dodatku Konferencji głosowych i środków komunikacji licencji, przypisz je zbyt. Aby uzyskać instrukcje zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm licencji.

Krok 2: Wybór rodzaju dostawcę konferencji audio

Dostawca konferencji audio zapewnia mostka konferencji audio. Mostka konferencyjnego ustawia numery telefonów, numery PIN i identyfikatory konferencji dla spotkań. Podejmowanie decyzji dotyczącej używania firmy Microsoft lub dostawcy konferencji audio innego:

Uwaga : Microsoft Teams użytkownicy nie mogą dostawcę konferencji audio innego użytkownika.

 • Firmy Microsoft jako dostawcę konferencji audio: Najprostszym rozwiązaniem do konferencji audio, wybierz opcję firmy Microsoft jako dostawcę konferencji audio.

 • Innej firmy jako dostawcy konferencji audio: Jeśli znajdujesz się w Państwie miejsce, w którym konferencji Audio nie jest dostępna, jakość usług nie jest doskonałe ze względu na jej lokalizacji lub masz istniejącego kontraktu, wybierz pozycję innych firm konferencji audio Dostawca. Aby znaleźć dostawcę, przejdź do Witryny Microsoft PinPoint.

Porada : W Twojej organizacji możesz mieć niektóre osoby, które korzystają firmy Microsoft jako dostawcy konferencji audio i osobom korzystającym z funkcji innej firmy jako dostawcy. Ale to będzie bardziej skomplikowana konfiguracji i zarządzanie nimi.

Aby uzyskać szczegółowe porównanie firmy Microsoft jako dostawcy audio i innych firm zobacz Porównanie dostawców konferencji audio.

Krok 3: Przypisywanie dostawcy konferencji audio z osobami, które prowadzą lub planowanie spotkań

Teraz, gdy zdecydujesz się na dostawcę konferencji audio, należy przypisać dostawcę do osób w organizacji prowadzić lub planowanie spotkań. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Krok 4: Skonfiguruj zaproszenia na spotkanie

Następujące czynności są opcjonalne, ale wielu administratorów wykonuje je:

 1. Dostosuj zaproszenia na spotkanie. Numery telefonów skonfigurowane dla użytkownika będą automatycznie dodawane do zaproszeń na spotkanie wysyłanych do uczestników. Jednakże można dodać własne łącza do Pomocy i informacji prawnych, wiadomość tekstową i niewielki element graficzny firmy.

 2. Wybierz inny domyślny numer telefonu dla każdego użytkownika. Ten numer będzie widoczny w informacjach o spotkaniu zaplanowanym przez tego użytkownika.

 3. Ustawianie języków automatycznej recepcjonistki funkcji korzystającego z konferencji audio automatyczna recepcjonistka celu powitania rozmówca podczas nawiązywania połączenia z numerem telefonu konferencji audio. Ten krok jest stosowany tylko, jeśli korzystasz z programu Microsoft jako dostawcę audio.

 4. Ustawianie długości numeru PIN dla spotkań konferencji audio.

Często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre najważniejsze pytania, uzyskanych od klientów, którzy chcą korzystać z konferencji audio.

Dzwoniąc do spotkań jest bardzo przydatne, gdy osoby są w podróży, na przykład i nie mogą uczestniczyć w spotkaniu za pomocą Skype dla firm lub aplikacji dla programu Microsoft Teams na komputerze przenośnym lub urządzeń przenośnych. Istnieją innych powodów, dlaczego za pomocą telefonu do wzięcia Skype dla firm lub spotkania Microsoft Teams może być lepszym rozwiązaniem niż za pomocą aplikacji na komputerze:

 • Łączność z Internetem jest ograniczona.

 • Spotkanie jest dostępne tylko w trybie audio.

 • Użytkownik próbował bez powodzenia dołączyć do spotkania programu Skype dla firm.

 • Jakość połączenia jest lepsza w przypadku połączenia telefonicznego.

 • Użytkownicy mogą dołączyć do spotkania, korzystając z urządzeń głośnomówiących Bluetooth.

 • Użytkownicy uznają ten sposób za łatwiejszy i wygodniejszy w danej sytuacji.

Każda osoba, która ma telefonicznych numer i identyfikator konferencji mogą dołączyć do Skype dla firm lub spotkania Teams firmy Microsoft, jeśli organizator spotkania jest zablokowany spotkania.

Czy dzwonisz przy użyciu telefonu lub programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams aplikacji, będziesz słyszeć wszyscy na połączenie, a one mogły one Cię usłyszeć. Organizator spotkania może "Wycisz" uczestników spotkania, jeśli nie chcesz usłyszeć ich.

Tak, numery bezpłatne (usługowe) są dostępne, ale tylko w niektórych krajach/regionach. Aby zobaczyć listę dostępnych numerów, przejdź tutaj.

Istnieje lokalnych numerów telefonów przypisane do Ciebie podczas zakupu licencji dla konferencji głosowych. Numery dostępowe są uwzględniane w zaproszenia na spotkanie. Te numery lokalne tylko będą dostępne dla Twojej organizacji. Telefon przypisany do organizacji i udostępniane tego numeru przez użytkowników w organizacji, dla których włączono konferencje Audio. Tak w programie Skype dla firm lub programu Microsoft Teams spotkań zaplanowanych przez użytkownika A i B innego użytkownika zarówno są tę samą liczbę wybierania numerów.

Lokalne numery telefonów oraz, w niektórych przypadkach, międzynarodowe numery telefonów dla kraju, w którym mieści się organizacja, będą dołączane do zaproszenia na spotkanie. Jeśli uczestnik spotkania korzysta z innego numeru dołączonego do zaproszenia, jest to współużytkowany numer telefonu.

Aby uzyskać bieżącą listę krajów i regionów zobacz numerów telefonów do konferencji audio.

Jeśli numery telefonów do konferencji audio nie są dostępne w danym regionie lub nie spełnia wymagań danej organizacji, Prześlij nam opinię na forum fora.

Maksymalna długość spotkania zależy od tego, kto uczestniczy w spotkaniu i jakiego typu uwierzytelniania użyto w celu dołączenia do spotkania.

Uczestnicy spotkania

Czas zakończenia spotkania

Niektórzy użytkownicy dołączyli przy użyciu programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams aplikacji lub jest wybierany na spotkanie.

Spotkanie zostanie zakończone, jeśli przez 24 godziny nie wystąpią żadne zmiany na liście uczestników.

Wszyscy użytkownicy łączą się ze spotkaniem telefonicznie, a jedna osoba użyła numeru PIN do dołączenia do spotkania.

Spotkanie zostanie zakończone po 24 godzinach.

Wszyscy użytkownicy łączą się ze spotkaniem telefonicznie, ale nikt nie użył numeru PIN do dołączenia do spotkania.

Spotkanie zostanie zakończone po 4 godzinach.

Konferencje audio obsługują do 250 uczestników łączących się telefonicznie.

Aby dowiedzieć się, jakie są limity spotkań, zobacz Limity w usłudze Skype dla firm Online.

Dodano nową funkcję, która umożliwia — Administrator — wysyłanie i aktualizowanie informacji o konferencji audio i numeru PIN w wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, w tym kroku ją wyłączyć, zobacz Włączanie lub wyłączanie wysyłania wiadomości e-mail po zmianie ustawień konferencji audio.

Jesteśmy nie podoba mi. Jednak nadal można korzystać z konferencji audio, który jest dostępny w programie Skype dla firm Server 2015 wraz z bramy PSTN dla użytkownika lokalnego.

Programu Skype dla firm i Microsoft Teams użytkowników będą losowo przydzielane identyfikatory konferencji i nie można zarezerwować ani ustawić stałego Identyfikatora konferencji tylko mogą również używać.

Nie jest obecnie obsługę użytkowników, dla których włączono konferencje Audio na dołączanie do emisji spotkania programu Skype.

Nie, użytkownik nie można skorzystać z dowolnej pomocy operatora lub pomocy technicznej, naciskając klawisze * 0 podczas spotkania. W przypadku problemów z konferencji głosowych administrator organizacji może skontaktuj się Firma Microsoft pomocy technicznej dla usługi Office 365.

Użytkownik programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams znajdują się identyfikator konferencji, przypisany do nich przez planowanie spotkania w programie Outlook i programu Outlook w sieci web. Ponadto użytkownicy mogą znaleźć identyfikator konferencji w wiadomości e-mail, które będzie wysyłane do nich po są skonfigurowane do konferencji audio.

Uwaga : Użytkownicy nie mogą resetować swoich identyfikatorów konferencji. Identyfikator konferencji może zresetować wyłącznie administrator w danej organizacji.

Pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, które umożliwi użytkownikom dostęp do identyfikatora konferencji i resetowanie go bez pomocy administratora organizacji.

Użytkownik programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams można znaleźć numer PIN w wiadomości e-mail, które będzie wysyłane do nich po są skonfigurowane do konferencji audio.

Uwaga : Użytkownik programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams nie będzie można przywrócić ich numeru PIN. Numer PIN można przywrócić tylko przez Ciebie administratora. Po zresetowaniu numeru PIN do użytkownika są wysyłane wiadomości e-mail.

Pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, które umożliwi użytkownikom dostęp do numeru PIN i resetowanie go bez pomocy administratora organizacji.

 • *6 (wyciszenie/wyłączenie wyciszenia własnego mikrofonu)

 • *1 (odtworzenie opisu dostępnych poleceń konsoli wybierania numerów)

Tak, uczestnicy mogą wybierania numerów międzynarodowych i zaprosić inne osoby dzwoniące do spotkania programu Skype dla firm lub Teams firmy Microsoft. Zobacz wybierania ze spotkania, aby inne osoby mogą dołączyć go do.

Po przypisaniu licencji na Konferencje Audio i użytkownik tworzy nowe spotkania programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams w programie Outlook lub aplikacji Outlook w sieci web, numery telefonów oraz identyfikatory konferencji zostaną dodane do zaproszenia na spotkanie automatycznie.

Po przypisaniu licencji na Konferencje Audio, są przypisane do użytkownika tak zwany identyfikatora konferencyjne bez rezerwacji Ten identyfikator konferencji mogą być udostępniane wraz z numerów dostępu konferencji z uczestników spotkania, użytkownik nie zaplanować spotkanie.

Poniższa tabela przedstawia scenariusze, w których zarówno organizator, jak i wszyscy uczestnicy łączą się ze spotkaniem telefonicznie:

Ustawienie użytkownika

Czynności organizatora

Czynności uczestnika

Nie zezwalaj użytkownikom anonimowym na rozpoczynanie spotkania

 • Wybierz numer telefonu konferencji audio.

 • Wprowadź identyfikator konferencji.

 • Wprowadź numer PIN spotkania.

 • Wybierz numer telefonu konferencji audio.

 • Wprowadź identyfikator konferencji.

Jeśli organizator spotkania nie dołączył jeszcze do spotkania, uczestnik będzie słuchał muzyki w poczekalni do momentu dołączenia do spotkania przez organizatora.

Zezwalaj użytkownikom anonimowym na rozpoczynanie spotkania

 • Wybierz numer telefonu konferencji audio.

 • Wprowadź identyfikator konferencji.

 • Wybierz numer telefonu konferencji audio.

 • Wprowadź identyfikator konferencji.

Dowolny uczestnik, który dołączy do spotkania przed organizatorem, może rozpocząć spotkanie.

Uwaga : Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla klientów korzystających z usługi Office 365, której operatorem jest firma 21Vianet w Chinach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje o usłudze Office 365, której operatorem jest firma 21Vianet.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konfigurowanie programu Skype dla firm Online

Numery telefonu do konferencji Audio

Ustawianie opcji spotkań online i połączeń konferencyjnych

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×