Konfigurowanie komputera do synchronizowania plików usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Konfigurowanie komputera do synchronizowania plików usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Przy użyciu usługi OneDrive dla Firm możesz zsynchronizować pliki szkolne lub służbowe z komputerem. Gdy to zrobisz, możesz pracować z plikami bezpośrednio w swoim systemie plików i uzyskiwać do nich dostęp nawet wtedy, gdy jesteś w trybie offline. Zawsze, gdy będziesz w trybie online, wszelkie zmiany wprowadzone przez Ciebie lub innych będą automatycznie synchronizowane.

Uwaga: W tym artykule opisano, jak synchronizować pliki przy użyciu usługi Klient synchronizacji usługi OneDrive. Aby zsynchronizować pliki z lokalnych wystąpień programu SharePoint Server lub usługi OneDrive dla Firm (gdy Twoja organizacja nie subskrybuje planu dla firm usługi Office 365 ani usługi obsługiwanej przez firmę 21Vianet), musisz użyć poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Więcej informacji na temat synchronizowania w tych przypadkach znajdziesz w artykule Konfigurowanie komputera do synchronizacji lokalnych plików programu SharePoint Server.

Aby zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 , a następnie pozycję OneDrive.

  Obszar Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją OneDrive

 3. Wybierz przycisk Synchronizuj.

  Przycisk Synchronizuj

 4. Gdy przeglądarka poprosi o uprawnienie do otwarcia usługi Microsoft OneDrive, kliknij pozycję Zezwól lub Tak.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe w programie Internet Explorer z prośbą o uprawnienie do otwarcia usługi Microsoft OneDrive

 5. To, co stanie się w dalszej kolejności, zależy od tego, czy masz już najnowszą wersję usługi OneDrive, czy zalogowano się do usługi OneDrive przy użyciu konta służbowego i czy używasz klasycznej usługi OneDrive.

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Trwa przygotowywanie do synchronizacji i nie stanie się nic więcej, kliknij pozycję Pobierz najnowszą wersję usługi OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Trwa przygotowywanie do synchronizacji wyświetlane podczas konfigurowania usługi OneDrive dla Firm do synchronizacji

   Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Skonfiguruj usługę OneDrive, zaloguj się za pomocą konta służbowego.

   Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Skonfiguruj usługę OneDrive wyświetlane podczas konfigurowania usługi OneDrive dla Firm do synchronizacji

  • Jeśli masz już najnowszą wersję usługi OneDrive i już się zalogowano, zostanie otwarta usługa OneDrive — przejdź do następnego kroku.

 6. Po otwarciu usługi OneDrive i pojawieniu się okna dialogowego Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze, wybierz foldery do zsynchronizowania bądź zaznacz opcję Synchronizuj wszystkie pliki i foldery, a następnie wybierz przycisk OK.

  Zrzut ekranu Synchronizuj pliki z usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

 7. Synchronizacja została już w pełni skonfigurowana. Możesz zamknąć okno dialogowe Trwa przygotowywanie do synchronizacji, jeśli nadal jest otwarte w przeglądarce internetowej.

Twoje pliki usługi OneDrive dla Firm będą od teraz wyświetlane w Eksploratorze plików lub programie Finder jako OneDriveNazwaFirmy.

Potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Szkolenia wprowadzające do usługi OneDrive dla Firm

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×