Konfigurowanie kolumn tekstowych za pomocą prowadnic układu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Procedura ta jest przydatna podczas pracy z publikacją, w której nie określono wstępnie kolumn tekstowych (na przykład podczas tworzenia biuletynu od początku, a nie na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu).

W tym artykule

Co to są prowadnice układu?

Tworzenie kolumn i wierszy przy użyciu prowadnic układu

Co to są prowadnice układu?

Pojęcie prowadnic obejmuje prowadnice marginesów, kolumn, wierszy i linii bazowej. W programie Microsoft Office Publisher występują również prowadnice linijki.

Prowadnice układu

1. Prowadnice marginesów

2. Prowadnice kolumn

3. Prowadnice wierszy

4. Prowadnice linii bazowej

5. Prowadnice linijki

Prowadnice kolumn i wierszy umożliwiają organizowanie tekstu, obrazów i innych obiektów w kolumnach i wierszach, zapewniając uporządkowany i jednolity wygląd publikacji. Jeśli prowadnice układu zostaną użyte do utworzenia siatki na stronie wzorcowej, siatka będzie się pojawiać na każdej stronie publikacji, na której jest używana dana strona wzorcowa. Siatka nie zostanie wydrukowana podczas wydruku publikacji.

Uwaga : Jeśli zostanie włączone jedno z poleceń w menu Przyciągaj (menu Rozmieść, podmenu Przyciągaj) i występują problemy z przeciąganiem elementów, należy spróbować wyłączyć polecenie Przyciąganie.

Początek strony

Tworzenie kolumn i wierszy za pomocą prowadnic układu

  1. W menu Rozmieść kliknij polecenie Prowadnice układu, a następnie kliknij kartę Prowadnice siatki.

  2. W obszarze Prowadnice kolumn wprowadź wymaganą liczbę kolumn w polu Kolumny, a następnie wprowadź odstęp między kolumnami w polu Odstęp.

  3. W obszarze Prowadnice wierszy wprowadź wymaganą liczbę wierszy w polu Wiersze, a następnie wprowadź odstęp między wierszami w polu Odstęp.

  4. Jeśli publikacja jest drukowana na stronach przeciwległych, kliknij kartę Prowadnice marginesów i zaznacz pole wyboru Wzorzec dwustronicowy w obszarze Strony wzorcowe.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Utwórz pola tekstowe dla kolumn, klikając przycisk Pola tekstowego Obraz przycisku na pasku narzędzi obiekty, a następnie przeciągając wewnątrz kolumn, które są definiowane przy użyciu prowadnic układu.

Uwaga : Jeśli polecenie Do prowadnic (menu Rozmieść, podmenu Przyciągaj) jest włączone, po zwolnieniu przycisku myszy każde pole tekstowe zostanie przyciągnięte do najbliższej prowadnicy układu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×