Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z programu Skype dla firm Online delegowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano sposób konfigurowania i rozwiązywanie problemów z programu Skype dla firm Online delegowanie. Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące zalecenia dotyczące konfiguracji, najważniejsze wskazówki i procedurę rozwiązywania problemów.

Wskazówki i wymagania

Konfigurowanie i wprowadzenie delegowanie działać poprawnie zależy od możesz następujące wskazówki:

 • Użytkownik musi korzystać z programu Skype dla firm 2015 pełnego klienta z najnowszymi aktualizacjami lub programu Skype dla firm 2016 pełnego klienta.

 • Użytkownik musi korzystać z klienta programu Outlook 2013 z najnowszymi aktualizacjami lub klienta programu Outlook 2016.

 • Upewnij się, że osoba delegująca i komputerach pełnomocnika jest jeden profil Poczta programu Outlook jest to podstawowa lub profilu domyślnego. Ten profil poczty powinny zawierać tylko jedno konto.

 • Skype dla firm dla osoba delegująca i jego pełnomocnik powinien być użytkowników w trybie Online. Ponadto programu Exchange Server skrzynek pocztowych dla każdego konta, musisz być Online lub znajdować się w lokalnej.

 • Osoba delegująca i pełnomocnika należy korzystać z tej samej wersji głównej programu Outlook.

 • Wartość atrybutu EnableExchangeDelegateSync powinna być równa PRAWDA w zasady klienta. Po uruchomieniu polecenia cmdlet Get-CSClientPolicy w programie Skype dla modułu programu PowerShell Online firm, można sprawdzić to ustawienie.

 • Osoba delegująca i pełnomocnik musi się zalogować do programu Skype dla firm i programu Outlook w tym samym czasie na różne stanowiska pracy.

 • Udostępnione skrzynki pocztowe nie są obsługiwane dla programu Skype dla firm Online delegowanie. Jest to spowodowane udostępnionej skrzynki pocztowej nie ma sendonbehalf listy kontroli dostępu (ACL).

Outlook 2013

Outlook 2016

Lync-klienta programu Skype dla firm podstawowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Skype dla firm 2015

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Skype dla firm 2016

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Scenariusz licencjonowania Enterprise E3

Licencji

Klienci

Uwagi

Enterprise E3

Lync 2013 (program Skype dla firm 2015) używane z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016

W programie Skype dla firm 2016 używane w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016

W programie Skype dla firm podstawowe klienta nie obsługuje delegowania.

W przypadku klientów Mac możesz delegować połączeń, ale nie spotkań.

Enterprise E3 z systemem usługi Office 365 + xCalling usługi Office 365 Plan

Lync 2013 (program Skype dla firm 2015) używane z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016

W programie Skype dla firm 2016 używane w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016

Lync 2011 dla komputerów Mac

W programie Skype dla firm podstawowe klienta nie obsługuje delegowania.

W przypadku klientów Mac możesz delegować połączeń, ale nie spotkań.

Scenariusz licencjonowania E5 przedsiębiorstwa

Licencji

Klienci

Uwagi

Enterprise E5

Lync 2013 (program Skype dla firm 2015) używane z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016.

W programie Skype dla firm 2016 używane w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016

W programie Skype dla firm podstawowe klienta nie obsługuje delegowania.

W przypadku klientów Mac możesz delegować połączeń, ale nie spotkań.

Enterprise E5 plus Plan telefonicznej usługi Office 365

Program Skype dla firm 2016 dla komputerów Mac

Lync 2013 (program Skype dla firm 2015) używane z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016

W programie Skype dla firm 2016 używane w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016

Lync 2011 dla komputerów Mac

W programie Skype dla firm podstawowe klienta nie obsługuje delegowania.

W przypadku klientów Mac możesz delegować połączeń, ale nie spotkań.

Konfigurowanie i sprawdź, czy delegowanie

Aby skonfigurować program Skype dla firm Online delegowanie, wykonaj następujące kroki:

Karta przekazywania połączeń

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Opcje > Ustawienia przekazywania połączeń.

 2. Kliknij przycisk Edytuj moich pełnomocników.

 3. Wybierz pozycję Dodaj, wybierz pozycję pełnomocnik, który chcesz dodać, a następnie wybierz przycisk OK.

Karta nie przekazywania połączeń

 1. W programie Outlook, wybierz pozycję plik > Ustawienia kont > Pełnomocnictw > Dodaj.

 2. Znajdź, a następnie dodaj nazwisko osoby, która ma zostać pełnomocnikiem.

 3. Wybierz menu Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Edytor (może odczytać, tworzenie i modyfikowanie elementów).

Karta przekazywania połączeń

 • Jeśli klient nie ma na karcie Przekazywanie połączeń, zawierającą łącze Edytuj moich pełnomocników, a osoba delegująca znajduje się na komputerze Mac, osoba delegująca musi Zaloguj się do komputera z systemem Windows w celu utworzenia przedstawicielstwa. Jest tak, ponieważ klienci Mac nie może się łączyć MAPI i jest to wymagane w celu ustanowienia programu Skype dla firm delegowanie z programu Outlook.

Jeśli instalacja powiedzie się, pełnomocnik powinien być widoczny Dodano Cię jako pełnomocnika dla < nazwa > wiadomość i które utworzeniu grupy osoby, które połączeniami Zarządzam.  Osoba delegująca powinna być widoczna utworzony grupą pełnomocników.

Uwaga : Delegowanie uprawnienia zazwyczaj wyświetlane w 30 minut proces instalacji. Jednak to może potrwać do 24 godzin.

Rozwiązywanie problemów

Numer 1 Wpis pełnomocnika w dalszym ciągu wyświetlane w grupie osoby, które połączeniami Zarządzam po osoba delegująca zostały usunięte pełnomocnika w kliencie programu Outlook.

Rozdzielczość 1 Na klienta programu Skype dla firm kliknij prawym przyciskiem myszy pełnomocnika w grupie pełnomocników, a następnie kliknij przycisk Usuń z grupy.

Problem 2 Po udzieleniu dostępu pełnomocnika za pośrednictwem klienta programu Outlook komunikatu potwierdzającego ani grupy osoby, które połączeniami Zarządzam są wyświetlane dla pełnomocnika.

Rozdzielczość 2 Usuwanie delegowania w kliencie programu Outlook, poczekaj około 15 minut do replikacji, a następnie ponownie Dodaj pełnomocnika.

 • Delegowanie nie działa, jeśli próg 25 delegująca i 25 pełnomocników został przekroczony.

 • Klient programu Skype dla firm podstawowe nie jest obsługiwana.

  Uwaga : Po zainstalowaniu klienta programu Skype dla firm podstawowe usunie i podziału delegowanie.

 • Jeśli wartość Stanu MAPI nie OK, upewnij się, że wartości SIP i SMTP zgodne.

  Uwaga : Może potrwać kilka minut stanu MAPI ma być wyświetlany jako OK po pierwszym uruchomieniu programu Skype dla firm i programu Outlook.

 • Tworzenie grupy zabezpieczeń i dodawanie delegowanie uprawnień dla tej grupy zabezpieczeń nie jest obsługiwana.

 • MAPI jest niedostępna. Zobacz błąd "MAPI niedostępne" w programie Skype dla klientów biznesowych 2016.

 • Exchange Online skrzynki pocztowej nie jest dostępne za pośrednictwem klienta programu Skype dla firm. W takim przypadku uruchom test łączności z programem Outlook , aby upewnić się, że przekazuje.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×