Konfigurowanie haseł użytkowników, aby nigdy nie wygasały

Administrator usługi Office 365 w organizacji korzystającej z subskrypcji Office 365 Enterprise lub Office 365 Midsize może dostać od swojej firmy wytyczne nakazujące skonfigurowanie niektórych haseł użytkowników w taki sposób, aby nigdy nie wygasały. Nie zalecamy konfigurowania swojego hasła użytkownika w taki sposób, aby nigdy nie wygasało. Takie ustawienie zalecamy w przypadku kont usług, takich jak konto używane do synchronizacji usługi Active Directory.

Jeśli wolisz tak skonfigurować hasła użytkowników, aby wygasały po dłuższym czasie (maksymalnie 730 dni), a nie aby nigdy nie wygasały, możesz ustawić zasady wygasania haseł dla użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Ustawianie zasad wygasania hasła użytkownika.

Jeśli nadal chcesz tak ustawić hasło, aby nigdy nie wygasało, trzeba wykonać to dość złożone zadanie za pomocą programu Windows PowerShell.

Ważne:  Brak wygasania można ustawić tylko dla haseł kont użytkowników, które nie są synchronizowane metodą synchronizacji katalogów. Więcej informacji szczegółowych znajdziesz w artykule Integracja katalogów dla usługi Microsoft Azure Active Directory .

Przed 1 listopada 2013 roku portal usługi Office 365 umożliwiał ustawianie zasad dotyczących haseł tylko w domyślnej domenie onmicrosoft.com. Teraz w portalu usługi Office 365 zmiany zasad dotyczące haseł obejmują wszystkie domeny. Jeśli zmiany w zasadach dotyczących haseł zostały wprowadzone przed 1 listopada, zalecamy ponowne ustawienie tych zasad w celu ich zastosowania we wszystkich domenach niestandardowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Ustawianie zasad wygasania hasła użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie hasła tak, aby nigdy nie wygasało

Ustalanie, czy hasło jest skonfigurowane w taki sposób, aby nigdy nie wygasało

Co jeszcze należy wiedzieć?

Konfigurowanie hasła tak, aby nigdy nie wygasało

Artykuł Zarządzanie dzierżawą usługi Windows Azure AD przy użyciu poleceń cmdlet programu Windows PowerShell zawiera opis sposobu instalowania programu Windows PowerShell i dodatkowe informacje na temat programu Windows PowerShell oraz poleceń cmdlet.

 1. Połącz się z programem Windows PowerShell, korzystając z poświadczeń administratora firmy. Uruchom następujące polecenie cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skonfigurować hasło pojedynczego użytkownika tak, aby nigdy nie wygasało, uruchom następujące polecenie cmdlet przy użyciu głównej nazwy użytkownika (UPN) lub identyfikatora użytkownika:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

  • Aby skonfigurować hasła wszystkich użytkowników w organizacji tak, aby nigdy nie wygasały, uruchom następujące polecenie cmdlet:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Jeśli chcesz ustawić hasła użytkowników tak, aby wygasały po określonym czasie, zobacz Ustawianie zasad wygasania hasła użytkownika

Ustalanie, czy hasło jest skonfigurowane w taki sposób, aby nigdy nie wygasało

 1. Połącz się z programem Windows PowerShell, korzystając z poświadczeń administratora firmy. Uruchom następujące polecenie cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustalić, czy hasło pojedynczego użytkownika jest skonfigurowane w taki sposób, aby nigdy nie wygasało, uruchom następujące polecenie cmdlet przy użyciu głównej nazwy użytkownika (UPN) (na przykład annam@contoso.onmicrosoft.com) lub identyfikatora użytkownika, którego chcesz sprawdzić:

   Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  • Aby wyświetlić ustawienie „Hasło nigdy nie wygasa” dla wszystkich użytkowników, uruchom następujące polecenie cmdlet:

   Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

Co jeszcze należy wiedzieć?

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365 Small Business w organizacji, nie możesz tak konfigurować haseł użytkowników, aby nigdy nie wygasały. Możesz jednak określić liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia haseł użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie częstości wygasania hasła.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×