Konfigurowanie grupy osób, które mogą przeglądać i zmieniać nową witrynę projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli witryna projektu korzysta z uprawnień unikatowych, pierwszym krokiem po utworzeniu witryny jest skonfigurowanie grup dla witryny. Umożliwiają one kontrolowanie, kto może wyświetlać i zmieniać elementy witryny projektu. Po utworzeniu witryny jest wyświetlana strona, na której można skonfigurować te grupy.

Aby skonfigurować grupy dla witryny projektu:

  1. Na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie w sekcji Odwiedzający tę witrynę wybierz osoby, które będą mogły wyświetlać zawartość witryny bez możliwości wprowadzania zmian. Mogą to być osoby na stanowisku kierowniczym lub inni uczestnicy projektu, którzy chcą sprawdzić stan projektu bez wprowadzania żadnych zmian w danych.

    Możesz skorzystać z następujących możliwości:

    • Utworzenie nowej grupy    Jeśli tworzysz nową grupę, wpisz jej nazwę, jeśli nie chcesz skorzystać z nazwy domyślnej, a następnie wpisz nazwę użytkownika każdej z osób, której chcesz umożliwić wyświetlanie witryny w charakterze osoby odwiedzającej. Możesz wprowadzić wiele nazw kont rozdzielonych średnikiem (;). Po wprowadzeniu nazw kont możesz kliknąć pozycję Sprawdź nazwy, aby je zweryfikować. Jeśli nie znasz nazwy użytkownika danej osoby, którą chcesz dodać jako odwiedzającego, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wyszukaj tę osobę według jej nazwiska.

    • Użyj istniejącej grupy    Jeśli chcesz ponownie użyć istniejącej grupy jako odbiorców swojej witryny projektu, wybierz opcję Użyj istniejącej grupy, a następnie wybierz tę grupę z listy.

  2. W obszarze Członkowie tej witryny wybierz osoby, które będą miały możliwość dodawania, edytowania i usuwania zadań oraz dokumentów, a także innych informacji w witrynie. Podobnie jak w przypadku grupy osób odwiedzających możesz użyć istniejącej grupy dla tego poziomu uprawnień, jeśli jest to wskazane.

  3. W obszarze Właściciele tej witryny wybierz osoby, które będą miały pełną kontrolę nad wszystkimi dostępnymi opcjami witryny. Oznacza to możliwość dodawania i usuwania list, bibliotek oraz innych funkcji witryny. Również w tym przypadku możesz użyć istniejącej grupy dla tego poziomu uprawnień, jeśli jest to wskazane.

  4. Kliknij przycisk OK, aby dodać wybrane osoby do grup i rozpocząć korzystanie z witryny.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×