Konfigurowanie elementów nawigacji

Łącza do nawigacji (nazywane także elementami nawigacji) są wyświetlane na pasku łączy u góry stron oraz w lewej części stron na pasku szybkiego uruchamiania. Korzystając ze strony Ustawienia nawigacji witryny można skonfigurować, które elementy nawigacji mają być wyświetlane, pod jakimi nagłówkami i w jakiej kolejności. Wykonaj następujące czynności:

 • W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj nawigację.

Co chcesz zrobić?

Zarządzanie widocznością elementu nawigacji w podwitrynie i na stronie

Konfigurowanie sortowania

Zmiana kolejności elementów nawigacji

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka lub łącza

Zarządzanie widocznością elementu nawigacji

Zarządzanie widocznością elementu nawigacji w podwitrynie i na stronie

Witryna może mieć mało czytelny wygląd, jeśli wyświetlane są w niej elementy nawigacji podwitryn lub stron, zwłaszcza jeśli witryn i stron jest dużo.

 • Aby ukryć elementy nawigacji podwitryn, w sekcji Podwitryny i strony wyczyść pole wyboru Pokaż podwitryny.

 • Aby ukryć elementy nawigacji stron, w sekcji Podwitryny i strony wyczyść pole wyboru Pokaż strony.

Uwaga: Można też ukrywać poszczególne elementy nawigacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Zarządzanie widocznością elementu nawigacji.

Początek strony

Konfigurowanie sortowania

Elementy nawigacji można sortować automatycznie, ręcznie lub przy użyciu kombinacji obu tych metod. Na stronie Ustawienia nawigacji witryny wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Sortowanie zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Sortuj automatycznie. Zaznacz tę opcję, aby podwitryny, łącza nawigacji i strony były sortowane automatycznie zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji Sortowanie automatyczne.

  • Sortuj ręcznie. Zaznacz tę opcję, aby sortować ręcznie wszystkie elementy nawigacji. Więcej informacji na temat ręcznego sortowania elementów nawigacji można znaleźć w sekcji Zmiana kolejności elementów nawigacji.

   Uwaga: Aby sortować ręcznie wszystkie elementy nawigacji oprócz stron, zaznacz opcję Sortuj ręcznie, a następnie zaznacz pole wyboru Sortuj automatycznie strony. Strony będą sortowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji Sortowanie automatyczne.

 2. W sekcji Sortowanie automatyczne (sekcja Sortowanie automatyczne pojawia się tylko gdy wybrano opcję Sortowanie automatyczne lub zaznaczono pole wyboru Sortuj automatycznie strony) kliknij na liście Sortuj według jedną z następujących pozycji:

  • Tytuł. Kliknij tę opcję, aby sortować według tytułu elementu nawigacji. Następnie określ kolejność sortowania przez wybranie sortowania albo w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3), albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

  • Data utworzenia. Kliknij tę opcję, aby sortować według czasu utworzenia elementu nawigacji. Następnie określ kolejność sortowania przez wybranie sortowania albo w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3), albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

  • Data ostatniej modyfikacji. Kliknij tę opcję, aby sortować według czasu ostatniej modyfikacji elementu nawigacji. Następnie określ kolejność sortowania przez wybranie sortowania albo w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3), albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

Początek strony

Zmiana kolejności elementów nawigacji

Można używać przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji, aby zmienić kolejność elementów nawigacji i zagnieździć elementy w nagłówkach.

Dostępność i działanie przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół zależą od ustawionej konfiguracji sortowania, typu wybranego elementu oraz pozycji wybranego elementu.

W poniższej tabeli przedstawiono działanie przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół po wybraniu opcji Sortuj ręcznie.

Element nawigacji

Czynność

Pozycja elementu nawigacji

Wynik

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w górę.

Nie na początku lokalnej listy

Element przesuwa się o jedną pozycję w górę lokalnej listy.

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w górę.

Na początku lokalnej listy

 • Jeśli element jest zagnieżdżony, element jest przenoszony ponad nagłówek, w którym był zagnieżdżony, i przestaje być zagnieżdżony.

 • Jeśli nagłówek nie jest zagnieżdżony, zostaje zagnieżdżony w nagłówku znajdującym się bezpośrednio nad nim.

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w dół.

Nie na końcu lokalnej listy

Element przesuwa się o jedną pozycję w dół lokalnej listy.

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w dół.

Na końcu lokalnej listy

 • Jeśli element jest zagnieżdżony, przestaje być zagnieżdżony.

 • Jeśli element nie jest zagnieżdżony, zostaje zagnieżdżony w nagłówku znajdującym się bezpośrednio pod nim.

Element nagłówka

Kliknij przycisk Przenieś w górę.

Nie dotyczy

Element przesuwa się o jedną pozycję w górę. Wszystkie zagnieżdżone w nim elementy przesuwają się wraz z nim.

Element nagłówka

Kliknij przycisk Przenieś w dół.

Nie dotyczy

Element przesuwa się o jedną pozycję w dół. Wszystkie zagnieżdżone w nim elementy przesuwają się wraz z nim.

W tabeli poniżej przedstawiono działanie przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół po wybraniu opcji Sortuj automatycznie.

Element nawigacji

Czynność

Wynik

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w górę.

 • Jeśli element jest zagnieżdżony, zostaje zagnieżdżony w nagłówku znajdującym się powyżej nagłówka, w którym jest aktualnie zagnieżdżony.

 • Jeśli element nie jest zagnieżdżony, zostaje zagnieżdżony w pierwszym nagłówku znajdującym się ponad nim.

element inny niż nagłówek

Kliknij przycisk Przenieś w dół.

 • Jeśli pod nim znajduje się nagłówek, element zostaje zagnieżdżony w nagłówku znajdującym się pod nim.

 • Jeśli pod elementem nie ma nagłówka, element przestaje być zagnieżdżony.

Początek strony

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka lub łącza

Aby dodać nowy nagłówek lub nowe łącze, lub aby przeprowadzić edycję istniejącego nagłówka lub łącza, wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeprowadzić edycję nagłówka lub łącza, zaznacz nagłówek lub łącze, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij przycisk Dodaj nagłówek.

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij przycisk Dodaj łącze.

   Uwaga: Jeśli zaznaczony jest nagłówek, łącze zostanie dodane pod tym nagłówkiem. Jeśli zaznaczony jest element, łącze zostanie dodane na tym samym poziomie co zaznaczony element.

 2. Po wyświetleniu okna dialogowego Sieć Web skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Tytuł. Wpisz tytuł elementu nawigacji, który ma być wyświetlany.

  • Adres URL. Wpisz adres URL dla nagłówka lub łącza. Adres URL jest obowiązkowy dla łączy, ale opcjonalny dla nagłówków.

   Aby otworzyć wprowadzony adres URL, aby sprawdzić jego poprawność, zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie. Po kliknięciu przycisku OK wprowadzony adres URL zostanie otwarty w nowym oknie.

  • Opis Wpisz opis dla nagłówka lub łącza.

  • Odbiorcy. Aby zastosować ograniczenie widoczności, wprowadź odbiorców nagłówka lub łącza. Tylko wprowadzeni odbiorcy będą mogli zobaczyć łącze lub nagłówek (a także wszystko, co znajduje się pod nagłówkiem). Jeśli nie wprowadzisz żadnych odbiorców, łącze będzie widoczne dla wszystkich.

 3. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć nagłówek lub łącze, w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji zaznacz nagłówek lub łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Zarządzanie widocznością elementu nawigacji

Można ukrywać poszczególne elementy nawigacji, korzystając z sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji.

 • Aby ukryć element, który aktualnie jest widoczny, zaznacz ten element, a następnie kliknij przycisk Ukryj.

 • Aby pokazać element, który jest ukryty, zaznacz ten element, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×