Konfigurowanie biblioteki witryny do wymagania wyewidencjonowywania plików

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre organizacje wprowadzają wymaganie wyewidencjonowywania plików przed rozpoczęciem ich edytowania. To wymaganie uniemożliwia wzajemne zastępowanie zmian wprowadzanych w plikach przez wielu użytkowników i zapewnia przejrzystą historię wersji w przypadku włączenia funkcji przechowywania wersji tych plików.

Co chcesz wiedzieć?

Co się dzieje, gdy wymagania wyewidencjonowywania biblioteki witryny?

Jak skonfigurować biblioteki witryny do wymagania wyewidencjonowywania?

Jak usunąć wymagania wyewidencjonowywania w bibliotece witryny?

Co się dzieje, gdy dla biblioteki witryny obowiązuje wymaganie wyewidencjonowywania?

Jednym ze sposobów sterowania współpracą nad dokumentami jest wymaganie wyewidencjonowywania plików, zwłaszcza gdy dostęp do biblioteki ma wielu użytkowników. Wyewidencjonowanie pliku oznacza, że inni użytkownicy na pewno nie będą mogli go zastąpić. Oznacza jednak również, że inne osoby nie będą mogły wyświetlać najnowszych zmian w pliku ani wprowadzać własnych modyfikacji, dlatego też tak ważne jest szybkie ponowne ewidencjonowanie plików.

Ważne: Nie należy konfigurować biblioteki witryny do wymagania wyewidencjonowywania, jeśli planujesz osób Współtworzenie dokumentów w bibliotece. Osoby nie można jednocześnie Praca nad dokumentami po wymagane wyewidencjonowanie.

Podczas pracy w bibliotece wymagającej wyewidencjonowywania plików warto zapoznać się ze skutkami wykonywanych czynności.

Jeśli możesz tym...

Skutek…

Utworzenie lub dodanie pliku do biblioteki witryny

Plik zostanie wstępnie wyewidencjonowany dla użytkownika. Aby inne osoby mogły wyświetlać ten plik i nad nim pracować, należy go najpierw zaewidencjonować w bibliotece.

Otwarcie pliku do edycji

Plik zostanie automatycznie wyewidencjonowany dla użytkownika po kliknięciu pozycji Edytuj w aplikacji <nazwa aplikacji>. W wyświetlonym oknie komunikatu pojawi się ostrzeżenie, że nastąpi wyewidencjonowanie pliku, i zostanie zaoferowana możliwość edytowania tego pliku w lokalnym folderze wersji roboczych.

Komunikat o wyewidencjonowaniu pliku programu SharePoint

Po wyewidencjonowywania ikony pliku jest objęta z zieloną strzałkę skierowaną w dół icon image , wskazująca, że plik jest obecnie wyewidencjonowany. Żadna inna osoba nie można zmienić plik, a żadna inna osoba może wyświetlać zmiany, kiedy będzie wyewidencjonowany.

Wprowadzenie zmian w informacjach dotyczących pliku (właściwościach)

Jeśli plik nie został jeszcze wyewidencjonowany dla danego użytkownika, należy go wyewidencjonować, aby można było wprowadzać zmiany w jego właściwościach, takich jak tytuł, nazwisko autora, data ukończenia, statystyka wyrazów itd. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym zaewidencjonowaniu pliku.

Próba otwarcia pliku wyewidencjonowanego dla innej osoby

Opcje Wyewidencjonuj i Zaewidencjonuj są niedostępne. Nie można wyewidencjonować pliku wyewidencjonowanego przez inną osobę. Próba wyewidencjonowania takiego pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że plik jest wyewidencjonowany przez inną osobę.

Komunikat z informacją, że plik jest zablokowany przez inną osobę

Przytrzymując kursor na ikonie pliku, można natomiast dowiedzieć się, kto w danym momencie dysponuje plikiem. Nazwa osoby, która wyewidencjonowała plik, jest wyświetlana na etykietce narzędzia.

Etykietka narzędzia wyświetlana poniżej ikony wyewidencjonowanego pliku. Dzięki niej użytkownik może się dowiedzieć, jaka jest nazwa pliku i kto go wyewidencjonował.

Można skontaktować się z tą osobą z prośbą o zaewidencjonowanie pilnie potrzebnego pliku.

Zaewidencjonowanie pliku

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie komentarza dotyczącego wprowadzonych zmian. Jeśli dana biblioteka obsługuje śledzenie wersji, wprowadzony komentarz zostanie włączony do historii wersji. Jeśli są śledzone zarówno wersje główne, jak i wersje pomocnicze, zostanie wyświetlony monit o wybranie typu wersji, która będzie ewidencjonowana. W sekcji Zobacz też niniejszego artykułu można znaleźć więcej informacji na temat przechowywania wersji.

Długotrwałe przetrzymywanie wyewidencjonowanego pliku

Nikt inny nie może edytować pliku wyewidencjonowanego dla danego użytkownika ani wyświetlać wprowadzonych przez niego zmian. Jest to pomocne w czasie wprowadzania zmian, ale może także uniemożliwić innym osobom wykonywanie ich obowiązków. Dobry obyczaj i zwykła uprzejmość nakazują, aby wyewidencjonowany plik możliwie jak najszybciej zaewidencjonować z powrotem. W niektórych okolicznościach administrator może wymusić zaewidencjonowanie pliku.

Początek strony

Jak skonfigurować bibliotekę witryny do wymagania wyewidencjonowywania?

Tylko osoby mające uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie mogą konfigurować biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików.

Aby wymagać wyewidencjonowanie plików

Uwaga: Jeśli te informacje nie są zgodne, co widzisz, być może używasz usługi Office 365 po uaktualnieniu usługi. Spróbuj Konfigurowanie biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików, Aby znaleźć informacje dotyczą Cię.

 1. Przejdź do biblioteki, z którą planujesz pracować. Jeśli w okienku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlana nazwa biblioteki, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie zaznacz nazwę biblioteki.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia biblioteki Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation .

 4. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Wymagaj wyewidencjonowania w obszarze pytania Czy wymagać wyewidencjonowania dokumentów przed rozpoczęciem edytowania? wybierz pozycję Tak.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony Ustawienia biblioteki.

Początek strony

Jak usunąć wymaganie wyewidencjonowywania z biblioteki witryny?

Jeśli po jakimś czasie organizacja zdecyduje, że wymagane wyewidencjonowywanie nie jest naprawdę potrzebne, takie wymaganie można usunąć, o ile są dostępne uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie.

Aby Usuwanie wymagania do sprawdzenia plików

Uwaga: Jeśli te informacje nie są zgodne, co widzisz, być może używasz usługi Office 365 po uaktualnieniu usługi. Spróbuj Konfigurowanie biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików, Aby znaleźć informacje dotyczą Cię.

 1. Przejdź do biblioteki, z którą planujesz pracować. Jeśli w okienku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlana nazwa biblioteki, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie zaznacz nazwę biblioteki.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia biblioteki Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation .

 4. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Wymagaj wyewidencjonowania w obszarze pytania Czy wymagać wyewidencjonowania dokumentów przed rozpoczęciem edytowania? wybierz pozycję Nie.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony Ustawienia biblioteki.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×