Konfigurowanie biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jednym ze sposobów sterowania współpraca nad dokumentami jest wymaganie wyewidencjonowywania plików, szczególnie w przypadku wielu użytkowników ma dostęp do biblioteki. Jeśli jest wymagane wyewidencjonowywanie biblioteki, nie można zastąpić przez inne osoby. Jednak możesz uruchomić ryzyko uniemożliwia innym osobom wyświetlanie najnowszych zmian lub wprowadzania zmian się. Jeśli inni użytkownicy muszą pracować nad dokumentem jest ważne, że pliki są zaewidencjonowaniu szybko.

Uwaga: Nie konfiguruj biblioteki witryny, tak aby wymagała wyewidencjonowywania, jeśli użytkownicy planują współtworzyć dokumenty w bibliotece. Nie można pracować nad dokumentami równocześnie z innymi osobami, gdy jest włączone wyewidencjonowywanie.

Wymaganie wyewidencjonowania plików do edycji

Uwaga: Tylko osoby mające uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie mogą konfigurować biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików.

  1. Przejdź do biblioteki, którą chcesz pracować.

  2. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , Ustawienia biblioteki.

    Jeśli nie widzisz tych elementów menu, kliknij pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij pozycję

    Ustawienia biblioteki w grupie ustawienia.

  3. Na stronie Ustawienia w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  4. W sekcji Wymagaj wyewidencjonowania w obszarze Wymagaj wyewidencjonowania przed rozpoczęciem edytowania dokumentów?, kliknij przycisk Tak.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i wrócić do strony Ustawienia biblioteki.

W takim przypadku...

Skutek…

Utworzenie lub dodanie pliku do biblioteki

Plik zostanie wstępnie wyewidencjonowany dla użytkownika. Aby inne osoby mogły wyświetlać ten plik i nad nim pracować, należy go najpierw zaewidencjonować w bibliotece.

Otwarcie pliku do edycji

Plik zostanie automatycznie wyewidencjonowany dla użytkownika po kliknięciu pozycji Edytuj. W wyświetlonym oknie komunikatu pojawi się ostrzeżenie, że nastąpi wyewidencjonowanie pliku, i zostanie zaoferowana możliwość edytowania tego pliku w lokalnym folderze wersji roboczych.

Po wyewidencjonowywania ikony pliku jest objęta z zielonym, skierowaną w dół strzałkę wskazującą, że plik jest obecnie wyewidencjonowany. Żadna inna osoba nie można zmienić plik, a żadna inna osoba może wyświetlać zmiany, kiedy będzie wyewidencjonowany.

Wprowadzenie zmian w informacjach dotyczących pliku (właściwościach)

Jeśli plik nie został jeszcze wyewidencjonowany dla danego użytkownika, należy go wyewidencjonować, aby można było wprowadzać zmiany w jego właściwościach, takich jak tytuł, nazwisko autora, data ukończenia, statystyka wyrazów itd. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym zaewidencjonowaniu pliku.

Próba otwarcia pliku wyewidencjonowanego dla innej osoby

Opcje Wyewidencjonuj i Zaewidencjonuj są niedostępne. Nie można wyewidencjonować pliku wyewidencjonowanego przez inną osobę. Próba wyewidencjonowania takiego pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że plik jest wyewidencjonowany przez inną osobę.

Przytrzymując kursor na ikonie pliku, można natomiast dowiedzieć się, kto w danym momencie dysponuje plikiem. Nazwa osoby, która wyewidencjonowała plik, jest wyświetlana w etykietce narzędzia. Można skontaktować się z tą osobą i poprosić ją o zaewidencjonowanie pilnie potrzebnego pliku.

Zaewidencjonowanie pliku

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie komentarza dotyczącego wprowadzonych zmian. Jeśli dana biblioteka obsługuje śledzenie wersji, wprowadzony komentarz zostanie włączony do historii wersji. Jeśli są śledzone zarówno wersje główne, jak i wersje pomocnicze, zostanie wyświetlony monit o wybranie typu wersji, która będzie ewidencjonowana. W sekcji Zobacz też niniejszego artykułu można znaleźć więcej informacji na temat przechowywania wersji.

Długotrwałe przetrzymywanie wyewidencjonowanego pliku

Nikt inny nie może edytować pliku wyewidencjonowanego dla danego użytkownika ani wyświetlać wprowadzonych przez niego zmian. Jest to pomocne w czasie wprowadzania zmian, ale może także uniemożliwić innym osobom wykonywanie ich obowiązków. Dobry obyczaj i zwykła uprzejmość nakazują, aby wyewidencjonowany plik możliwie jak najszybciej zaewidencjonować z powrotem. W niektórych okolicznościach administrator może wymusić zaewidencjonowanie pliku.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×