Konfigurowanie audio i wideo — Communicator

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja Ustawianie Audio i wideo wykonuje następujące czynności:

 • Automatycznie znajduje i zaznacza preferowane urządzenie audio i wideo dla aplikacji — bez konieczności przechodzą przez proces instalacji. Konfigurowania Audio i wideo automatycznie skonfiguruje urządzeń audio i wideo dla aplikacji, gdy Odłącz urządzenie lub Dołącz nowe urządzenie do komputera.

 • Umożliwia określenie urządzenie alternatywny Tryb głośnomówiący (innych niż domyślne słuchawki lub zestaw słuchawkowy) dla połączeń. W tym obszarze można również określić oddzielnych urządzeń głośnik i mikrofon audio aplikacji.

 • Umożliwia określenie alternatywnego urządzenia (innych niż domyślne słuchawki lub zestaw słuchawkowy) do odtwarzania dźwięków alertów dla aplikacji. Na przykład można określić, że alert dźwięk jest odtwarzany dla głośników komputera, po odebraniu połączenia przychodzącego.

 • Umożliwia testowanie urządzenia i dostosować głośnik i mikrofon wielkości i przetestuj i Dostosuj kamer internetowych.

Funkcja Ustawianie Audio i wideo jest dostępna w programie Office Communicator 2007 R2 i Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie Audio i wideo — słuchawki lub zestaw słuchawkowy

Konfigurowanie Audio i wideo — głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący

Konfigurowanie Audio i wideo — dźwięków

Konfigurowanie Audio i wideo — kamera internetowa

Konfigurowanie Audio i wideo — słuchawki lub zestaw słuchawkowy

Na stronę Ustaw Audio i wideo — słuchawki lub zestaw słuchawkowy pojawia się tylko wtedy, gdy programu Communicator 2007 wykryje słuchawki USB lub zestaw słuchawkowy podłączony do komputera. Aparaty telefoniczne lub zestawów słuchawkowych są urządzeń telefonii (telefon) z głośnika, mikrofonu i przycisk początkowych i końcowych połączeń.

Podłącz telefon stacjonarny programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition do komputera za pomocą kabla USB telefon stacjonarny staje się domyślnym urządzeniem audio dla połączeń programu Communicator, konferencji i sesji programu Live Meeting. Communicator automatycznie pary przy użyciu telefonu stacjonarnego, co oznacza, że telefoniczne, które zainicjować z programu Communicator są umieszczane na telefon stacjonarny i klikając powiadomienie połączeń przychodzących automatycznie łączy połączenie na telefon stacjonarny. Podczas połączenia akcji kontrolki połączenia podejmowane, zostaną one odzwierciedlone zarówno w programie Communicator i telefon stacjonarny.

Wybierz pozycję słuchawka lub zestaw słuchawkowy

Na liście rozwijanej słuchawki lub zestaw słuchawkowy zostanie wypełniona urządzeń telefonii wykryte przez funkcję Ustawianie Audio i wideo. Domyślnie Ustaw Audio i wideo autoselects słuchawki lub zestaw słuchawkowy urządzeń według następującej kolejności Priority (priorytet):

Funkcja automatycznego wyboru priorytet słuchawki lub zestawy słuchawkowe

 1. Tylko communicator 2007 R2: Certyfikowane UC telefon stacjonarny IP, na przykład programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. Certyfikowane UC słuchawki z ekranu

 3. Certyfikowane UC słuchawki z Tryb głośnomówiący

 4. Certyfikowane UC zestaw słuchawkowy

 5. Certyfikowane UC urządzenia Brak

 6. UC nieautoryzowanych słuchawki

Na liście rozwijanej słuchawki lub zestaw słuchawkowy udostępnia następujące opcje:

 • Domyślnie - < nazwa urządzenia >    Po zaznaczeniu opcji domyślny - < nazwa urządzenia >, funkcja Ustawianie Audio i wideo automatycznie wykrywa i zaznacza preferowaną słuchawki lub zestaw słuchawkowy. W przypadku zaznaczenia tej opcji programu Communicator 2007 automatyczne skonfigurowanie urządzenia słuchawki lub zestaw słuchawkowy, jeśli odłączanie lub ponownie podłącz urządzenie lub Dołącz nowe słuchawki lub zestawu słuchawkowego na komputerze. Gdy telefon stacjonarny programu Office Communicator 2007 R2 Phone Edition jest dołączony za pomocą kabla USB, ta opcja powoduje wyświetlenie połączenia telefonu stacjonarnego.

  Uwaga: Jeśli chcesz używać telefonu stacjonarnego dołączony, ale został już wybrany niestandardowe głośnik lub urządzenie mikrofon, będzie konieczne ręczne wybierz tę opcję, aby używać telefonu stacjonarnego.

 • < nazwa urządzenia >    Jeśli chcesz wymusić urządzenia, a nie pozwalają funkcję Ustawianie Audio i wideo, wybierz ją, zaznacz konkretnego urządzenia. W przypadku zaznaczenia tej opcji programu Communicator 2007 nie automatyczne skonfigurowanie usługi słuchawki lub zestaw słuchawkowy Odłącz urządzenie lub Dołącz nowe urządzenie. Jeśli masz telefon stacjonarny podłączony do komputera i wybierz inne urządzenie, Communicator 2007 R2 nie zostaną skojarzone z telefonu stacjonarnego Office Communicator 2007 R2.

Głośnik

 • Kliknij pozycję Przetestuj, aby przetestować głośność głośnik słuchawki lub zestaw słuchawkowy. Za pomocą suwaka głośności w górę lub w dół.

Mikrofon

 • Jeśli masz słuchawka Podnieś słuchawkę i odezwij się do testowania poziom głośności. Jeśli masz w przypadku telefonu stacjonarnego Podnieś słuchawkę telefonu stacjonarnego i odezwij się do testowania poziom głośności. Jeśli masz zestaw słuchawkowy, po prostu mów do prelegenta. Zielony stanu należy wypełnić środkowej części obszaru testowych.

Początek strony

Konfigurowanie Audio i wideo — głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz tego samego urządzenia zarówno głośnik i mikrofon, jako Wybieranie oddzielnych urządzeń może powodować echo audio podczas połączenia. Jednak nie można uniknąć przy użyciu oddzielnych urządzeń i występuje echo, można zminimalizować echo przez zmniejszanie głośności mikrofonu i głośników.

Na stronie konfigurowania Audio i wideo — głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący można zaznaczyć głośnik i mikrofon audio część aplikacji. Możesz również wybrać oddzielnych urządzeń dla głośnik i mikrofon. Ponadto jeśli zostanie wykryta urządzenie telefoniczne słuchawki lub zestaw słuchawkowy, możesz wybrać tryb głośnomówiący (innych niż domyślne słuchawki lub zestaw słuchawkowy Tryb głośnomówiący) dla połączeń. Domyślnie głośnika autoselects Ustawianie Audio i wideo i mikrofon urządzeń według następującej kolejności Priority (priorytet):

Funkcja automatycznego wyboru priorytet głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący urządzeń

 1. Tryb głośnomówiący na wybranego urządzenia telefonicznego

 2. Urządzenie roundTable

 3. Domyślne urządzenia systemowe

 • Domyślnie - < nazwa urządzenia >    Po zaznaczeniu opcji domyślny - < nazwa urządzenia >, Ustaw Audio i wideo automatycznie wykrywa i wybiera preferowany głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący. W przypadku zaznaczenia tej opcji głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący urządzeń są automatycznie konfigurowane podczas odłączanie lub ponownie podłącz urządzenie lub Dołącz nowe urządzenie.

 • Niestandardowe    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wybrać konkretnego urządzenia, a nie pozwalają programu Communicator 2007, wybierz go dla Ciebie. Ponadto ta opcja pozwala wybrać różnych urządzeń głośniki i mikrofon.

 • Wyłączanie    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący.

Głośnik

 • Jeśli niestandardowe jest zaznaczone dla głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący, można wybrać spośród urządzeń w listy rozwijanej.

 • Kliknij pozycję Przetestuj, aby przetestować głośność na głośnika.

Mikrofon

 • Jeśli niestandardowe jest zaznaczone dla głośnik i mikrofon lub Tryb głośnomówiący można wybrać spośród urządzeń w listy rozwijanej.

 • Kliknij pozycję Przetestuj, aby przetestować poziom głośności na mikrofon. Za pomocą suwaka głośności w górę lub w dół.

Początek strony

Konfigurowanie Audio i wideo — dźwięków

Strona konfigurowania Audio i wideo — dźwięki umożliwia wybierz prelegenta odtwarzać dźwięki z poziomu aplikacji — na przykład sygnalizowane połączenia przychodzące połączenia lub alertów dźwiękowych dla zaproszeń za pomocą wiadomości Błyskawicznych. Domyślnie autoselects domyślnego systemu głośników Ustawianie Audio i wideo.

 • Domyślnie - < nazwa urządzenia >    Wybranie tej opcji jest domyślnie zaznaczone automatycznie. Po zaznaczeniu domyślnego zestawu Audio i wideo automatycznie wykrywa i zaznacza urządzenia do odtwarzania dźwięków alertów. Zaletą wybranie tej opcji jest, odłącz urządzenie, Dołącz nowe urządzenie programu Communicator 2007 automatycznie obsługi przez zaznaczenie dla Ciebie.

 • < nazwa urządzenia >    Wybierz urządzenie, jeśli chcesz wymusić dźwięki alertów po konkretnego urządzenia. Jeśli wybierzesz tę opcję, Communicator 2007 nie skonfigurowanie urządzenia w celu dźwięk podczas Odłącz urządzenie lub Podłącz nowe urządzenie.

 • Wyłączanie    Zaznacz tę opcję wyłączyć głośnik, aby nie dźwięki alertów dźwiękowych na głośniki.

Głośnik

 • Kliknij pozycję Przetestuj do przetestowania wielkość głośnik odtwarzanie dźwięków.

Początek strony

Konfigurowanie Audio i wideo — kamera internetowa

Na stronę Ustaw Audio i wideo — kamerę internetową umożliwia Wybierz kamerę internetową do użycia podczas konwersacji wideo. Ta strona umożliwia dostęp do ustawień i oprogramowania dopasowań dostarczoną przez producenta kamera internetowa. Domyślnie program Communicator 2007 autoselects urządzenia wideo według następującej kolejności Priority (priorytet):

Priorytet automatyczny wybór urządzenia wideo

 1. Strumienia aktywnego prezentera na urządzenie RoundTable

 2. Domyślne urządzenie wideo systemu

 • Domyślnie - < nazwa urządzenia >    Wybranie tej opcji jest domyślnie zaznaczone automatycznie. Po zaznaczeniu domyślne programu Communicator 2007 automatycznie wykryje i zaznacza urządzenia kamera internetowa w celu nawiązywania połączeń wideo. Zaletą wybranie tej opcji to, że jeśli Odłącz urządzenie, a następnie Dołącz nowe urządzenie, Communicator 2007 będzie automatycznie obsługiwać zaznaczenia dla Ciebie.

 • < urządzenia >    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wymusić za pomocą konkretnego urządzenia wideo. Jeśli wybierzesz tę opcję, Communicator 2007 nie skonfigurowanie urządzenia wideo w aplikacji, jeśli urządzenie wideo jest odłączony lub dodawania nowego urządzenia wideo.

 • Wyłączanie    Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz używać kamery internetowej.

Ustawienia kamery internetowej

 • Kliknij przycisk Ustawienia kamery internetowej, aby użyć ustawień i oprogramowania dopasowań dostarczoną przez producenta kamera internetowa.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×