Konfigurowanie aplikacji Project Web App dla usługi Project Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

< Dodatkowa pomoc programu Project

Być może zechcesz skonfigurować dodatkową witrynę usługi Project Online, aby zarządzać projektami w środowisku oddzielonym od pierwszej witryny usługi Project Online. W tym celu utwórz kolejny zbiór witryn z aplikacją Project Web App.

Aby skonfigurować kolejną witrynę usługi Project Online:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

  Wybieranie ikony Uruchamianie aplikacji, a następnie wybieranie kafelka Administrator

  Porada : Kafelek Administrator jest wyświetlany wyłącznie dla administratorów usługi Office 365.

 3. W obszarze nawigacji w lewym dolnym rozwiń Centrów administracyjnych i Otwórz Centrum administracyjne programu SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Nowy > Prywatny zbiór witryn z aplikacją Project Web App.

  Nowy > Prywatny zbiór witryn z aplikacją Project Web App

 5. W polu Tytuł wpisz nazwę nowego zbioru witryn.

  Polecenie Prywatny zbiór witryn z aplikacją Project Web App

 6. Z listy Adres publicznej witryny sieci Web wybierz witrynę sieci Web, w której chcesz utworzyć zbiór witryn, a następnie w polu obok wpisz część adresu URL, która prowadzi bezpośrednio do tego zbioru witryn.

  Na przykład wybierz pozycję https://contoso.microsoftonline.com z listy Adres publicznej witryny sieci Web, a następnie wpisz pwa w polu obok adresu. Adresem zbioru witryn będzie: https://contoso.microsoftonline.com/pwa.

 7. Wypełnij pozostałe pola, włącznie z następującymi:

  • Administrator    Wprowadź nazwę administratora zbioru witryn.

  • Przydział magazynowania    Wprowadź maksymalną ilość pamięci, jaką chcesz przeznaczyć na magazynowanie danych usługi Project Online. Zalecane jest co najmniej 200 MB. Ta liczba ma wpływ na wydajność.

  • Przydział zasobów serwera Wprowadź maksymalną liczbę zasobów serwera, jakiej chcesz używać w usłudze Project Online. Zalecane jest co najmniej 300 zasobów serwera. Ta liczba ma wpływ na wydajność.

 8. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć zbiór witryn z włączoną usługą Project Online.

Uwaga :  Gdy skonfigurujesz witrynę, przed rozpoczęciem korzystania z niej odczekaj 15 minut, aby umożliwić zakończenie instalacji usługi Project Online.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×