Konfigurowanie Live spotkania dodatek konferencji programu Microsoft Office Outlook

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed użyciem dodatek konferencji dla programu Microsoft Office Outlook, możesz skonfigurować konto usługi Microsoft Office Live Meeting lub Microsoft Office Communications Server 2007 R2:

Aby skonfigurować konto usługi Office Communications Server 2007 R2

 1. W menu konferencji kliknij pozycję Konfiguruj konta.

 2. W oknie dialogowym Konta użytkownika , w obszarze Office Communications Server, pole tekstoweNazwa logowania , wpisz swoją nazwę logowania.

 3. Opcjonalnie: Kliknij pozycję Zaawansowane, aby ustawić Zaawansowane ustawienia połączenia.

 4. Opcjonalnie: W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia połączenia , wybierz opcję Użyj tych serwerach. W polu tekstowym Nazwa serwera wewnętrznego lub adres IP lub Nazwa serwera zewnętrznego lub adres IP wpisz nazwę serwera lub adres IP serwera Live, z którym będzie się łączyć.

 5. Opcjonalnie: Wybierz protokół, który będzie używany, wybierając pozycję Połącz, używając: TCP lub TLS. Zaznacz pole wyboru Używaj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź informacje o logowaniu.

 6. Opcjonalnie: Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia połączenia.

  Uwaga: Informacje dla ustawienia Zaawansowane oraz informacje o logowaniu, są dostępne z administratorem programu Live Meeting

 7. W oknie dialogowym Konta użytkowników wybierz pozycję Testuj połączenie, aby sprawdzić swoje informacje logowania.

Ważne: Ustawienia dla Twojego konta Office Communications Server są udostępniane programu Office Communicator 2007.

Aby skonfigurować swoje konto w usłudze Live Meeting

 1. W programie Outlook, w menu konferencji kliknij pozycję Konta użytkowników.

 2. W oknie dialogowym Konta użytkownika, w obszarze usługi Live Meeting wpisz adres URL portalu sieci Internet lub wybierz I wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do mojego konta, a następnie wprowadź informacje o logowaniu.

 3. Wybierz pozycję Testuj połączenie, aby sprawdzić swoje informacje logowania.

Konferencje telefoniczne jest nowa opcja audio dla konferencji audio, które są obsługiwane na Office Communications Server 2007 R2. Opcja telefonicznych zapewnia wydajne zastępuje usługi dostawcy konferencji Twojej firmy. Umożliwia także uczestników konferencji dołączyć do połączenia konferencyjnego programu Communicator lub programu Live Meeting, która korzysta z konferencji telefonicznych dla dźwięku także dzwoniąc z telefonu lub urządzenia przenośnego. Opcja telefonicznych może służyć do zaplanowanych połączeń konferencyjnych programu Communicator lub Live Meeting. Z konferencji telefonicznych członków i członków tej samej sieci firmowej mogą dołączyć do połączenia konferencyjnego bez potrzeby dostawcy konferencji.

Aby dołączyć do połączenia konferencyjnego jako osoba prowadząca, osoby prowadzącej lub uwierzytelniony wywołujący, należy użyć numeru PIN. Numer PIN jest skonfigurowana, konfigurując Ustawienia konferencji telefonicznych.

Aby skonfigurować Ustawienia konferencji telefonicznych dla pakietu Office Communications Server 2007 R2

 1. W programie Outlook, w menu konferencji kliknij pozycję Ustawienia konferencji telefonicznych.

 2. Na stronie konferencje telefoniczne w obszarze Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) kliknij pozycję Zaloguj.

 3. Kliknij język, kliknij preferowany język z listy, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

 4. Na stronie Utwórz nowy numer PIN kliknij numer PIN lub Zmień PIN i wpisz numer, spełniający wymagania numeru PIN w polu edycji numeru PIN, a następnie ponownie wpisz nowy numer PIN w polu edycji Potwierdź numer PIN.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×