Konfigurowanie Centrum zasobów

< Dodatkowa pomoc programu Project

Jeśli organizacja korzysta z synchronizacji usługi Active Directory, przy pierwszym użyciu Centrum zasobów w aplikacji Project Web App należy wybrać grupę usługi Active Directory zawierającą użytkowników do dodania jako zasoby w aplikacji Project Web App.

Aby wybrać grupę do użycia dla zasobów w aplikacji Project Web App:

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Zasoby.

  2. Na stronie Centrum zasobów kliknij łącze kliknij tutaj, aby przeprowadzić synchronizację z istniejącą grupą usługi Active Directory.

  3. Na stronie Synchronizacja puli zasobów przedsiębiorstwa z usługą Active Directory w sekcji Grupa usługi Active Directory wprowadź nazwę grupy usługi Active Directory zawierającej zasoby aplikacji Project Web App. W razie potrzeby możesz wprowadzić wiele grup usługi Active Directory.

  4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie uaktywnij ponownie użytkowników, którzy są obecnie nieaktywni, jeśli w trakcie synchronizacji zostaną oni znalezieni w usłudze Active Directory, chyba że istnieje istotny powód, aby nie robić tego w Twojej organizacji.

  5. Kliknij pozycję Zapisz i zsynchronizuj teraz, aby dodać użytkowników znajdujących się w grupie usługi Active Directory do aplikacji Project Web App jako zasoby.

Dodawane mogą być też zasoby, które nie należą do wybranych grup usługi Active Directory. Zobacz Dodawanie zasobu do aplikacji Project Web App, aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×