Konfigurowanie żądań dostępu i zarządzanie nimi

Funkcja żądań dostępu umożliwia poproszenie o dostęp do zawartości, której dana osoba nie może zobaczyć, bo nie ma uprawnień. Właściciel witryny może skonfigurować tę funkcję w celu wysyłania Tobie wiadomości, gdy inna osoba zażąda dostępu do witryny. Możesz zatwierdzić lub odrzucić takie żądanie. W przypadku zatwierdzenia żądania możesz też określić poziom uprawnień, jaki chcesz przypisać do użytkownika.

Funkcja żądań dostępu współdziała też z poleceniem Udostępnij dotyczącym witryn. Jeśli użytkownik niebędący właścicielem witryny (czyli osoba bez uprawnień pełnej kontroli nad witryną) zaprosi za pomocą polecenia Udostępnij do wyświetlania witryny, zostanie wygenerowane żądanie dostępu dla właściciela witryny. Właściciel witryny może zatwierdzić lub odrzucić żądanie albo określić poziom uprawnień, jaki ma zostać przypisany do nowego użytkownika.

Polecenie Udostępnij wraz z funkcją żądań dostępu upraszczają proces zarządzania osobami mającymi dostęp do witryny. Użytkownicy witryn mogą zapraszać inne osoby do współpracy w witrynach (o ile ta funkcja nie zostanie wyłączona), natomiast właściciele witryn mają pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do tych witryn oraz jaki poziom uprawnień jest przypisany do użytkowników.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie ustawień żądań dostępu

Zatwierdzanie i odrzucanie żądań dostępu do witryny

Zarządzanie zaproszeniami dla użytkowników zewnętrznych (tylko w usłudze SharePoint Online)

Wycofywanie zaproszeń

Ponowne wysyłanie zaproszenia

Zadania pokrewne

Zmienianie ustawień żądań dostępu

Najpierw warto zdecydować, czy członkowie grup witryn mogą wysyłać zaproszenia osobom niebędącym członkami, umożliwiające uzyskanie dostępu do zawartości witryny. Następnie można włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Uwaga: Jej wyłączenie nie powoduje ukrycia menu Udostępnij, ale w przypadku próby udostępnienia czegoś przez członka zespołu pojawi się komunikat o błędzie.

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie zawartości przez członków zespołu użytkownikom niebędącym członkami   

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Na karcie Uprawnienia kliknij pozycję Ustawienia żądań dostępu.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia żądania dostępu zaznacz lub wyczyść pole Zezwól członkom na udostępnianie witryny oraz poszczególnych plików lub folderów. Pole wyboru znajdujące się poniżej — Zezwól członkom na zapraszanie innych do grupy członków witryny, Członkowie witryny zespołu. To ustawienie musi być włączone, aby umożliwić członkom udostępnianie witryny — zostanie automatycznie zaznaczone lub wyczyszczone.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Żądania dostępu

Właściciele witryn mogą skonfigurować funkcję żądań dostępu tak, aby odbierać wiadomości e-mail w przypadku żądania dostępu do witryny przez użytkowników.

Aby skonfigurować żądania dostępu   

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Na karcie Uprawnienia kliknij pozycję Ustawienia żądań dostępu.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia żądania dostępu zaznacz pole wyboru obok pozycji Zezwalaj na żądania dostępu.

 5. Wybierz, czy żądania dostępu mają być wysyłane do członków grupy Właściciele witryny Witryna zespołu, czy mają być wysłane do konkretnego użytkownika lub listy dystrybucyjnej. (Pamiętaj, że tylko członkowie grupy Właściciele witryny Witryna zespołu mogą zatwierdzać i odrzucać żądania dostępu).

 6. Opcjonalnie dołącz wiadomość niestandardową pokazywaną użytkownikom na stronie żądania dostępu.

 7. Kliknij przycisk OK.

Zatwierdzanie i odrzucanie żądań dostępu do witryny

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Żądania dostępu i zaproszenia.

 3. W obszarze Żądania oczekujące znajdź żądanie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij wielokropek . . . w celu otwarcia menu.

 4. W obszarze Uprawnienia wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przypisać do użytkownika (jeśli zamierzasz zatwierdzić żądanie). Możesz też wpisać treść wiadomości dla osoby żądającej dostępu, aby udokumentować swoją decyzję.

 5. Kliknij pozycję Zatwierdź lub Odrzuć.

  Porada:  Aby wyświetlić wcześniejsze żądania, kliknij pozycję Pokaż historię.

Zarządzanie zaproszeniami dla użytkowników zewnętrznych (tylko w usłudze SharePoint Online)

Klienci usługi Microsoft Office 365 używający usługi SharePoint Online mogą też zarządzać na stronie Żądania dostępu zaproszeniami dla użytkowników Gość, które zostały wysłane do osób bez licencji na subskrypcję usługi Office 365.

Ważne:  Tylko użytkownik będący administratorem zbioru witryn, administratorem firmy lub członkiem domyślnej grupy Właściciele witryn ma uprawnienia do korzystania ze strony Żądania dostępu. Jednak użytkownik, który został usunięty z grupy Właściciele witryn, a później otrzymał uprawnienia Pełna kontrola do witryny, nie będzie miał dostępu do strony Żądania dostępu. Aby rozwiązać ten problem, zobacz Komunikat „Odmowa dostępu” podczas wyświetlania listy „Żądania dostępu” w usłudze SharePoint Online.

Wycofywanie zaproszeń

Jeśli chcesz wycofać zaproszenie wysłane do użytkownika zewnętrznego, możesz to zrobić zanim użytkownik zaakceptuje zaproszenie.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Żądania dostępu i zaproszenia.

 3. W obszarze Zaproszenia użytkownika Gość znajdź osobę, której zaproszenie do witryny chcesz wycofać, a następnie kliknij wielokropek . . . w celu otwarcia menu.

 4. W oknie właściwości kliknij pozycję Wycofaj.

Jeśli użytkownik zewnętrzny zaakceptował już zaproszenie i chcesz usunąć go z witryny, usuń go z grupy uprawnień programu SharePoint, do której został przypisany. Administrator usługi Office 365 lub usługi SharePoint Online może też usunąć użytkownika z listy użytkowników środowiska.

Ponowne wysyłanie zaproszenia

Domyślnie ważność zaproszeń wysłanych do użytkowników zewnętrznych wygasa w ciągu 90 dni. W ciągu tych 90 dni możesz ponownie wysłać zaproszenie, ale nie powoduje to wydłużenia czasu na odpowiedź osoby zaproszonej. Nie możesz ponownie wysłać wygasłego zaproszenia.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu 90 dni i nadal chcesz, aby ten użytkownik miał dostęp do witryny, musisz wysłać mu nowe zaproszenie.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Żądania dostępu i zaproszenia.

 3. W obszarze Zaproszenia użytkownika Gość znajdź zaproszenie, które chcesz wysłać ponownie, a następnie kliknij wielokropek . . . w celu otwarcia menu.

 4. W obszarze Uprawnienie potwierdź, że wybrana grupa to grupa uprawnień, do której chcesz dodać adresata zaproszenia. W tym miejscu możesz też wybrać inną grupę niż grupa w pierwotnym zaproszeniu.

 5. Kliknij pozycję Wyślij ponownie.

Zobacz też

Udostępnianie witryny

Opis poziomów uprawnień (SharePoint)

Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×