Konfiguracja ustawień ogólnych aplikacji sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

 1. Na górnym pasku łączy kliknij łącze Zarządzanie aplikacjami.

 2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami, w obszarze Zarządzanie aplikacjami sieci Web programu SharePoint kliknij opcję Ustawienia ogólne aplikacji sieci Web.

 3. Jeśli wybrana aplikacja sieci Web nie jest aplikacją, której ustawienia chcesz skonfigurować, na stronie Ustawienia ogólne aplikacji sieci Web w sekcji Aplikacja sieci Web kliknij polecenie Zmień aplikację sieci Web w menu Aplikacja sieci Web.

  • Na stronie Wybieranie aplikacji sieci Web wybierz aplikację sieci Web, której ustawienia chcesz skonfigurować.

 4. W sekcji Domyślna strefa czasowa, na liście Wybierz strefę czasową kliknij strefę czasową wybraną do użycia dla wszystkich witryn i podwitryn w obszarze aplikacji sieci Web.

 5. W sekcji Domyślny szablon przydziału, na liście Wybierz szablon przydziału kliknij szablon przydziału, którego chcesz użyć jako domyślnego szablonu dla wszystkich zbiorów witryn.

  Jeśli szablony przydziałów nie istnieją, możesz utworzyć szablon, klikając łącze Szablony przydziałów w opisie sekcji. Po określeniu domyślnego szablonu dla aplikacji sieci Web wciąż jest możliwy wybór innego szablonu podczas tworzenia zbioru witryn.

 6. W sekcji Tag inteligentny Nazwisko osoby i ustawienia obecności, w obszarze Włącz tag inteligentny Nazwisko osoby i opcję Stan online dla członków wybierz opcję Tak lub Nie, aby określić, czy wyświetlać tę informację dla wszystkich witryn w obszarze aplikacji sieci Web.

 7. W sekcji Maksymalny rozmiar przekazywania wpisz maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku.

  Domyślny maksymalny rozmiar pliku wynosi 50 MB. Podczas próby przekazania przez użytkownika jednego pliku lub grupy plików większych niż maksymalny rozmiar przekazywania pojawi się komunikat o błędzie, a pliki użytkownika nie zostaną przekazane.

 8. W sekcji Alerty, w obszarze Alerty na tym serwerze to wybierz opcję Włączone lub Wyłączone, aby włączyć lub wyłączyć alerty dla wszystkich witryn w obszarze tej aplikacji sieci Web.

  • Jeśli po włączeniu alertów chcesz ograniczyć liczbę alertów możliwych do utworzenia przez użytkowników, wprowadź wartość w obszarze Maksymalna liczba alertów, które użytkownik może utworzyć. Aby zezwolić na tworzenie nieograniczonej liczby alertów, wybierz opcję Nieograniczona liczba.

 9. W sekcji Ustawienia RSS, w obszarze Włącz źródła danych RSS wybierz opcję Tak lub Nie, aby określić, czy zezwolić na źródła RSS, czy nie.

 10. W sekcji Sprawdzanie poprawności strony sieci Web w obszarze Sprawdzanie poprawności zabezpieczeń wybierz opcję Włączone lub Wyłączone, aby włączyć lub wyłączyć sprawdzanie poprawności zabezpieczeń strony sieci Web.

 11. Aby ustawić datę wygaśnięcia, w obszarze Sprawdzanie poprawności zabezpieczeń wygasa wybierz opcję Po, a następnie wpisz okres, po którym nastąpi wygaśnięcie sprawdzania poprawności zabezpieczeń. Aby nie dopuścić do wygaśnięcia sprawdzania poprawności, wybierz opcję Nigdy.

 12. W sekcji Wysyłanie nazwy i hasła użytkownika w wiadomości e-mail wybierz opcję Tak lub Nie, aby wysłać lub nie wysyłać nazwy i hasła użytkownika w wiadomości e-mail.

  Uwaga: Ta funkcja działa tylko w przypadku, gdy program Microsoft Windows SharePoint jest włączony w trybie tworzenia usługi Active Directory.

 13. W sekcji Program obsługi zdarzeń zgodny z poprzednimi wersjami wybierz opcję Włączone lub Wyłączone, aby włączyć lub wyłączyć programy obsługi zdarzeń zgodne z poprzednimi wersjami.

  Po włączeniu tej funkcji można napisać kod pozwalający na obsługę zdarzeń, a następnie można określić kod, który będzie używany dla danej biblioteki dokumentów, korzystając z ustawień biblioteki dokumentów.

 14. W sekcji Dziennik zmian, w obszarze Usuń wpisy z dziennika zmian wybierz opcję Po lub Nigdy. Po wybraniu opcji Po wpisz wartość dla liczby dni, po których z dziennika zmian należy usunąć wpisy. Jeśli chcesz, aby wpisy nigdy nie zostały usunięte z dziennika zmian, wybierz opcję Nigdy.

 15. W sekcji Kosz, w obszarze Stan Kosza wybierz opcję Włączone lub Wyłączone, aby określić, czy Kosze wszystkich witryn w tej aplikacji sieci Web mają być włączone, czy wyłączone.

  Po wyłączeniu Koszy wszelkie pliki znajdujące się w Koszach dowolnych witryn obsługiwanych przez aplikację sieci Web zostaną usunięte.

 16. W obszarze Usuń elementy z Kosza wybierz opcję Po lub Nigdy.

  Po wybraniu opcji Po wpisz liczbę dni, po których Kosze mają być opróżnione. W przypadku wybrania opcji Nigdy Kosze nigdy nie będą opróżniane automatycznie.

 17. W obszarze Kosz drugiego poziomu wybierz opcję Dodaj lub Wyłączony.

  • Po wybraniu opcji Dodaj wpisz wartość procentową, która zostanie dodana do pojemności przydziału Kosza witryny.

   Kosz drugiego poziomu są przechowywane elementy, które użytkownicy końcowi usunięte z ich koszy tak, aby je łatwo przywrócić usunięte elementy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przydziałów i Kosz drugiego poziomu zobacz Konfigurowanie przydziałów z Kosza drugiego.

 18. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×