Komunikat „Żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostanie zapisany”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli używany układ grafiki SmartArt może zawierać tylko ograniczoną liczbę kształtów i zostanie przekroczona maksymalna liczba kształtów, komunikat „Żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostanie zapisany” pojawi się na dole okienka tekstu w grafice SmartArt. W przypadku przełączenia grafiki SmartArt do innego układu, w którym maksymalna liczba kształtów jest nieograniczona, informacje znajdujące się poniżej czerwonego znaku X ponownie pojawią się w grafice SmartArt. Jeśli grafika SmartArt zostanie zapisana bez przełączania do innego układu, a następnie dokument lub plik zostanie zamknięty, informacje (łącznie z wypełnieniami obrazem) oznaczone czerwonym znakiem X nie zostaną zapisane, aby chronić prywatność użytkownika.

Ważne : Jeśli użytkownik zamierza przełączyć grafikę do innego układu, aby zobaczyć wszystkie informacje, należy upewnić się, że maksymalna liczba kształtów w nowym układzie nie jest ograniczona — w przeciwnym razie czerwony znak X nie zniknie. Przed przełączeniem układów i przed zapisaniem dokumentu należy upewnić się, że wszystkie informacje są widoczne i nie jest wyświetlany czerwony znak X.

Komunikat może być generowany z następujących powodów:

  • Użytkownik przełączył grafikę z układu o nieograniczonej liczbie kształtów do układu o ustalonej liczbie kształtów.

    Uwaga : Niektóre układy, takie jak Promieniowy podstawowy, zawierają tylko jeden kształt najwyższego poziomu.

  • Została przekroczona maksymalna liczba kształtów dla wybranego układu.

  • Grafika SmartArt została przekonwertowana na diagram tarczowy lub diagram Venna, który został utworzony przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office. Diagramy tarczowe i diagramy Venna utworzone przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office lub przy użyciu trybu zgodności w programie Microsoft Word nie mają maksymalnej liczby kształtów. W odpowiednich układach grafiki SmartArt obowiązuje jednak limit pięciu kształtów najwyższego poziomu w przypadku diagramów tarczowych i siedmiu kształtów najwyższego poziomu w przypadku diagramów Venna.

  • Lista punktowana została przekonwertowana na grafikę SmartArt w programie PowerPoint i wybrano dla niej układ, w którym nie można wyświetlić wszystkich punktorów znajdujących się na przekonwertowanej liście.

Aby się upewnić, że wyświetlanie i zapisywanie informacji będzie możliwe, należy zmienić układ grafiki SmartArt na taki, w którym są wyświetlane wszystkie informacje.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×