Komunikat „Żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostanie zapisany”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli układ, do którego możesz używać dla grafiki SmartArt może zawierać tylko ograniczoną liczbą kształtów i przekracza maksymalną liczbę kształtów, komunikat "żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostanie zapisany" pojawi się w dolnej części okienka tekstu w grafice SmartArt. Jeśli przełączyć układ na inny, który nie jest ograniczone do maksymalna liczba kształtów, poniższe czerwony znak X informacje pojawi się ponownie w grafice SmartArt. Jeśli zapisywanie bez przełączania się do innego układu grafiki SmartArt, a następnie zamknij dokument Microsoft Office 2007, informacje (w tym wypełnienia obrazem) oznaczony czerwonym znakiem x nie jest zapisywane, aby chronić swoją prywatność.

Ważne : Jeśli użytkownik zamierza przełączyć grafikę do innego układu, aby zobaczyć wszystkie informacje, należy upewnić się, że maksymalna liczba kształtów w nowym układzie nie jest ograniczona — w przeciwnym razie czerwony znak X nie zniknie. Przed przełączeniem układów i przed zapisaniem dokumentu należy upewnić się, że wszystkie informacje są widoczne i nie jest wyświetlany czerwony znak X.

Komunikat może być generowany z następujących powodów:

  • Użytkownik przełączył grafikę z układu o nieograniczonej liczbie kształtów do układu o ustalonej liczbie kształtów.

    Uwaga : Niektóre układy, takie jak Promieniowy podstawowy, zawierają tylko jeden kształt najwyższego poziomu.

  • Została przekroczona maksymalna liczba kształtów dla wybranego układu.

  • Użytkownik przekonwertował na grafikę SmartArt diagram tarczowy lub diagram Venna, który został utworzony przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office. Diagramy tarczowe i diagramy Venna utworzone przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office lub przy użyciu trybu zgodności w programie Microsoft Office Word 2007 nie mają maksymalnej liczby kształtów. W odpowiednich układach grafiki SmartArt obowiązuje jednak limit pięciu kształtów najwyższego poziomu dla diagramów tarczowych i siedmiu kształtów najwyższego poziomu dla diagramów Venna.

  • W Microsoft Office PowerPoint 2007 konwertowane listy punktowanej na grafikę SmartArt, a wybrany układ dla grafiki SmartArt, której nie można wyświetlić wszystkie punktory na liście przekonwertowane.

Aby upewnić się, że można wyświetlać i zapisać informacje, Aby przejść do innego układu wyświetlający wszystkie informacje.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×