Kompresowanie plików graficznych w celu tworzenia witryn sieci Web o mniejszym rozmiarze

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zmniejszyć całkowity rozmiar witryny sieci Web, można skompresować wszystkie obrazy w pliku.

W programie Microsoft Office Publisher 2007 przycisk Kompresuj obrazy jest dostępny na pasku narzędzi Obraz.

Przycisk Kompresuj obrazy

  1. Kliknij obraz, który chcesz skompresować.

  2. Na pasku narzędzi obraz kliknij przycisk Kompresuj obrazy Obraz przycisku .

    Uwaga : Jeśli wybrany obraz jest obiektem OLE, pasek narzędzi Obraz nie zostanie wyświetlony automatycznie. Aby wyświetlić pasek narzędzi Obraz, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Obraz.

  3. W oknie dialogowym Kompresowanie obrazów w obszarze Zastosuj ustawienia kompresji teraz kliknij przycisk radiowy Zastosuj do wszystkich obrazów w publikacji.

    Uwaga : Można też zaznaczyć inne opcje danych wyjściowych kompresji w zależności od potrzeb publikacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz okno dialogowe Kompresowanie obrazów.

  4. Kliknij przycisk Kompresuj.

  5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy ma zostać zastosowana optymalizacja obrazów, kliknij przycisk Tak.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×