Kolorowanie kształtów zgodnie z danymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcja Kolorowanie według wartości funkcji Grafika związana z danymi pozwala zastosować kolor wskazujący unikatowe wartości lub zakresy wartości. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Grafika związana z danymi, zobacz Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

 • Wartość unikatowa    Można zastosować ten sam kolor do wszystkich kształtów, które mają tę samą wartość. Można na przykład pokolorować wszystkie kształty pracowników działu sprzedaży żółty, a wszystkie kształty pracowników działu księgowości — na czerwono.

  Kształty pracowników o różnych kolorach wskazujących dział

 • Zakres wartości    Korzystając z zakresu kolorów, od jaskrawych do wygaszonych, można wskazać zakres wartości. Za pomocą zakresu kolorów przechodzących z czerwonego w różowy można na przykład wskazać regiony o wysokim, średnim i niskim wzroście sprzedaży.

  Kształty przedstawiające sprzedaż, pokolorowane w celu pokazania względnych dochodów

Kolorowanie kształtów według wartości

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę związaną z danymi, którą chcesz oznaczyć kolorem, a następnie kliknij polecenie Edytuj grafikę związaną z danymi w menu skrótów.

 3. W oknie Edytowanie grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij opcję Kolorowanie według wartości.

 4. W oknie dialogowym Nowe kolorowanie według wartości w obszarze Wyświetlanie wybierz element z listy Pole danych.

 5. W polu Metoda kolorowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość, aby zastosować jeden kolor do wszystkich kształtów z tą samą wartością.

   Na liście Przypisania kolorów są wyświetlane wszystkie dostępne wartości. Za pomocą tej listy można przypisać kolor wypełnienia i tekstu do każdej wartości. Aby wybrać inny kolor wypełnienia lub tekstu, kliknij strzałkę Kolor wypełnienia lub Kolor tekstu.

  • Wybierz opcję Każdy kolor reprezentuje zakres wartości, aby użyć zakresu kolorów, od jaskrawego do wygaszonego, w celu wskazania zakresu wartości.

   Lista Przypisania kolorów zawiera dostępne zakresy wartości i służy do przypisywania kolorów wypełnienia i tekstu do poszczególnych zakresów. Aby utworzyć zakresy niestandardowe, należy wpisać różne wartości w polach Wartość 1 i Wartość 2. Aby wybrać różne kolory wypełnienia i tekstu dla każdej wartości, należy kliknąć strzałkę Kolor wypełnienia lub Kolor tekstu. W celu zachowania efektu przejścia od jaskrawego do wygaszonego koloru w zestawach kolorów zalecane jest wybranie innego koloru tylko dla pierwszego elementu listy Przypisania kolorów.

 6. Aby zastosować ustawienia do kształtów na rysunku, kliknij przycisk OK kolejno w oknach dialogowych Nowe kolorowanie według wartości i Edytowanie grafiki związanej z danymi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×