Kody pól: pole MergeField

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyświetla nazwę pola danych w ciągu znaków "pagonowa" korespondencji seryjnej w dokumencie głównym korespondencji seryjnej — na przykład «imię». Po scaleniu dokumentu głównego z zaznaczonego źródło danych, informacje z określonego pola danych są wstawiane zamiast pola korespondencji seryjnej.

We wcześniejszych wersjach programu Word dokumentach korespondencji seryjnej często wstawiane podwójne spacje zamiast pola, które mapowane brakujących danych. Teraz można użyć przełączników, aby określić, w których tekst ma być drukowany przed lub po wyniki pola (pod warunkiem, że pole zawiera dane).

Po zaznaczeniu źródło danych w dokumencie głównym Wstaw pola korespondencji seryjnej.

Składnia

Po wyświetleniu pole MergeField w dokumencie składnia wygląda następująco:

{ MERGEFIELD Nazwa_pola [przełączniki]}

Uwaga :  Kod pola określa typ zawartości wyświetlanej w polu. Wyniki pola to zawartość wyświetlana w dokumencie po sprawdzeniu kodu pola. Naciskanie kombinacji klawiszy Alt+F9 umożliwia przełączanie między widokami kodu pola i wyników kodu pola.

Instrukcje

"Nazwa pola"

Nazwa pola danych wymieniona w rekordzie nagłówka zaznaczonej źródło danych. Nazwa pola musi dokładnie odpowiadać nazwy pola w rekordzie nagłówka.

Przełączniki

\b

Określa tekst ma zostać wstawiony przed polem MergeField, jeśli pole nie jest puste.

\f

Określa tekst ma zostać wstawiony za polem MergeField, jeśli pole nie jest puste.

\m

Określa, że pole MergeField jako pole mapowane.

\v

Umożliwia konwersję znaków dla formatowania pionowego.

Przykład

Umieszczenie trzech poniższych pól MergeField obok siebie i użycie przełącznika \f zgodnie z ustawieniami zapewnia trzy pola odstępów między nimi, ale tylko w przypadku, gdy informacje określonego pola zawarte w źródło danych.

{MERGEFIELD ZwrotGrzecznoociowy \f ""} {MERGEFIELD Imię \f ""} {MERGEFIELD Nazwisko}

Wyniki będą następujące:

  • Jeśli wszystkie pola są dostępne: Beata Sapieżyńska MS.

  • Jeśli brakuje imię ze źródła danych: Pani Martin

Uwaga : Aby zmienić nazwę pola określona w polu korespondencji seryjnej należy edytować nazwę pola w kodach pól MergeField. Zmiana nazwy pola przy użyciu kodów pól ukryta jest ignorowany.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×