Kod odtwarzania w widoku drzewa Eksploratora modelu

Pokaż przykład

W programie Microsoft Office Visio kod odtwarzania pojawia się na różnych poziomach widoku drzewa w Eksploratorze modelu UML. Najwyższy poziom stanowi UML System (System UML), na którym znajdują się kolejne poziomy model, modelpodsystem, modelpodsystempakiet i modelpodsystempakietklasa, które odtworzono. Nazwy wszystkich elementów, których reprezentację stanowią ikony i foldery, można zmieniać.

Ponadto dołączany jest domyślny zestaw pakietów zawierający typy danych języków C#, C++, IDL i Visual Basic. Nazw takich folderów domyślnych nie można zmieniać.

UML System (System UML)

"A blue, red and green triangular icon at the very top of the Model Explorer, representing the UML System"

UML System (System UML) to kontener dla projektowanych modeli UML. W widoku drzewa system jest reprezentowany przez unikatową ikonę i ma nazwę domyślną UML System (System UML).

Model

Green folder icon with text: Static Model

Pod ikoną systemu UML znajduje się poziom modelu UML, którego reprezentację stanowi zielona ikona folderu. modelpodsystempakietklasarozwiązanie w programie Visual Studio jest odtwarzane na poziomie modelu jako Static Model (Model statyczny).

model można do systemu UML dodawać lub z niego usuwać, ale w systemie UML musi zawsze znajdować się przynajmniej jeden model.

Top package (Pakiet najwyższego poziomu)

Yellow folder icon with text: Top Package

Obszary nazw programu Visual Studio są odtwarzane jako pakiety. Globalny obszar nazw staje się domyślnie pakietem globalnym o nazwie Top Package (Pakiet najwyższego poziomu).

Top package (Pakiet najwyższego poziomu) jest reprezentowany przez żółtą ikonę folderu, która służy do oznaczania wszystkich folderów pakietu w widoku drzewa.

Podsystem

Red folder representing a UML Subsystem folder named BLL.

modelpodsystempakietklasarozwiązanieprojekt są w programie Visual Studio odtwarzane jako modelpodsystem UML. Projekty zagnieżdżone są odtwarzane jako podsystemy zagnieżdżone. W podsystemie może się znajdować system z całym modelem.

Nazwa odtwarzanego podsystemu pochodzi od projektu, którego stanowi on reprezentację, i jest pokazywana w widoku drzewa na czerwonej ikonie folderu. Na przykład BLL jest nazwą projektu odtwarzanego w przykładzie FMStocks7.

Podsystem można dodać do modelu UML, używając kształtu Podsystem ze wzornika Diagram struktury statycznej UML.

UML Subsystem shape icon

Pakiety zagnieżdżone

"2 yellow folder icons, with BLL nested under FMStocks7"

W modelu UML może istnieć wiele poziomów pakietów zagnieżdżonych. Każdy pakiet zagnieżdżony reprezentuje żółta ikona folderu w widoku drzewa z nazwą reprezentowanego pakietu. Na przykład ikona folderu dla projektu pakietu BLL jest zagnieżdżona pod ikoną folderu pakietu FMStocks7.

Pakiet można dodać do modelu UML, używając kształtu Pakiet ze wzornika Struktura statyczna UML.

UML Package shape icon

Klasy

"White square icon in Model Explorer, representing the class Account"

Klasy, które zostały zdefiniowane w kodzie źródłowym przez użytkownika, są odtwarzane jako modelpodsystempakietklasa zawierające atrybuty, operacje i właściwości. Reprezentację klas odtwarzanych są w widoku drzewa UML przedstawiane za pomocą ikon o nazwach pochodzących z definicji klas. Kolejność klas w widoku drzewa zależy od kolejności, w której je zdefiniowano.

Klasę można dodać do modelu UML, używając kształtu Klasa ze wzornika Struktura statyczna UML.

UML Class shape icon

Uwaga : Klasy, do których odwołania nie dają się rozwiązać, są odtwarzane jako klasy pakietu o nazwie External Classes (Klasy zewnętrzne). Taka sytuacja ma miejsce, gdy przed odtworzeniem nie wykonano kompilacji rozwiązania lub projektu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×