Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Kod konspektu

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Niestandardowe pola Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo (1–30) zawierają kod alfanumeryczny definiowany w celu odzwierciedlenia struktury listy jednorodnej lub hierarchicznej struktury zadań (na przykład kody księgowania kosztów skojarzonych z zadaniami). Kody konspektu są niestandardowymi znacznikami zadań o wspólnych cechach — można ich używać do grupowania zadań na różne sposoby, a także do wyświetlania sumarycznych lub rzutowanych informacji o grupach. Pola Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo są definiowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Są one następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie.

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zadania. Pole zawierające kod konspektu może reprezentować strukturę organizacji, stanowisk lub księgowania kosztów; może również służyć do grupowania, filtrowania i sortowania zadań. Aby wyświetlić listę dostępnych niestandardowych pól przedsiębiorstwa dotyczących zadań, należy w oknie dialogowym Informacje o zadaniu kliknąć kartę Pola niestandardowe.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od księgowych projektów żądania zdefiniowania funkcji w planie projektu, która umożliwiałaby wyświetlenie zadań pogrupowanych według centrum kosztów, a także wyświetlenie wartości sumarycznych. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Kod konspektu zadania1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia księgowego projektu dostępne jest nowe pole Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo: „Kod kosztu zadania" jest zdefiniowany dla pola Kod konspektu zadania1 — przedsiębiorstwo. Za pomocą tego pola można wyświetlać zadania pogrupowane według centrum kosztów oraz uzyskiwać sumaryczne informacje na podstawie tej struktury.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w ramach przedsiębiorstwa mogą następnie wyświetlać pola, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×