Kod konspektu (1–10), pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola niestandardowe Kod konspektu (1–10) mogą zawierać kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów. Kody konspektu są niestandardowymi znacznikami zadań lub zasobów o wspólnych cechach — można ich używać do grupowania zadań lub zasobów na różne sposoby. Na przykład można utworzyć kody konspektu, aby przedstawić kody księgowania kosztów związanych z zadaniami, strukturę organizacji lub kody stanowisk. Następnie można użyć jednego z pól Kod konspektu w celu przypisania odpowiednich kodów konspektu do właściwych zadań lub zasobów. Pola te umożliwiają także wyświetlanie sumarycznych lub rzutowanych informacji o grupowaniu.

Istnieje kilka kategorii pól Kod konspektu (1–10).

Typ danych    Kod konspektu

Kod konspektu — kod 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Kod konspektu w widoku arkusza zadań ma być wyświetlany niestandardowy kod konspektu. Za pomocą kodu konspektu do grupowania, filtrowania i sortowania zadań. Tworzenie i stosowanie kody konspektu odzwierciedlające typ informacji i strukturę, trzeba wyświetlić podczas wyświetlania informacji o zadaniu.

Przykład    Księgowa projektu uzyskuje informacje dotyczące kosztów zadań bezpośrednio z planu projektu. Zadania powinny być pogrupowane według centrów kosztów, powinny być także dostępne informacje sumaryczne na podstawie tych centrów kosztów. W tym celu należy utworzyć niestandardowe pole kodu konspektu o nazwie „Kod kosztu zadania" oraz tabelę przeszukiwania z listą kodów. Następnie należy zastosować odpowiednie kody kosztów do właściwych zadań. Po pogrupowaniu zadań według nowego pola Kod kosztu zadania zostaną wyświetlone wymagane hierarchiczne i sumaryczne informacje dotyczące kosztów.

Uwagi    Zestaw kodów konspektu można zdefiniować po przejściu do widoku arkusza zadań w oknie dialogowym Dostosowywanie pól.

Można kopiować pola niestandardowe do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

Kod konspektu — kod 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Kod konspektu w widoku arkusza zasobów umożliwia wyświetlanie niestandardowego kodu konspektu. Pole to może również służyć do grupowania, filtrowania i sortowania zasobów. Należy w tym celu utworzyć i zastosować kody konspektu odzwierciedlające typ informacji i strukturę zasobów w projekcie.

Przykład    Menedżer zasobów projektu uzyskuje informacje organizacyjne dotyczące zasobów bezpośrednio z planu projektu. Zasoby powinny być pogrupowane według struktury organizacji, powinny być także dostępne informacje sumaryczne na podstawie tej struktury. W tym celu należy utworzyć niestandardowe pole kodu konspektu o nazwie „Organizacja" oraz tabelę przeszukiwania z listą kodów. Następnie należy zastosować właściwe kody organizacji do odpowiednich zasobów. Po pogrupowaniu zasobów według nowego pola Organizacja zostaną wyświetlone wymagane hierarchiczne i sumaryczne informacje dotyczące organizacji.

Uwagi    Zestaw kodów konspektu można zdefiniować po przejściu do widoku arkusza zasobów w oknie dialogowym Dostosowywanie pól.

Można kopiować pola niestandardowe do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×