Kod błędu pakietu Office 0x80070005 podczas aktywowania pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czy ten błąd wystąpił podczas próby aktywowania pakietu Office? Czasami Office występują problemy z ukończenie procesu aktywacji. W takim przypadku zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie w pakiecie Office:

„Niestety, wystąpił problem i nie możemy teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później. (0x80070005)”

Oto niektóre rozwiązania tego problemu, jakie możesz wypróbować.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd 0x80070005 w pakiecie Office po uaktualnieniu systemu Windows

Jeśli błąd 0x80070005 uruchamiane po aktualizacji systemu Windows, możesz rozwiązać ten problem, aktualizując rejestru.

Uwagi: 

 • OSTRZEŻENIE: Niepoprawne użycie Edytora rejestru może spowodować poważne problemy, które mogą doprowadzić do konieczności ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku niepoprawnego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. 

 • Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w rejestrze, zapoznaj się z kopii zapasowej rejestru.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz polecenie Uruchom.

 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie wybierz przycisk OK.

  Wybierz pozycję Tak, gdy zostanie wyświetlony monit, aby umożliwić Edytora rejestru, aby wprowadzić zmiany na urządzeniu.

 4. W Edytorze rejestru rozwiń HKEY_USERS i wybierz S-1-5-20.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy S-1-5-20 i wybierz pozycję uprawnienia.

 6. Wybierz opcję Dodaj.

 7. Wpisz zarejestrowane w nazwie użytkownika, zaznacz Pole Sprawdź nazwy, a następnie wybierz przycisk OK.

 8. Wybierz pozycję Zaawansowane.

 9. W obszarze Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, na karcie uprawnienia zaznacz użytkownika, którego właśnie dodany, a następnie wybierz Edytuj.

 10. W obszarze uprawnienia podstawowe zaznacz Pełna kontrola, a następnie wybierz przycisk OK.

  Powoduje przejście wstecz do Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

 11. W obszarze Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, na karcie uprawnienia wybierz Usługę sieci, a następnie wybierz Edytuj.

 12. W obszarze uprawnienia podstawowe zaznacz Pełna kontrola (Jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie wybierz przycisk OK.

  Powoduje przejście wstecz do Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

 13. W sekcji Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń zaznacz pole wyboru o nazwie zamienić wszystkie wpisy uprawnienia obiektu podrzędnego z formularzem wpisy uprawnienia dziedziczone ten obiekt , a następnie wybierz przycisk OK.

 14. Zamknij Edytor rejestru i uruchom dowolną aplikację pakietu Office, aby spróbować ponownego aktywowania.

Uzyskiwanie najnowszych aktualizacji dla pakietu Office

Zaktualizuj pakiet Office, aby upewnić się, że masz najnowsze poprawki dotyczące błędów aktywacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.


Aby zaktualizować pakiet Office

 1. Otwórz dowolną aplikację pakietu Office, taką jak Word lub Excel.

 2. Kliknij pozycję Plik > Konto.

 3. W obszarze Informacje o produkcie kliknij pozycję Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

  Aktualizuj teraz

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz pozycji Aktualizuj teraz, kliknij pozycję Opcje aktualizacji > Włącz aktualizacje, aby włączyć aktualizacje automatyczne. Następnie kliknij pozycję Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

  • Kliknij przycisk Opcje aktualizacji, a następnie opcję Włącz aktualizacje

Uruchamianie pakietu Office jako administrator w celu ukończenia aktywacji

Uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących uprawnień, które mogą powodować niepowodzenie aktywacji pakietu Office. Wykonaj poniższe czynności odpowiednio do systemu operacyjnego.

Krok po kroku w systemie Windows 10

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.

 2. Naciśnij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

 6. Spróbuj ponownie aktywować pakiet Office, naciskając przycisk Aktywuj ponownie (jeśli jest wyświetlany na transparencie) lub przejdź do pozycji Plik > Konto > Aktywuj produkt.

Krok po kroku w systemie Windows 8.1

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.

 2. W systemie Windows 8.1 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz polecenie Wyszukaj.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

 6. Spróbuj ponownie aktywować pakiet Office, naciskając przycisk Aktywuj ponownie (jeśli jest wyświetlany na transparencie) lub przejdź do pozycji Plik > Konto > Aktywuj produkt.

Krok po kroku w systemie Windows 8

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.

 2. W systemie Windows 8 przesuń wskaźnik myszy do prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć pasek paneli funkcji, a następnie wybierz ikonę Wyszukiwanie.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

 6. Spróbuj ponownie aktywować pakiet Office, naciskając przycisk Aktywuj ponownie (jeśli jest wyświetlany na transparencie) lub przejdź do pozycji Plik > Konto > Aktywuj produkt.

Krok po kroku w systemie Windows 7

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.

 2. Naciśnij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu.

 3. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Excel, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

 6. Spróbuj ponownie aktywować pakiet Office, naciskając przycisk Aktywuj ponownie (jeśli jest wyświetlany na transparencie) lub przejdź do pozycji Plik > Konto > Aktywuj produkt.

Office 365: Używanie Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365

Aplikacja Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej działa na komputerach z systemem Windows i ułatwia identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów z aktywacją w usłudze Office 365.

 1. Wybierz przycisk Pobierz poniżej.

  Wybierz ten przycisk, aby pobrać Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby poznać sposób zapisywania, a następnie uruchom Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program SetupProd.exe zakończył pobieranie wybierz pozycję Otwórz.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik SetupProd.exe.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „SetupProd.exe”).

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik SetupProd.exe i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik SetupProd.exe.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > SetupProd.exe, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik SetupProd.exe.

 3. Zostanie otwarty Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365. Wybierz pozycję Office, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Pokazuje opcję Office wyróżnioną w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej
 4. Wybierz pozycję Pakiet Office został zainstalowany, ale nie mogę go aktywować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Pokazuje opcję Aktywacja pakietu Office w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej
 5. Postępuj zgodnie z monitami, aby rozwiązać problem z aktywacją pakietu Office.

Jeśli nadal nie można aktywować pakietu Office po uruchomieniu Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej, możesz wykonać procedurę Samodzielne usuwanie błędów „Produkt bez licencji”.

Office 2016: Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją (niesubskrybowane produkty pakietu Office)

Narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją działa na komputerach z systemami Windows i pozwala usunąć błędy aktywacji pakietu Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Office Professional 2016 i poszczególnych aplikacji pakietu Office 2016, takich jak Visio, Project, Word i Outlook.

 1. Wybierz przycisk Pobierz poniżej.

  Przycisk umożliwiający pobranie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program officeact.diagcab zakończył pobieranie wybierz pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik officeact.diagcab.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „officeact.diagcab”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik officeact.diagcab i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik officeact.diagcab, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > officeact.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotne plik officeact.diagcab.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną

Pomoc

Nadal nie następuje aktywacja pakietu Office?
Kontakt z pomocą techniczną

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×