Tworzenie bardziej dostępnych wiadomości e-mail w programie Outlook

Zwiększanie dostępności poczty e-mail

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy wysyłasz wiadomość e-mail do szerokiego grona odbiorców, upewnij się, że jest ona dostępna dla osób niewidomych i niewidzących.

Ustawianie formatu HTML jako domyślnego formatu wiadomości

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości dla pozycji Redagowanie wiadomości w tym formacie ustaw wartość HTML.

Zmienianie formatu indywidualnej wiadomości na format HTML

 • Z poziomu redagowanej wiadomości wybierz pozycję Formatowanie tekstu > HTML.

Wybieranie odpowiednich czcionek

 • Najlepiej użyć prostych czcionek bezszeryfowych. Nie mają one ozdobników i charakteryzują się liniami o stałej szerokości. Oto przykłady czcionek bezszeryfowych:

  • Arial

  • Calibri

  • Segoe

  • Franklin Gothic Book

 • Staraj się nie stosować kursywy, skryptu ozdobnego ani dekoracyjnych czcionek z zaokrąglonymi krawędziami.

 • Korzystaj z czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktów.

 • Używaj koloru czcionki, który kontrastuje z tłem.

Ustawianie czcionki domyślnej dla wszystkich wiadomości

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości wybierz pozycję Papeteria i czcionki > Papeteria osobista.

 3. W obszarze Nowe wiadomości e-mail wybierz pozycję Czcionka, ustaw czcionkę domyślną, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie czcionki indywidualnej wiadomości

 • W obszarze nowej pustej wiadomości wybierz pozycję Wiadomość, a następnie zmień wartość atrybutu Czcionka, Rozmiar czcionki, Kolor czcionki i innych.

 • Aby zmienić czcionkę istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst, wybierz pozycję Wiadomość, a następnie zmień czcionkę.

Tworzenie podpisu z ułatwieniami dostępu

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości wybierz pozycję Podpisy.

 3. Wybierz podpis do edycji lub utwórz nowy podpis.

 4. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować, i zastosuj czcionkę, rozmiar i kolor z ułatwieniami dostępu.

 5. Aby dodać do podpisu obraz, wybierz miejsce wstawienia obrazu, a następnie wybierz pozycję Wstaw obraz. Przeglądaj, aby znaleźć obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 6. Aby dodać tekst alternatywny, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Obraz.

 7. Wybierz pozycję Tekst alternatywny, dodaj tekst opisujący obraz w podpisie, a następnie wybierz przycisk OK.

Ustawianie tła wiadomości e-mail lub papeterii z ułatwieniami dostępu

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. Wybierz pozycję Redagowanie wiadomości > Papeteria i czcionki > Motywy.

 3. Wybierz motyw, a następnie wybierz przycisk OK.
  Najlepsze motywy z ułatwieniami dostępu charakteryzuje wysoki kontrast kolorów i brak obrazów oraz linii w tle, które mogłyby obniżyć czytelność tekstu wiadomości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie nowego pliku pakietu Office przy użyciu szablonu

Zapisywanie pliku

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Word

Szkolenia dotyczące programu PowerPoint

W samych tylko Stanach Zjednoczonych co najmniej 12 milionów osób korzysta z czytnika zawartości ekranu, opcji powiększenia ekranu lub alfabetu Braille'a do odczytywania wiadomości e-mail. Dlatego warto, aby każda wiadomość e-mail wysyłana do większej liczby odbiorców była dostępna dla osób niedowidzących lub niewidomych.

Skorzystamy z programu Outlook, aby zademonstrować techniki tworzenia wiadomości z ułatwieniami dostępu. Ale te wytyczne mają zastosowanie do każdego programu poczty e-mail.

Niemal wszystkie technologie pomocnicze lepiej współpracują z tekstem w formacie HTML niż ze zwykłym tekstem.

Dzięki zastosowaniu kodu HTML wiadomości mogą zawierać sformatowane linki z tekstem wyświetlanym, listy, nagłówki i tekst alternatywny dla obrazów.

Aby ustawić HTML jako domyślny format w programie Outlook, wybieram pozycję Plik, Opcje i Poczta.

W obszarze Redagowanie wiadomości wybieram pozycję HTML.

Od teraz wszystkie nowe wiadomości, które utworzę, będą miały format HTML.

Odpowiadając na wiadomość, która nadeszła w formacie zwykłego tekstu, nie mogę zastosować żadnego formatowania.

Wybieram zatem pozycję Formatowanie tekstu, a następnie pozycję HTML.

Teraz mogę sformatować tę datę za pomocą pogrubienia...

...i dodać hiperlink do witryny internetowej centrum konferencyjnego.

Wybór odpowiedniej czcionki w wiadomości e-mail może mieć istotny wpływ na jej czytelność w przypadku osób z dysleksją.

Unikaj czcionek szeryfowych, czyli czcionek mających drobne ogonki z przodu lub tyłu litery.

Czcionki szeryfowe są utworzone za pomocą linii cienkich i grubych, przez co osoby z dysleksją mogą mieć problem z ich odczytaniem.

Zamiast tego wybierz prostą czcionkę bezszeryfową.

W czcionkach bezszeryfowych stosowana jest linia o bardziej stałej grubości.

Staraj się nie stosować kursywy, skryptu ozdobnego ani dekoracyjnych czcionek z zaokrąglonymi krawędziami.

Pamiętaj, aby korzystać z czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktów.

W moich wiadomościach użyję czcionki Segoe UI o rozmiarze 12 punktów.

Mogę też określić czcionkę dla danej wiadomości, zmieniając jej atrybuty w polach Czcionka i Rozmiar czcionki.

Aby wyróżnić tekst, stosuję odpowiedni kolor, rozmiar i pogrubienie. Sam kolor mógłby nie wystarczyć w przypadku osób, które nie rozróżniają kolorów.

Zamiast zmieniać czcionkę za każdym razem, kiedy tworzę nową wiadomość, mogę ustawić ją jako czcionkę domyślną dla wszystkich wiadomości.

Wybieram pozycję Plik, Opcje, a następnie pozycję Poczta.

W obszarze Redagowanie wiadomości wybieram pozycję Papeteria i czcionki.

W obszarze Papeteria osobista zmieniam czcionkę na Segoe UI o rozmiarze 12 punktów dla pozycji Nowe wiadomości e-mail...

...i dla pozycji Odpowiadanie na wiadomości lub przesyłanie ich dalej.

Teraz wszystkie wiadomości będą formatowane za pomocą czcionki Segoe UI o rozmiarze 12 punktów.

Te same ustawienia stosuję w podpisie...

W obszarze Redagowanie wiadomości wybieram pozycję Podpisy.

Wpisuję tekst podpisu,...

...a następnie ustawiam czcionkę Segoe UI o rozmiarze 12 punktów.

W podpisie dodaję także logo firmy.

Dodaję tekst alternatywny, aby zapewnić opis osobom korzystającym z czytników zawartości ekranu.

Tło wiadomości zostawiam proste, aby tekst dobrze się wyróżniał. Najlepiej użyć pełnego koloru, który dobrze kontrastuje z tekstem...

...i nie używać obrazów tła.

W tym miejscu mogę wybrać lub usunąć motyw wiadomości e-mail. Wybieram pozycję Papeteria osobista, a następnie pozycję Motywy.

Niektóre motywy dobrze się sprawdzają, ponieważ zapewniają wysoki kontrast kolorów i nie mają w tle obrazów ani linii, które mogłyby obniżyć czytelność tekstu wiadomości.

Inne są zbyt urozmaicone, aby zapewnić odpowiednie ułatwienia dostępu.

Wybieram pozycję Bez motywu.

Dzięki tym prostym działaniom moje wiadomości e-mail będą dostępne dla wszystkich adresatów.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz aka.ms/OfficeAccessibility.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×