Yammer w codziennej pracy

Używanie @wzmianek i ankiet

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Istnieją dwa dodatkowe sposoby usprawnienia komunikacji — @wzmianki i ankiety:

 • @wzmianki     Wysyłaj powiadomienia do innych współpracowników lub grup oraz włączaj współpracowników lub grupy w konwersację, @wzmiankując ich nazwy.

 • Ankiety     Jak często potrzebujesz przeprowadzić szybką ankietę wśród współpracowników, aby poznać ich opinię lub wspólnie podjąć decyzję? Na przykład możesz poprosić o podanie preferencji dotyczących posiłku na całodzienne spotkanie lub przeprowadzić wśród członków zespołu głosowanie w sprawie kluczowej decyzji dotyczącej projektu.

@Wzmiankowanie osoby

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. Opublikuj lub odpowiedz na wiadomość.

 4. W dowolnym miejscu w wiadomości wpisz znak (@) oraz nazwę użytkownika lub nazwę grupy.

 5. Z listy rozwijanej pasujących nazw użytkowników wybierz właściwą osobę lub grupę. Możesz użyć klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ lub ENTER.

Dodawanie wzmianki o kimś w wiadomości

Przeprowadzanie ankiet wśród członków zespołu

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. U góry grupy kliknij pozycję Ankieta Ikona Ankieta .

 4. W polu Pytanie wpisz krótkie pytanie.

 5. W kolejnych polach wpisz odpowiedzi do wyboru.

 6. Opcjonalnie w polu u dołu możesz dodać osoby spoza grupy lub jedną inną grupę.

 7. Kliknij przycisk Ogłoś.

Przykładowa ankieta

Instrukcje dla Twojego urządzenia

@Wzmiankowanie osoby

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga : Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Menu Ikona menu , w lewym górnym rogu naciśnij pozycję Moje sieci, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Menu Ikona menu w lewym górnym rogu sekcji MOJE GRUPY.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której należysz, lub naciśnij pozycję Zobacz wszystkie, a następnie wyszukaj w polu Wyszukaj, aby znaleźć inną grupę.

 5. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 6. Naciśnij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij pozycję Odpowiedz.

 7. Wpisz wiadomość w polu. W miejscu, w którym chcesz o kimś wzmiankować, wpisz znak @ Ikona Wzmianka oraz nazwisko danej osoby.

 8. Wybierz osobę z listy lub wpisz nazwisko w polu wyszukiwania.

 9. Po zakończeniu naciśnij pozycję Wyślij Wysyłanie zaproszenia do udostępniania .

Przeprowadzanie ankiet wśród członków zespołu

Możliwość przeprowadzania ankiet wśród członków zespołu jest niedostępna w aplikacji Yammer.

@Wzmiankowanie osoby

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga : Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą (na tablecie iPad) lub Więcej Więcej (na telefonie iPhone) dla pozycji Moje sieci, a następnie naciśnij nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Najważniejsze konwersacje (na tablecie iPad) lub Kanał informacyjny Ikona kanału informacyjnego (na telefonie iPhone) w lewym okienku lub sekcję Grupy, gdzie możesz nacisnąć lub wyszukać grupę.

 4. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 5. Naciśnij wybraną wiadomość, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz.

 6. Wpisz wiadomość w polu. W miejscu, w którym chcesz o kimś wzmiankować, wpisz znak @ Ikona Wzmianka oraz nazwisko danej osoby.

 7. Wybierz osobę z listy lub wpisz nazwisko w polu wyszukiwania.

 8. Po zakończeniu naciśnij pozycję Wyślij.

Przeprowadzanie ankiet wśród członków zespołu

Możliwość przeprowadzania ankiet wśród członków zespołu jest niedostępna w aplikacji Yammer.

@Wzmiankowanie osoby

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga : Aby wyświetlić inną sieć, kliknij pozycję Więcej Ikona menu Więcej na urządzeniach przenośnych , naciśnij pozycję Sieci, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie wyświetlona sekcja Grupa.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której należysz, lub kliknij pozycję Wyszukaj grupy, aby znaleźć inną grupę.

 5. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wybraną wiadomość, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz Ikona Odpowiedz .

  • Naciśnij pozycję Plus Ikona nowego dokumentu , a następnie wpisz treść wiadomości.

 7. Wpisz wiadomość w polu. W miejscu, w którym chcesz o kimś wspomnieć, naciśnij pozycję Wzmianka Ikona Wzmianka .

 8. Wybierz osobę z listy lub wpisz nazwisko w polu wyszukiwania.

 9. Po zakończeniu kliknij pozycję Wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Przeprowadzanie ankiet wśród członków zespołu

Możliwość przeprowadzania ankiet wśród członków zespołu jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Opowiem teraz o dwóch dodatkowych sposobach na usprawnienie komunikacji w grupie.

Często informuję współpracowników o rozmowie, dodając „@wzmiankę” z ich nazwiskiem.

Na przykład teraz odpowiadam na wiadomość z grupy Kampanie marketingowe.

Wpisuję odpowiedź na wiadomość, dodając @wzmiankę dla Elżbiety Ostrowskiej.

Mogę też łatwo przeprowadzić ankietę wśród współpracowników, aby poznać ich opinię lub wspólnie podjąć decyzję.

W górnej części obszaru grupy klikam przycisk Ankieta.

W polu Pytanie wpisuję krótkie pytanie.

W kolejnych polach wpisuję odpowiedzi do wyboru.

Na koniec klikam przycisk Opublikuj.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×