Wdrożenie sprawnie działającej sieci Yammer

Tworzenie grupy dla przypadku użycia

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Utworzenie grup dla poszczególnych przypadków użycia oraz wdrożenie sieci usługi Yammer w ramach jednego lub kilku etapów stanowi krok piąty planu wdrożenia usługi Yammer. Ten krok pomaga zorientować wszystkich w firmie we właściwym kierunku i nadać działaniom odpowiednie tempo. Na pierwszym etapie rozpoczniesz od utworzenia grupy na podstawie przypadku użycia zidentyfikowanego w temacie Znajdowanie odpowiednich przypadków użycia dla organizacji. Ta grupa stanowi świetny punkt wyjścia. Jeśli na przykład jako przypadek użycia wybierzesz kadry, możesz utworzyć grupę „Rozpoczynanie pracy” dla nowych pracowników.

Po aktywowaniu pierwszego etapu będziesz mieć grupę lub dwie regularnie korzystające z usługi Yammer, których członkowie będą świadomi związanych z tym korzyści, i pracowników w organizacji potrafiących używać usługi Yammer. Gdy będzie gotowa aktywna sieć Yammer, przyjdzie czas na wdrożenie jej w pozostałej części organizacji.

Tworzenie grupy na podstawie przypadku użycia
 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 3. U dołu okienka Grupy kliknij pozycję + Utwórz nową grupę.

  Okno dialogowe Tworzenie grupy
 4. Kliknij pozycję Grupa wewnętrzna.

 5. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę, na przykład Rozpoczynanie pracy.

 6. W polu Członkowie grupy dodaj imię i nazwisko lub adres e-mail co najmniej jednej osoby.

 7. W obszarze Kto może przeglądać zawartość kliknij pozycję Publiczna.

 8. Kliknij pozycję Utwórz grupę. Zostanie wyświetlona strona główna grupy.

 9. Aby dodać obraz, kliknij obraz domyślny, odszukaj właściwy obraz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Możesz kliknąć obraz, aby wyświetlić go w większym rozmiarze. Na przykład:

  Przykładowy obraz grupy
 10. Aby dodać wskazówki, w obszarze Opis kliknij pole i wprowadź krótkie wskazówki dotyczące przeznaczenia grupy — do 150 znaków. Na przykład:

  „Witamy w zespole! Tu możecie zadawać pytania, poznać innych nowych pracowników, znajdować dokumenty i szybko rozpocząć sprawną pracę”.

  Uwaga: Aby dodać więcej informacji na temat korzystania z grupy, w obszarze Informacje kliknij pozycję Kliknij tutaj.

Wdrażanie ostatniego etapu przez wprowadzenie sieci usługi Yammer

Po wdrożeniu pierwszego przypadku użycia coraz więcej zespołów będzie chciało samodzielnie się organizować. Nie ograniczaj liczby osób na etapie pierwszym. Członkowie grupy związanej z przypadkiem użycia mogą chcieć zaprosić inne osoby. Każda osoba może obserwować tę grupę i znajdować cenne informacje. Inni mogą zechcieć utworzyć własne grupy. Na przykład zespół planujący wydarzenie może utworzyć własną grupę, dodać powiązanych pracowników i dostawców, a następnie używać jej jako miejsca do planowania, udostępniania plików i realizacji planu. Z upływem czasu inni pracownicy zaczną korzystać z usługi Yammer i grono jej użytkowników będzie się zwiększać błyskawicznie. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej niż jeden etap lub przypadek użycia.

Wprowadzanie usługi Yammer

Ostatni etap będzie stanowić oficjalne wprowadzenie usługi Yammer w Twojej organizacji.To na tym ostatnim etapie kierownik lub decydent powinien wysłać wiadomość e-mail do pozostałych członków organizacji. Warto rozważyć zorganizowanie wydarzenia związanego z tym wprowadzeniem, aby poinformować wszystkich o nowej sieci usługi Yammer i pokazać im, jak z niej korzystać. Dostępnych jest wiele zalecanych działań szkoleniowych, które można przeprowadzić, na przykład zorganizowanie wydarzenia związanego z wprowadzeniem sieci lub sesji szkoleniowych z przekąskami czy udostępnianie porad i wskazówek z grupy poświęconej komunikacji za pomocą usługi Yammer.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pomysły dotyczące wprowadzania usługi Yammer

Przewodnik wprowadzający dla administratora

Przewodnik wprowadzający dla użytkownika zaawansowanego

Zaproszenie usługi Yammer do realizacji przypadku użycia

Wiadomość e-mail z zawiadomieniem o usłudze Yammer

Czas na utworzenie grupy dla wybranego przypadku użycia.

Jeśli jako przypadek użycia wybierzesz kadry, możesz utworzyć grupę „Rozpoczynanie pracy” dla nowych pracowników.

W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

U dołu okienka Grupy kliknij pozycję Utwórz nową grupę.

Kliknij pozycję Grupa wewnętrzna, jeśli nie jest ona zaznaczona.

W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę, na pokład Rozpoczynanie pracy.

W polu Członkowie grupy dodaj zatwierdzonych administratorów według imienia i nazwiska lub adresu e-mail.

W obszarze Kto może przeglądać zawartość kliknij pozycję Publiczna.

Kliknij pozycję Utwórz grupę.

Została utworzona nowa grupa.

Nie ma tu jeszcze nic dającego użytkownikom wyobrażenie, czego dotyczy ta grupa.

Zacznijmy od dodania obrazu: Kliknij obraz domyślny, zlokalizuj obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Porada: możesz kliknąć obraz, aby wyświetlić go w większym rozmiarze.

Aby dodać opis grupy, kliknij pole w obszarze Opis i wpisz krótki tekst, zawierający maksymalnie 150 znaków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×