Wdrożenie sprawnie działającej sieci Yammer

Osadzanie konwersacji usługi Yammer w witrynie

Klip wideo: osadzanie dyskusji grupy w usłudze SharePoint Online

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Po wykonaniu wszystkich sześciu kroków planowanego wdrożenia usługi Yammer prawdopodobnie chcesz dowiedzieć się, jak osadzić dyskusję grupy usługi Yammer w witrynie zespołu. Możesz na przykład chcieć rozszerzyć witrynę zespołu Nowe produkty, dodając dyskusję grupy usługi Yammer Nowe produkty na stronie głównej witryny zespołu. Członkowie zespołu nie muszą przechodzić między stronami, aby być na bieżąco z dyskusją i brać w niej udział.

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. Na liście grup przejdź do grupy, którą chcesz osadzić, na przykład Nowe produkty, i kliknij jej nazwę, aby ją wyświetlić.

 3. Znajdź pole OPCJE DOSTĘPU z prawej strony i kliknij pozycję Osadź ten kanał informacyjny w swojej witrynie.

  Pole opcji dostępu
 4. Aby skopiować skrypt z okna dialogowego, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, kliknij pozycję Kopiuj, a następnie zamknij okno dialogowe.

 5. W obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Witryny, a następnie przejdź do witryny, takiej jak podwitryna Nowe produkty w obszarze witryny zespołu Sprzedaż i marketing.

 6. Na stronie głównej witryny zespołu Nowe produkty kliknij pozycję Strona > Edytuj stronę.

 7. U dołu strony kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

 8. Aby dodać składnik Web Part Edytor skryptów, kliknij pozycję Zawartość multimedialna > Edytor skryptów > Dodaj.

 9. W składniku Web Part Edytor skryptów kliknij pozycję Edytuj wstawkę, wklej kod z kroku 4, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Okno dialogowe osadzania kanału informacyjnego grupy
 10. Kliknij pozycję Strona > Zakończ edycję.

Dyskusja grupy zostanie wyświetlona na stronie głównej witryny.

Osadzona grupa na stronie głównej

Uwaga: Jeśli zamiast dyskusji grupy zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze Yammer, może być konieczne dodanie usługi Yammer jako zaufanej witryny w przeglądarce Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strefy zabezpieczeń: dodawanie lub usuwanie witryn internetowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Używanie usługi Yammer Embed zamiast aplikacji Yammer dla programu SharePoint 2013 i usługi SharePoint Online

Osadzanie kanału informacyjnego usługi Yammer w witrynie programu SharePoint

Grupę usługi Yammer można osadzić w witrynie zespołu, dzięki czemu członkowie zespołu nie muszą przechodzić między stronami, aby skończyć pracę.

W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

Na liście grup kliknij grupę, którą chcesz osadzić, na przykład Nowe produkty.

Znajdź sekcję Opcje dostępu i wybierz pozycję Osadź ten kanał informacyjny w swojej witrynie.

Skopiuj skrypt z okna dialogowego.

W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Witryny, a następnie przejdź do witryny, w której chcesz osadzić dyskusję.

Użyjemy na przykład podwitryny Nowe produkty w ramach strony głównej witryny zespołu Marketing i sprzedaż.

Kliknij pozycję Strona, a następnie pozycję Edytuj stronę. U dołu strony kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

Wybierz kolejno pozycje Multimedia i zawartość, Edytor skryptów i Dodaj.

W składniku Web Part Edytor skryptów kliknij pozycję Edytuj wstawkę, wklej skopiowany wcześniej kod, a następnie kliknij przycisk Wstaw. W obszarze Strona kliknij przycisk Zakończ edycję.

Dyskusja grupy jest teraz wyświetlana na stronie głównej witryny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×