Połączenie zespołu za pomocą grup w programie Outlook

Organizowanie zadań zespołu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dowiedz się, jak dodawać, organizować i przypisywać zadania do zespołu przy użyciu aplikacji Microsoft Planner.

Poniższa procedura przedstawia sposób wykonywania tych zadań przy użyciu aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby utworzyć zasobnik i dodać zadania
  1. Wybierz plan w Centrum programu Planner.

  2. Wybierz pozycję Add new bucket, a następnie wpisz nazwę zasobnika i naciśnij klawisz Enter.

    Uwaga: Nie widzisz pozycji Dodaj nowy zasobnik? Być może informacje na tablicy są pogrupowane w inny sposób. Wybierz pozycję Grupuj według w prawym górnym rogu, a następnie Zasobniki.

  3. Wybierz znak plus (+) pod nazwą zasobnika, wprowadź nazwę zadania, wybierz datę ukończenia i wybierz pozycję Assign, aby przypisać zadanie członkowi zespołu. Naciśnij klawisz Enter.

  4. Wybierz zadanie ponownie, aby zmienić lub dodać jego atrybuty.

  5. Przeciągnij zadanie do zasobnika, aby przenieść je do tego zasobnika.

  6. Przeciągnij zdjęcie członka zespołu z listy Członkowie do zadania, aby przypisać mu to zadanie.

Aby wyświetlić stan wszystkich zadań
  1. Wybierz pozycję Group by w widoku Board, aby wyświetlić zadania pogrupowane według zasobnika, osoby, do której je przypisano, lub stanu (Nierozpoczęte, W toku, Opóźnione lub Ukończone).

  2. Wybierz pozycję Charts, aby wyświetlić wszystkie zadania na wykresie według stanu oraz osoby, do której je przypisano.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szybkie rozpoczynanie pracy z programem Microsoft Planner

Mogę szybko zorganizować i przypisać wszystkie zadania, które mój zespół ma wykonać, używając planu grupy w aplikacji Microsoft Planner.

Uruchamiam aplikację Planner, wybierając ikonę Uruchamianie aplikacji, a następnie pozycję Planner.

Aplikacja Planner działa wspólnie z grupami. Po utworzeniu grupy w aplikacji Planner jest tworzony plan. Utworzenie nowego planu w aplikacji Planner powoduje natomiast utworzenie grupy.

W Centrum programu Planner wybieram plan, który chcę przejrzeć. Znajduje się on tutaj, na liście ulubionych.

Następnie na tablicy planu zostaną wyświetlone wszystkie zadania mojego zespołu.

Utworzę nowy zasobnik dla niektórych zadań, które moja grupa musi wykonać. Zasobniki grupują powiązane zadania.

Wybieram pozycję Dodaj nowy zasobnik i wprowadzam jego nazwę.

Aby dodać zadanie do zasobnika, wybieram symbol plus pod tytułem zasobnika, wprowadzam nazwę zadania w polu Wpisz nazwę zadania i wybieram pozycję Ustaw termin wykonania, aby określić, do kiedy zadanie musi zostać wykonane.

Teraz mogę wybrać pozycję Przypisz, aby przypisać zadanie do członka zespołu.

Następnie wybieram przycisk Dodaj zadanie.

Nowe zadanie jest teraz wyświetlane pod nazwą zasobnika.

Aby dodać więcej szczegółów do zadania, wystarczy je wybrać.

Na przykład chcę dodać dokument jako punkt wyjścia dla tego zadania, więc wybieram pozycję Dołącz.

Plik znajduje się już w usłudze OneDrive dla planu.

Mogę również przeciągać zadania z innych zasobników do nowego zasobnika.

To zadanie zostało już wykonane, więc zaznaczę pole wyboru Zadanie wykonane.

Przypisuję zadanie członkowi zespołu, przeciągając jego zdjęcie na zadanie.

Członkowie zespołu, którym przypisuję zadania, otrzymują powiadomienie grupy o nowym zadaniu w projekcie.

Wszystkie wyświetlane zadania mogę uporządkować według zasobnika, osoby, do której zostało przypisane, lub postępu.

Dodatkowo mogę sprawdzić postęp mojego planu w widoku Wykresy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×