Klip wideo: modyfikowanie szablonów programu Access 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W tym klipie wideo pokazano, jak dodać nowe pole do szablonu programu Access 2010, a następnie dodać je do formularza. Pokazano też, jak opublikować szablon w usługach Access Services i jak zsynchronizować zmiany z serwerem. Za pomocą metod przedstawionych w tym klipie można zmodyfikować dowolną bazę danych programu Access 2010.

Zawartość klipu wideo

Dodawanie pola do tabeli

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

 2. W skrajnej kolumnie z prawej strony kliknij strzałkę w dół obok pozycji Kliknij, aby dodać.

 3. Wybierz typ danych do przechowywania w tym polu. Aby na przykład przechowywać datę, wybierz pozycję Data i godzina.

 4. W programie Access zostanie utworzona nowa kolumna i nazwa pola zostanie zaznaczona.

 5. Wpisz nazwę pola.

 1. Naciśnij klawisz ENTER.

  W programie Access zostanie zaznaczona następna kolumna i zostanie wyświetlona lista rozwijana typów danych.

 2. Aby dodać kolejne pole, powtórz tę procedurę od punktu 3.

 3. Zapisz i zamknij tabelę.

Początek strony

Dodawanie pola do formularza lub raportu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. W razie potrzeby dodaj nowy wiersz lub kolumnę do układu zawierającego formanty formularza lub raportu:

 1. Zaznacz komórkę sąsiadującą z komórką, do której ma zostać wstawiony nowy wiersz lub nowa kolumna.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Wiersze i kolumny kliknij jeden z przycisków Wstaw, aby wstawić nowy wiersz powyżej lub poniżej wybranej komórki albo nową kolumnę z lewej lub z prawej strony wybranej komórki.

 1. Jeśli okienko Lista pól nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 2. W okienku Lista pól przejdź do tabeli bądź kwerendy zawierającej pole, które chcesz dodać.

 3. Przeciągnij pole z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

 4. W razie potrzeby zmień rozmiar wiersza lub kolumny, aby pomieścić nowe pole.

 5. Zapisz i zamknij formularz lub raport.

Początek strony 

Dodawanie pola do arkusza danych

 1. Jeśli okienko nawigacji nie jest wyświetlone, naciśnij klawisz F11, aby je otworzyć.

 2. Jeśli okienko Lista pól nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 3. W okienku Lista pól przejdź do tabeli bądź kwerendy zawierającej pole, które chcesz dodać.

 4. Przeciągnij pole z okienka Lista pól do arkusza danych.

 5. W razie potrzeby zmień rozmiar kolumny, aby pomieścić nowe pole.

 6. Zapisz i zamknij arkusz danych.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×