Klip wideo: dodawanie i edytowanie plików

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Możesz dołączać, przeglądać i edytować dokumenty pakietu Office, pliki PDF, obrazy i klipy wideo dołączone do konwersacji w usłudze Yammer. Otwórz pełnoekranowy pogląd plików lub edytuj je za pośrednictwem aplikacji Office Online bezpośrednio z poziomu konwersacji lub z listy Pliki. Możesz nawet współtworzyć pliki programów Word, PowerPoint i Excel.

Uwaga: Ponieważ funkcje podglądu i edycji w usłudze Yammer korzystają z aplikacji Office Online, działają tylko dla tych typów dołączonych plików, które są zgodne z aplikacjami Office Online, takich jak dokumenty programu Word, arkusze kalkulacyjne programu Excel oraz prezentacje programu PowerPoint. W usłudze Yammer można również wyświetlać podgląd plików PDF, ale nie ma możliwości ich edycji.

Dołączanie pliku

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której już należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wprowadzić odpowiedź na wiadomość, kliknij pozycję Odpowiedz Ikona Odpowiedz .

  • Aby opublikować nową wiadomość, u góry grupy kliknij pozycję Aktualizacja.

 4. Kliknij pozycję Dołącz Ikona Załącz , a następnie kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Przekaż plik z komputera — aby znaleźć i otworzyć plik.

  • Wybierz plik na Yammerze — aby utworzyć link do istniejącego pliku w sieci Yammer.

 5. Kliknij przycisk Ogłoś.

Dołączanie pliku do wiadomości

Wyświetlanie podglądu pliku

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której już należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. Znajdź wiadomość z dołączonym plikiem, a następnie kliknij w polu zawierającym podgląd miniatury dołączonego pliku.

  Wyświetlanie podglądu pliku dołączonego do wiadomości

  Jeśli dołączony plik jest otwierany z poziomu konwersacji, w podglądzie jest widoczna także ta konwersacja w okienku po prawej stronie. W trakcie wyświetlania podglądu pliku możesz uczestniczyć w konwersacji.

 4. Aby zamknąć podgląd, u góry okna kliknij pozycję X.

Edytowanie pliku

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której już należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. Znajdź wiadomość z dołączonym plikiem, kliknij w polu zawierającym podgląd miniatury dołączonego pliku, a następnie kliknij pozycję Przejdź do pliku.

 4. Aby edytować plik w aplikacjach Office Online, w okienku po prawej stronie w obszarze Akcje dotyczące pliku kliknij pozycję Edytuj plik.

  Edytowanie pliku dołączonego do wiadomości
 5. Wprowadź odpowiednie zmiany w pliku.

 6. Aby zakończyć edycję, zamknij kartę w przeglądarce. Wprowadzane zmiany zostaną automatycznie zapisane w dołączonym pliku.

Oznaczanie pliku jako oficjalnego

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij grupę, do której już należysz, lub kliknij pozycję Odkryj więcej grup, aby wyszukać inną grupę.

 3. Znajdź wiadomość z dołączonym plikiem, kliknij w polu zawierającym podgląd miniatury dołączonego pliku, a następnie kliknij pozycję Przejdź do pliku.

 4. W okienku po prawej stronie w obszarze Akcje dotyczące pliku kliknij pozycję Oznacz jako oficjalną i zablokuj możliwość wprowadzania zmian.

Dla większej wygody oficjalna zawartość jest wyświetlana na początku katalogów zawartości i wyników wyszukiwania.

Wyświetlanie wszystkich plików w sieci

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego lub szkolnego, a następnie w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Yammer.

 2. U góry okienka po lewej stronie kliknij pozycję Więcej Więcej , a następnie kliknij pozycję Pliki.

 3. Aby pracować z wybranymi plikami, przejdź do nich, używając listy Szybki dostęp w okienku po lewej stronie lub klikając jedną z kart plików w okienku po prawej stronie.

Lista wszystkich plików w sieci Yammer

Instrukcje dla Twojego urządzenia

Dołączanie pliku

Uwaga: Możesz dołączyć jedynie obraz, a nie dokument.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Menu Ikona menu w lewym górnym rogu, naciśnij polecenie Moje sieci, a następnie naciśnij nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Menu Ikona menu w lewym górnym rogu sekcji MOJE GRUPY, a następnie naciśnij pozycję Zobacz wszystko.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której dołączono, lub w polu Wyszukaj wpisz frazę tematu, na przykład „hobby” lub „marketing”, zgodną z nazwą grupy.

 5. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę grupy.

 6. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wybraną wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Odpowiedz.

  • Naciśnij pozycję Napisz Ikona Napisz , aby utworzyć nowy wpis.

 8. Wpisz wiadomość w polu.

 9. Naciśnij pozycję Dodaj zdjęcie Ikona Aparat i wybierz zdjęcie z albumu Z aparatu w swoim telefonie.

 10. Po zakończeniu naciśnij pozycję Wyślij Wysyłanie zaproszenia do udostępniania .

Wyświetlanie podglądu pliku

Uwaga: Możesz wyświetlić jedynie podgląd obrazu, a nie dokumentu.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Menu Ikona menu , w lewym górnym rogu naciśnij pozycję Moje sieci, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Menu Ikona menu w lewym górnym rogu sekcji MOJE GRUPY, a następnie naciśnij pozycję Zobacz wszystko.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której dołączono, lub w polu Wyszukaj wpisz frazę tematu, na przykład „hobby” lub „marketing”, zgodną z nazwą grupy.

 5. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę grupy.

 6. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 7. Naciśnij wiadomość zawierającą załącznik.

 8. Naciśnij pozycję Załącznik Ikona Aparat . Jeśli dołączany plik jest obrazem, zostanie wyświetlony widok miniatur.

 9. Naciśnij, aby wyświetlić większy obraz.

 10. Opcjonalnie w celu pobrania obrazu do albumu Z aparatu w Twoim telefonie naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Pobierz Ikona Zapisz .

Edytowanie pliku

Możliwość edytowania pliku jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Oznaczanie pliku jako oficjalnego

Możliwość oznaczania pliku jako oficjalnego jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Wyświetlanie wszystkich plików w sieci

Możliwość wyświetlania wszystkich plików w Twojej sieci jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Dołączanie pliku

Uwaga: Możesz dołączyć jedynie obraz, a nie dokument.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą (na tablecie iPad) lub Więcej Więcej (na telefonie iPhone) dla pozycji Moje sieci, a następnie naciśnij nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Najważniejsze konwersacje (na tablecie iPad) lub Kanał informacyjny Ikona kanału informacyjnego (na telefonie iPhone) lub sekcję Grupy, gdzie możesz nacisnąć lub wyszukać grupę.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której dołączono, lub w polu Wyszukaj wpisz frazę tematu, na przykład „hobby” lub „marketing”, zgodną z nazwą grupy.

 5. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę grupy.

 6. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wybraną wiadomość, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz.

  • Naciśnij pozycję Opublikuj Ikona Opublikuj , aby utworzyć nowy wpis.

 8. Wpisz wiadomość w polu.

 9. Naciśnij pozycję Aparat Ikona Aparat , aby zrobić zdjęcie, lub pozycję Dodaj zdjęcie Ikona Zdjęcie , a następnie wybierz zdjęcie z albumu Z aparatu w swoim telefonie.

 10. Po zakończeniu kliknij pozycję Wyślij lub Opublikuj.

Wyświetlanie podglądu pliku

Uwaga: Możesz wyświetlić jedynie podgląd obrazu, a nie dokumentu.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą (na tablecie iPad) lub Więcej Więcej (na telefonie iPhone) dla pozycji Moje sieci, a następnie naciśnij nazwę.

 3. Naciśnij pozycję Najważniejsze konwersacje (na tablecie iPad) lub Kanał informacyjny Ikona kanału informacyjnego (na telefonie iPhone) lub sekcję Grupy, gdzie możesz nacisnąć lub wyszukać grupę.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której dołączono, lub w polu Wyszukaj wpisz frazę tematu, na przykład „hobby” lub „marketing”, zgodną z nazwą grupy.

 5. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę grupy.

 6. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 7. Naciśnij wiadomość zawierającą załącznik.

 8. Naciśnij pozycję Załącznik Ikona Aparat . Jeśli dołączany plik jest obrazem, zostanie wyświetlony widok miniatur.

 9. Naciśnij, aby wyświetlić większy obraz.

 10. Opcjonalnie w celu pobrania obrazu do albumu Z aparatu w Twoim urządzeniu naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej , a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

Edytowanie pliku

Możliwość edytowania pliku jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Oznaczanie pliku jako oficjalnego

Możliwość oznaczania pliku jako oficjalnego jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Wyświetlanie wszystkich plików w sieci

Możliwość wyświetlania wszystkich plików w Twojej sieci jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Dołączanie pliku

Uwaga: Możesz dołączyć jedynie obraz, a nie dokument.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, kliknij pozycję Więcej Ikona menu Więcej na urządzeniach przenośnych , naciśnij pozycję Sieci, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie wyświetlona sekcja Grupa.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której należysz, lub wyszukaj inne grupy.

 5. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wybraną wiadomość, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz Ikona Odpowiedz .

  • Naciśnij pozycję Plus Ikona nowego dokumentu , aby utworzyć nowy wpis.

 7. Wpisz wiadomość w polu.

 8. Naciśnij pozycję Dodaj zdjęcie Ikona Aparat i wybierz zdjęcie z albumu Z aparatu w swoim telefonie.

 9. Po zakończeniu kliknij pozycję Wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Wyświetlanie podglądu pliku

Uwaga: Możesz wyświetlić jedynie podgląd obrazu, a nie dokumentu.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aplikacja Yammer.

 2. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Yammer Ikona usługi Yammer , a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

  Uwaga: Aby wyświetlić inną sieć, kliknij pozycję Więcej Ikona menu Więcej na urządzeniach przenośnych , naciśnij pozycję Sieci, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie wyświetlona sekcja Grupa.

 4. Naciśnij nazwę grupy, do której należysz, lub wyszukaj inne grupy.

 5. Aby wyświetlić wiadomości z grupy, szybko przesuń w górę lub w dół.

 6. Naciśnij wiadomość zawierającą załącznik.

 7. Naciśnij pozycję Załącznik Ikona Aparat . Jeśli dołączany plik jest obrazem, zostanie wyświetlony widok miniatur.

 8. Naciśnij, aby wyświetlić większy obraz.

 9. Opcjonalnie w celu pobrania obrazu do albumu Z aparatu w Twoim telefonie kliknij pozycję Zapisz Ikona Zapisz .

Edytowanie pliku

Możliwość edytowania pliku jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Oznaczanie pliku jako oficjalnego

Możliwość oznaczania pliku jako oficjalnego jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Wyświetlanie wszystkich plików w sieci

Możliwość wyświetlania wszystkich plików w Twojej sieci jest niedostępna w aplikacji Yammer.

Chcesz wiedzieć więcej?

Podstawowe zadania w aplikacji Word Online

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online

Podstawowe zadania w aplikacji PowerPoint Online

Klipy wideo publikowane w usłudze Yammer są przekazywane i kodowane oddzielnie

W usłudze Yammer mogę dodawać, edytować i współtworzyć pliki.

Mogę przekazać dokument, aby inni mogli czytać, a nawet edytować ten plik.

Teraz dodam dokument XT3000 do konwersacji Nowe produkty.

Odpowiadając na wiadomość, klikam przycisk Dołącz, a następnie klikam pozycję Przekaż plik z komputera.

W oknie dialogowym znajduję odpowiedni dokument, a następnie klikam przycisk Otwórz.

Członkowie mojego zespołu mogą wyświetlać podgląd dokumentów pakietu Office i edytować je, korzystając z aplikacji Office Online.

Możemy nawet współtworzyć pliki programów Word, PowerPoint i Excel.

Oto dokument, który chcę przejrzeć.

Umieszczam wskaźnik myszy na miniaturze, a następnie klikam pozycję Przejdź do pliku.

Aby edytować plik w aplikacji Word Online, w obszarze Akcje dotyczące pliku klikam pozycję Edytuj plik.

Wprowadzone przeze mnie zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×