Klawisze używane do poruszania się po arkuszu danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przenoszenie kursora

Klawisze

Do komórki

Klawisz strzałki

Na początek wiersza

HOME

Do pierwszej komórki danych (A1)

CTRL+HOME

Na koniec wiersza (ostania zajęta kolumna)

END

Do najniższej prawej komórki zawierającej dane

CTRL+END

O jedno okno w dół

PAGE DOWN

O jedno okno w górę

PAGE UP

O jedno okno w prawo

ALT+PAGE DOWN

O jedno okno w lewo

ALT+PAGE UP

W górę lub w dół do krawędzi bieżącego obszar danych

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

W lewo lub w prawo do krawędzi bieżącego zakresu danych

CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO


Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×