Klawisze skrótów używane do pracy z oknami dialogowymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Klawisze

Czynność

CTRL+TAB

Przełącza do następnej karty okna dialogowego

CTRL+SHIFT+TAB

Przełączyć do poprzedniej karty okna dialogowego

TAB

Przenosi do następnej opcji lub grupy opcji

SHIFT+TAB

Przejść do poprzedniej opcji lub grupy opcji

Klawisze strzałek

Przechodzić między opcjami w obrębie aktywnej listy lub pomiędzy niektórymi opcjami w grupie opcji

SPACJĘ

Zaznaczyć lub wyczyścić aktywne pole wyboru

Klawisz litery

Przejść na zaznaczonej liście do opcji o nazwie zaczynającej się na daną literę

ALT+ litera

Zaznaczyć opcję lub zaznaczyć albo wyczyścić pole wyboru, gdzie litera jest klawiszem podkreślonej litery w nazwie opcji

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Otworzyć zaznaczoną listę

ESC

Zamknąć zaznaczoną listę

ENTER

Wykonać działanie przypisane do domyślnego przycisku polecenia w oknie dialogowym (przycisk z pogrubionym konturem — najczęściej przycisk OK)

ESC

Anulować polecenie i zamknąć okno dialogowe


Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×