Kategoria Zaawansowane (Opcje programu Access)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Edycja

 • Przenieś po naciśnięciu klawisza enter   

  • Nie przenoś    Zachowuje kursor w bieżącym polu po naciśnięciu klawisza ENTER.

  • Pole Next    Po naciśnięciu klawisza ENTER kursor jest przenoszony do następnego pola. Domyślnie pola next znajduje się w prawo lub w lewo bieżącego pola, w zależności od sposobu skonfigurowania swojego kierunek tekstu.

  • Następny rekord    Po naciśnięciu klawisza ENTER kursor jest przenoszony do bieżącego pola w następnym rekordzie. Następny rekord znajduje się bezpośrednio poniżej bieżącego rekordu.

 • Zachowanie przy wejściu do pola   

  Opcje w tej sekcji zmienić zachowanie klawiszy ENTER, TAB i Strzałka użycia Przenieś kursor do innego pola w formularzach i arkuszach danych.

  • Zaznacz całe pole    Zaznacza całe pole w momencie wejścia kursora do tego pola.

  • Przejdź na początek pola    Powoduje przejście na początek pola w momencie wejścia kursora do tego pola.

  • Przejdź na koniec pola    Powoduje przejście na koniec pola w momencie wejścia kursora do tego pola.

 • Zachowanie klawiszy strzałek   

  • Pole Next    Po naciśnięciu klawiszy Strzałka w prawo lub w lewo kursor jest przenoszony do następnego pola. Aby przenieść kursor między znakami w zaznaczonym polu, naciśnij klawisz F2.

  • Następny znak    Przenosi kursor do następnego lub poprzedniego znaku w polu po naciśnięciu klawiszy Strzałka w lewo lub w prawo.

  • Kursor zatrzymuje się na pierwszym/ostatnim polu    Klawisze strzałek lewy i prawy zapobiega przenoszenie kursora z pierwszego lub ostatniego pola do poprzedniego lub następnego rekordu.

 • Domyślne zachowanie Znajdź i Zamień

  Opcje w tej sekcji Sterowanie działaniem Znajdź i Znajdź i Zamień operacje w Microsoft Office Access 2007 i są stosowane w Office Access 2007 globalnie.

  • Fast search    Powoduje przeszukanie bieżącego pola i dopasowanie całego pola do wyszukiwanego ciągu znaków.

  • Wyszukiwanie ogólne    Powoduje przeszukanie wszystkich pól i dopasowanie dowolnej części pola.

  • Początek pola wyszukiwania    Powoduje przeszukanie bieżącego pola i dopasowanie początkowe znaki w polu.

 • Upewnij się

  • Zmiany rekordu    Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem przy każdej zmianie rekordu.

  • Usuwanie dokumentów    Powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego podczas każdego usuwania obiektu bazy danych.

  • Kwerendy funkcjonalne    Powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego, każdego uruchamianie dołączającej, aktualizowanie, usuwanie lub tworzenie kwerendy funkcjonalnej tabeli bazy danych programu Access.

 • Kierunek domyślny

  • Od lewej do prawej    Ustawia nowych obiektów do wyświetlenia w znany użytkownikom język angielski i Europejski kierunek od lewej do prawej. Na przykład to ustawienie powoduje wyświetlenie pierwszego pola w tabeli uruchamianie w lewej kolumnie i dodaje nowe pola po prawej stronie kolumny i umieszcza rekordu liczba przycisków pola i nawigacji w widoku arkusza danych w lewym dolnym rogu.

  • Od prawej do lewej    Ustawia nowych obiektów do wyświetlenia w kierunku od prawej do lewej znany użytkownikom Środkowego Wschodu języka. Na przykład to ustawienie powoduje wyświetlenie pierwszego pola w tabeli uruchamiania w kolumnie po prawej stronie i dodaje nowe pola z lewej strony kolumny i umieszcza rekordu liczba przycisków pola i nawigacji w widoku arkusza danych w prawym dolnym rogu tabeli.

 • Wyrównanie ogólne

  • Tryb interfejsu    Powoduje, że znak w celu wyświetlania zgodnie z językiem interfejsu użytkownika. Na przykład gdy języka interfejsu użytkownika jest język od lewej do prawej (na przykład w języku angielskim), znaki są wyrównany do lewej.

  • Tryb tekstu    Wyrównanie tekstu wyświetlanego zgodnie z kierunkiem pierwszego znaku specyficzne dla języka. Na przykład jeśli pierwszy znak znaczący (nie znak liczb lub specjalne) jest w języku angielskim, tekst zostanie wyrównany po lewej.

 • Ruch kursora

  • Logicznych.    Ustawia ruch kursora w obrębie tekstu dwukierunkowego zgodnie z kierunkiem napotkanego języka. Na przykład, gdy za pomocą klawiszy strzałek do przechodzenia między arabski, a następnie wersji językowej w tym samym zdaniu, punktu wstawiania powoduje przejście w kierunku od prawej do lewej między tekstem w języku arabskim zaczyna się od znaku po lewej stronie angielskich wyrazów i będzie nadal jej Zmiana położenia w kierunku od lewej do prawej.

  • Wizualne    Ustawia ruch kursora w obrębie tekstu dwukierunkowego, przenosząc do następnego znaku wizualnie sąsiadujących. Na przykład przejście od prawej do lewej za pośrednictwem arabski, a następnie wersji językowej w tym samym zdaniu za pomocą klawiszy strzałek, punktu wstawiania powoduje przejście w kierunku od prawej do lewej między tekstem w języku arabskim, a następnie wypełnianie rozpoczyna się od znaku po prawej stronie angielskich wyrazów i postępów w kierunku od prawej do lewej.

  • Kontrola edytora IME w arkuszu danych Zaznacz, aby mieć tryb edytora IME dla języków wschodnioazjatyckich, ustawiony na "Brak kontroli", podczas wprowadzania danych w arkuszu danych tabeli.

  • Użyj kalendarza Hidżra Określa źródłową Odwołanie daty na Islamska kalendarza księżycowego. Jeśli nie jest zaznaczona, baza danych używa kalendarz gregoriański. Access zaleca, wybierając typ kalendarza podczas tworzenia bazy danych, a następnie nigdy nie zmienić to ustawienie.

Wyświetlacz

 • Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów    Ustawianie lub zmienianie liczby ostatnio używanych plików, które są wyświetlane w okienku Otwórz ostatnio używane bazy danych na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, a następnie na liście Ostatnio używanych dokumentów, która jest wyświetlana po kliknięciu Microsoft Office Przycisk Obraz przycisku pakietu Office .

 • Pasek stanu    Wyświetla na pasku stanu w dolnej części okna programu Access.

 • Pokaż animacje    Służy do włączania funkcji animowanych, takich jak animowane wstawianie nowych kolumn do arkuszy danych.

 • Pokaż tagi inteligentne w arkuszach danych    Wyświetla tagi inteligentne w arkuszach danych.

 • Pokaż tagi inteligentne w formularzach i raportach    Pokazuje tagi inteligentne w formularzach i raportach.

 • Pokaż w projekcie makra   

  • Kolumna nazw    Wyświetla w kolumnie Nazwa makra w projektancie makr. Można również pokazywać lub ukryć w tej kolumnie, klikając pozycję Nazwy makr w grupie Pokaż/Ukryj kartę Projektowanie należy zauważyć, że jeśli wyłączyć tę opcję, a następnie otwórz makra (w widoku Projekt) zawierającą nazwy makr, ukrytą kolumnę będzie widoczne. To ustawienie jest stosowane do wszystkich baz danych, ale można wyłączyć to ustawienie dla bieżącego makra polecenia Nazwy makr.

  • Kolumna warunków    Wyświetla polecenie warunki w projektancie makr. Możesz również Pokaż lub Ukryj w tej kolumnie, klikając pozycję warunki w grupie Pokaż/Ukryj kartę Projekt notatkę, że jeśli wyłączyć tę opcję, ale należy otworzyć makra (w widoku Projekt) zawierającego jeden lub więcej warunków, ukryte kolumny będą widoczne. To ustawienie jest stosowane do wszystkich baz danych, ale można wyłączyć to ustawienie dla bieżącego makra polecenia warunków.

Drukowanie

 • Lewy margines    Zmienia domyślny lewy margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Drukuj, kliknij przycisk Drukuj i kliknij pozycję Ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie.

 • Prawy margines    Zmienia domyślny prawy margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i za pomocą polecenia Ustawienia strony.

 • Górny margines    Zmienia domyślny górny margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i za pomocą polecenia Ustawienia strony.

 • Dolny margines    Zmienia domyślny dolny margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i za pomocą polecenia Ustawienia strony.

Ogólne

 • Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku    Jeśli jesteś deweloperem, zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić błędy w kodzie dostosowania interfejsu użytkownika, lub wyczyść to pole wyboru, aby ukryć błędy.

 • Reaguj dźwiękiem    Powoduje odtwarzanie dostępnych dźwięków, które są skojarzone z Microsoft Office Professional 2007 zdarzenia programu, takie jak otwieranie, zapisywanie, drukowanie plików i wyświetlanie komunikatów o błędach. Dźwięki, które są przypisane do różnych zdarzeń można zmienić w oknie dialogowym właściwości: dźwięki w Panelu sterowania systemu Windows. Jeśli zostanie zaznaczone lub wyczyszczone Reaguj zaznacz pole wyboru dźwięk w jednym programie pakietu Office, lub wyłączanie powoduje także włączenie dla wszystkich innych programów pakietu Office. Aby zmienić dźwięk, który jest skojarzony ze zdarzeniem, otwórz folder dźwięki w Panelu sterowania systemu Windows. Komputer musi mieć kartę dźwiękową i odtwarzanie większości dźwięków.

 • Korzystanie z formatowania 4 cyfrowego roku   

  • Ta baza danych    Ustawia czterocyfrowego (rrrr) jako domyślnego formatu roku w przypadku obecnie otwartej bazy danych.

   Uwaga : To ustawienie zastępuje ustawienieWszystkie bazy danychAobecnie otwartej bazy danych.

  • Wszystkie bazy danych    Ustawia czterocyfrowego (rrrr) jako domyślnego formatu roku dla wszystkich baz danych.

 • Opcje sieci Web    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje sieci Web. Aby ustawić opcje sieci Web dla obiektów bazy danych za pomocą okna dialogowego. Można ustawić wygląd hiperłączy i użytych hiperłączy w tabelach, kwerendach, formularzach i raportach.

Zaawansowane

 • Otwórz ostatni używaną bazę danych przy uruchamianiu programu Access    Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Access otworzy ostatniej używanych zamiast wyświetlania na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 • Domyślny tryb otwierania

  • Udostępnione    Zostanie wyświetlona istniejącej bazy danych do udostępnienia. Jest to ustawienie domyślne.

  • Z wyłącznością    Zostanie wyświetlona istniejącej bazy danych z wyłącznością przez pojedynczego użytkownika.

 • Domyślne blokowanie rekordów

  • Bez blokowania    Że rekordy pozostają otwarte do edycji.

  • Wszystkie rekordy    Blokuje wszystkie rekordy w otwartym formularzu lub arkusz danych, a także blokuje rekordy w dowolnym tabel. Rekordy pozostają zablokowane, o ile masz obiekt jest otwarty.

  • Edytowany rekord    Umożliwia zablokowanie tylko edytowanego rekordu.

 • Blokowanie otwartej bazy danych przy użyciu na poziomie rekordu    Służy do blokowania domyślną dla aktualnie otwartej bazy danych na poziomie rekordu. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje, że blokowanie domyślną dla otwartej bazy danych na poziomie strony. Wybór wprowadzone stosowany do danych w formularzach, arkuszach danych i kod, który używa obiektu recordset pętli rekordów. Ta opcja nie dotyczy kwerend funkcjonalnych lub kodu, który wykonuje operacje zbiorcze przy użyciu instrukcji SQL.

 • Limit czasu OLE/DDE (s)    Określa interwał, po upływie którego Access prób nieudanej próby OLE lub DDE. Prawidłowe wartości: 0-300. Wartość domyślna: 30.

 • Interwał odświeżania (s)    Liczba sekund, po upływie którego program Microsoft Access automatycznie aktualizuje rekordów w widoku arkusza danych lub formularza w widoku. Prawidłowe wartości: 0-32, 766. Wartość domyślna: 60. Wartość 0 zapobiega aktualizacji.

 • Liczba prób aktualizacji    Liczba dostępu próby zapisania zmienionego rekordu, który jest zablokowany przez innego użytkownika. Prawidłowe wartości: 0-10. Wartość domyślna: 2.

 • ODBC interwał odświeżania (s)    Interwał, po upływie którego Access automatycznie odświeża dane zebrane za pośrednictwem połączenia ODBC. To ustawienie jest stosowane tylko wtedy, gdy baza danych jest używana w sieci. Prawidłowe wartości: 0-32, 766. Wartość domyślna: 1500. Wartość zero zapobiega aktualizacji.

 • Aktualizacja ponów próbę (MS)    Liczby milisekund, po upływie którego program Access dokonuje próby zapisania zmienionego rekordu, który jest zablokowany przez innego użytkownika. Prawidłowe wartości: 0-1, 000. Wartość domyślna: 250.

 • Operacje DDE

  • Ignoruj żądania DDE    Program Access ignoruje żądania DDE od innych aplikacji.

  • Włącz odświeżanie DDE    Umożliwia dostęp do aktualizowania łączy DDE z interwałem określonym w polu Interwał odświeżania (s).

 • Argumenty wiersza polecenia    Wprowadzanie argumentów uruchamianych podczas uruchamiania programu Access lub otwierania bazy danych programu Access.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×