KWOTA, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Konwertuje liczbę na tekst przy użyciu formatu waluty z zaokrągleniem do określonego miejsca po przecinku. Używany jest następujący format: $#,##0,00_);($#,##0,00).

Składnia

KWOTA(liczba;miejsca_dziesiętne)

Liczba    jest liczbą, odwołaniem do kolumny zawierającej liczbę lub formułą umożliwiającą obliczenie liczby.

Miejsca_dziesiętne    to liczba cyfr z prawej strony przecinka dziesiętnego. Jeżeli parametr miejsca_dziesiętne jest ujemny, liczba jest zaokrąglana do wartości po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Jeżeli ten parametr nie zostanie zdefiniowany, w celu określenia liczby miejsc dziesiętnych będą używane ustawienia regionalne systemu.

Spostrzeżenia

Funkcja Dollar wykorzystuje ustawienia waluty komputera użytkownika. Jeżeli zawsze mają być wyświetlane dolary amerykańskie (USD), należy użyć funkcji USDOLLAR.

Przykłady

Kol1

Formuła

Opis (wynik)

1234,567

=KWOTA([Kol1]; 2)

Wyświetla pierwszą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po prawej stronie przecinka dziesiętnego (1 234,57 zł).

1234,567

=KWOTA([Kol1]; -2)

Wyświetla pierwszą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (1 200 zł).

-1234,567

=KWOTA([Kol1]; -2)

Wyświetla drugą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (-1 200 zł).

-0,123

=KWOTA([Kol1]; 4)

Wyświetla trzecią liczbę w formacie walutowym z czterema (4) cyframi po prawej stronie przecinka dziesiętnego (-0,1230 zł).

99,888

=KWOTA([Kol1])

Wyświetla czwartą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (99,89 zł)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×