Jest wyświetlany monit Wprowadzanie hasła sieciowego

Uwaga :  17 sierpnia 2016 r.: Jeśli masz połączenie z serwerem programu Exchange 2013, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w programie Outlook, nawet jeśli zalogowano się na komputerze przy użyciu poświadczeń sieci i program Outlook powinien Cię zalogować w tle. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe na skutek tego problemu i informujemy, że aktywnie pracujemy nad jego rozwiązaniem. Zaktualizujemy tę stronę po wydaniu poprawki.

Objawy

Przy każdym łączeniu się z kontem e-mail POP3 za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007 może być wyświetlany monit o podanie hasła, nawet jeśli użytkownik określił, że hasło powinno być zapisywane na liście haseł.

Wprowadzanie hasła sieciowego

Przyczyna

Istnieją co najmniej dwie możliwe przyczyny:

  • Przyczyna 1    Niepoprawnie wprowadzono hasło lub usługodawca internetowy (ISP) zmienił Twoje hasło.

  • Przyczyna 2    Użytkownik zapisał hasło, ale rejestr zawiera nieprawidłowe informacje dla podklucza Protected Storage System Provider dla konta użytkownika.

Rozwiązanie

  • Przyczyna 1    Należy zaktualizować hasło w programie Microsoft Outlook. Firma Microsoft nie może pobrać starego hasła. Należy skontaktować się z usługodawcą internetowym i poprosić go o przypisanie nowego hasła do konta. Po uzyskaniu nowego hasła należy zaktualizować ustawienia konta e-mail. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz Zmienianie informacji o koncie e-mail usługodawcy internetowego.

    Uwaga : Jeśli usługodawca internetowy nie określił inaczej, wszystkie wpisy serwera i adresu są wpisywane małymi literami. Niektórzy usługodawcy internetowi wymagają w hasłach kombinacji małych i wielkich liter w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby sprawdzić, czy wymaga hasła z uwzględnianiem wielkość liter.

  • Przyczyna 2    Dostępny jest artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 290684, który ułatwia rozwiązanie tego problemu, przeprowadzając Cię przez etapy procesu usuwania informacji o koncie użytkownika z podklucza Protected Storage System Provider w rejestrze systemu Windows i ponownego wprowadzania opcji hasła w programie Outlook.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×