Jest wyświetlany monit Wprowadzanie hasła sieciowego

Objawy

Przy każdym łączeniu się z kontem e-mail POP3 za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007 może być wyświetlany monit o podanie hasła, nawet jeśli użytkownik określił, że hasło powinno być zapisywane na liście haseł.

Wprowadzanie hasła sieciowego

Przyczyna

Istnieją co najmniej dwie możliwe przyczyny:

  • Przyczyna 1    Użytkownik wprowadził hasło nieprawidłowo lub usługodawca internetowy zmienił hasło.

  • Przyczyna 2    Użytkownik zapisał hasło, ale rejestr zawiera nieprawidłowe informacje dla podklucza Protected Storage System Provider dla konta użytkownika.

Rozwiązanie

  • Przyczyna 1    Należy zaktualizować hasło w programie Microsoft Outlook. Firma Microsoft nie może pobrać starego hasła. Należy skontaktować się z usługodawcą internetowym i poprosić go o przypisanie nowego hasła do konta. Po uzyskaniu nowego hasła należy zaktualizować ustawienia konta e-mail. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz Zmienianie informacji o koncie e-mail usługodawcy internetowego.

    Uwaga   Jeśli usługodawca internetowy nie określił innych opcji, wszystkie wpisy dotyczące serwera i adresu należy wpisać małymi literami. Niektórzy usługodawcy internetowi wymagają, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, haseł w postaci kombinacji małych i wielkich liter. Należy sprawdzić, czy usługodawca wymaga, aby w haśle była uwzględniana wielkość liter.

  • Przyczyna 2    Artykuł 290684 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pomaga wyeliminować to zjawisko, przeprowadzając użytkownika przez proces usuwania informacji o koncie z podklucza Protected Storage System Provider w rejestrze systemu Windows i ponownego wprowadzania opcji hasła w programie Outlook.

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język