Jest wyświetlany monit Wprowadzanie hasła sieciowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Przy każdym łączeniu się z kontem e-mail POP3 za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007 może być wyświetlany monit o podanie hasła, nawet jeśli użytkownik określił, że hasło powinno być zapisywane na liście haseł.

Wprowadzanie hasła sieciowego

Przyczyna

Istnieją co najmniej dwie możliwe przyczyny:

  • Przyczyny 1    Z usługodawcą internetowym (ISP) zmianie hasła lub hasło zostały wprowadzone niepoprawnie.

  • Przyczyna 2    Użytkownik zapisał hasło, ale rejestr zawiera nieprawidłowe informacje dla podklucza Protected Storage System Provider dla konta użytkownika.

Rozwiązanie

  • Przyczyna 1    Należy zaktualizować hasło w programie Microsoft Outlook. Firma Microsoft nie może pobrać starego hasła. Należy skontaktować się z usługodawcą internetowym i poprosić go o przypisanie nowego hasła do konta. Po uzyskaniu nowego hasła należy zaktualizować ustawienia konta e-mail. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz Zmienianie informacji o koncie e-mail usługodawcy internetowego.

    Uwaga : Jeśli usługodawca internetowy nie określił innych opcji, wszystkie wpisy dotyczące serwera i adresu należy wpisać małymi literami. Niektórzy usługodawcy internetowi wymagają, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, haseł w postaci kombinacji małych i wielkich liter. Należy sprawdzić, czy usługodawca wymaga, aby w haśle była uwzględniana wielkość liter.

  • Przyczyny 2    Artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 290684 jest dostępna rozwiązać ten problem, przez proces usuwania informacji o koncie użytkownika z chronionych miejsca do magazynowania podklucza System Provider w rejestrze systemu Windows i ponownie wprowadzenia opcji hasła w programie Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!