Jednoczesna praca kilku osób nad prezentacją

W programie PowerPoint 2010, jeśli masz OneDrive lub jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint, możesz przechowywać prezentację w tym miejscu, aby umożliwić wielu autorom jednoczesne wprowadzanie zmian w tej prezentacji.

(Aby pracować nad prezentacją w tym samym czasie, wszyscy autorzy w systemie Windows muszą używać PowerPoint 2010 lub nowszego albo najnowszej wersji programu PowerPoint dla sieci Web).

W tym dokumencie

Przekazywanie plików do usługi OneDrive

Omówienie współtworzenia

Współtworzenie prezentacji

Przeglądanie zmian wprowadzonych przez innych autorów

Konfigurowanie programu PowerPoint w celu powiadamiania Cię każdorazowo o wprowadzaniu zmian przez autorów

Przekazywanie plików do usługi OneDrive

Zaloguj się, aby OneDrive i przekazać pliki, więc możesz je aktualizować i udostępniać z dowolnego miejsca.

W Microsoft Edge lub Google Chrome:

 1. Wybierz pozycję przekaż > pliki.

 2. Wybierz plik lub pliki, które chcesz przekazać.

 3. Wybierz pozycję Otwórz.

W innych przeglądarkach wybierz pozycję Przekaż, zaznacz pliki, które chcesz przekazać, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Aby uzyskać informacje na temat przekazywania plików do programu SharePoint, zobacz przekazywanie plików do biblioteki.

Omówienie współtworzenia

Nowe funkcje współtworzenia w pakiecie Microsoft Office 2010 umożliwiają wielu użytkownikom efektywne współdziałanie nad tym samym dokumentem bez konieczności intruza lub zablokowania jednej innej pracy.

Możesz użyć tej nowej funkcji współtworzenia w programie Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 i Microsoft OneNote 2010 w programie SharePoint Server 2010. Nowe funkcje współtworzenia są również obsługiwane w aplikacjach Excel Web App i OneNote Web App.

Współtworzenie wymaga programu SharePoint Foundation 2010 lub konta usługi Windows Live OneDrive. Serwer przechowuje centralną kopię prezentacji i rejestruje zmiany wprowadzone przez wielu autorów. Ty i współautorzy widzą, kto edytuje prezentację i gdzie pracuje w dokumencie, a ich zmiany zostaną scalone z prezentacją.

Wcześniejsze wersje programu PowerPoint nie mają funkcji współtworzenia. Aby skorzystać z tej nowej funkcji, wszyscy Współautorzy muszą mieć PowerPoint 2010 zainstalowane na swoich komputerach.

Początek strony

Współtworzenie prezentacji

 1. W PowerPoint 2010 Otwórz prezentację przechowywaną na serwerze.

  Powiadomienie pojawi się na pasku stanu u dołu PowerPoint, jeśli nie jest to jedyna osoba pracująca nad prezentacją. Powiadomienie informuje, ile osób aktualnie pracuje nad prezentacją. Kliknij ten numer, aby wyświetlić imiona i nazwiska współautorów.

  Powiadomienie o tym, że inne osoby edytują prezentację

 2. Na karcie Widok w grupie widoki prezentacji kliknij pozycję normalny , aby wyświetlić prezentację w widoku normalnym.

 3. W okienku po lewej stronie zawierającym karty Konspekt i slajdy na karcie Slajdy Znajdź małą ikonę w prawym dolnym rogu miniatury slajdu. Oznacza to, że Współtworzenie wprowadza zmiany na tym slajdzie. Kliknij ikonę, aby wyświetlić nazwę współautora.

  Uwagi: 

  • Innym sposobem wyświetlenia nazw współautorów prezentacji jest kliknięcie karty plik , a następnie kliknięcie pozycji informacje po lewej stronie ekranu. Imiona i nazwiska współautorów są wyświetlane w środkowym okienku.

   Osoby obecnie edytujące prezentację i przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości

  • Aby wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość błyskawiczną do współautorów, kliknij pozycję Wyślij wiadomość, a następnie kliknij pozycję Wyślij wiadomość E-mail lub Wyślij wiadomość błyskawiczną.

  • Gdy inny autor zapisze zmiany, program PowerPoint wyświetli powiadomienie, autor prezentacji, że zmiany zostały wprowadzone. W okienku zawierającym karty Konspekt i slajdy na karcie Slajdy pojawi się ikona w prawym dolnym rogu miniatury slajdu, który został zmieniony.

   Powiadomienie o wprowadzonych zmianach

Początek strony

Przeglądanie zmian wprowadzonych przez innych autorów

 1. Aby sprawdzić, czy inne autorów zmieniło prezentację, kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję informacje. Następnie obok pozycji dostępne aktualizacje dokumentówkliknij pozycję Zapisz, a następnie kliknij pozycję Zapisz i przejrzyj.

  Karta Plik umożliwiająca sprawdzenie, czy inni autorzy zmienili prezentację

 2. Aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych autorów, kliknij pozycję Przejrzyj zmiany.

  Przycisk Przejrzyj zmiany

 3. Po kliknięciu pozycji Przejrzyj zmianyna wstążce zostanie wyświetlona karta scalanie, a po prawej stronie okna programu PowerPoint zostanie wyświetlone okienko poprawki. Okienko poprawki zawiera kartę slajdy z listą slajdów, które zostały zmienione przez innych autorów, oraz kartę szczegółów , która zawiera listę zmian wyświetlanych obecnie slajdów.

Na karcie scalanie możesz używać przycisków w grupie rozwiązania , aby pokazać kolejne i poprzednie zmiany wprowadzone przez innych autorów, a następnie zaakceptować lub odrzucić te zmiany. Aby zamknąć widok scalania, kliknij pozycję Zamknij widok scalania.

Uwaga: W widoku scalania nie można scalać nowych aktualizacji od innych autorów ani przekazywać zmian na serwerze. Musisz ukończyć przeglądanie, klikając pozycję Zamknij widok scalania, a następnie automatycznie przeładujesz zmiany na serwer.

Karta Scalanie i okienko Poprawki

Początek strony

Konfigurowanie programu PowerPoint w celu powiadamiania Cię każdorazowo o wprowadzaniu zmian przez autorów

Użytkownik może chcieć przejrzeć (a następnie zaakceptować lub odrzucić) zmiany wprowadzone przez innych autorów we wszystkich prezentacjach, nad którymi pracujesz, zanim zostaną scalone. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje po lewej stronie ekranu, a następnie w oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Opcje scalania plików dla plików serwera współpracy nad dokumentami udostępnionymzaznacz pole wyboru Pokaż szczegółowe zmiany scalania po wystąpieniu scalania .

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×