Jakie znaczenie ma przełączenie planów usługi Office 365 dla usługi i rozliczeń?

Automatyczne przełączenie planów usługi Office 365 dla firm przy użyciu przycisku Przełącz plany ma wpływ na Twoje usługi i rozliczenia.

Dostęp do usług

Administratorzy nie będą mogli korzystać z portalu usługi Office 365 podczas przełączania planu. Może to potrwać do godziny.

Użytkownicy nie doświadczą przerw w działaniu usługi i będą korzystać z istniejącej usługi do czasu zakończenia przełączania.

Użytkownicy i licencje

Użytkownicy ze starymi subskrypcjami zostaną automatycznie przeniesieni do nowej subskrypcji.

Jeśli stara subskrypcja obejmuje wiele usług i zmieniono zakres usług przypisanych do użytkowników, warto zanotować je przed przełączeniem planów, aby móc później odtworzyć te zmiany. Wszyscy użytkownicy uzyskają dostęp do wszystkich usług w ramach nowej subskrypcji. Jeśli na przykład wcześniej kupiono usługę Office 365 Enterprise E3 dla wszystkich 100 użytkowników, ale anulowano przypisanie usługi SharePoint Online dla 50 z tych użytkowników, ta zmiana nie zostanie zachowana po przełączeniu planów.

Jeśli przed przełączeniem planów masz więcej niż jedną subskrypcję i jeśli użytkownicy mają przypisane licencje do więcej niż jednej subskrypcji, wzorzec przypisań zostanie zachowany w nowej subskrypcji, na ile będzie to możliwe.

Wszystkie dane użytkowników zostaną zachowane podczas przełączania, łącznie ze skrzynkami pocztowymi programu Exchange, dokumentami i listami usługi SharePoint Online oraz innymi informacjami. 

Rozliczenia

W dniu ukończenia przełączania planów rozliczenie starej subskrypcji zostanie wyłączone i zostanie włączone rozliczenie nowej subskrypcji. Otrzymasz odpowiednią ilość środków za niewykorzystaną usługę w ramach starej subskrypcji. W ciągu 30 dni od przejścia na nową subskrypcję otrzymasz nową fakturę obejmującą środki za poprzednią subskrypcję.

Uwaga: Czas wymagany do rzeczywistego pojawienia się tych środków na Twoim koncie zależy od tego, jaką metodą płatności zapłacono za subskrypcję.

Przenosisz się z przedpłaconej subskrypcji przed jej wygaśnięciem? Jeśli koszt całkowity nowej subskrypcji przewyższa pozostałą wartość przedpłaconej subskrypcji lub jest jej równy, przedpłacony czas nie zostanie utracony. Na stronie finalizacji zakupu zostanie wyświetlona kwota środków pozostałych za niezużyty czas. Jednak jeśli koszt całkowity nowej subskrypcji jest niższy niż pozostała wartość bieżącej przedpłaconej subskrypcji, utracisz część niezużytego czasu. Przed finalizacją zakupu zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie i przełączenie będzie można przełożyć na czas bliższy dacie wygaśnięcia przedpłaconej subskrypcji.

Uzyskaj pomoc przy przełączaniu planów, dzwoniąc do pomocy technicznej

Telefon Zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft

Zobacz też

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×