Jakie polecenia można wysyłać z telefonu komórkowego do usługi SMS Link?

Poniżej zostały przedstawione polecenia, które można wysyłać do usługi SMS Link z telefonu komórkowego. Te polecenia są wysyłane jako wiadomości SMS i służą do konfigurowania uprawnień wiadomości usługi SMS Link dla numeru telefonu komórkowego użytkownika. Uwaga: Te polecenia służą jedynie do konfigurowania uprawnień dotyczących wiadomości SMS wysyłanych przy użyciu usługi SMS Link. Nie mają wpływu na uprawnienia wiadomości SMS odbieranych bezpośrednio z telefonów komórkowych innych użytkowników ani z innych systemów.

  • S lub Stop — powoduje zablokowanie przychodzących wiadomości SMS dla telefonu komórkowego do czasu wysłania z niego polecenia Restart.

  • R lub Restart — służy do wznawiania dostarczania na telefon komórkowy przychodzących wiadomości SMS.

  • A* lub Allow all — powoduje zezwalanie na wszystkie przychodzące wiadomości SMS z wyjątkiem tych, które są nadsyłane z adresów e-mail określonych przez użytkownika.

  • D* lub Deny all — powoduje odrzucanie przychodzących wiadomości SMS z wyjątkiem tych, które są nadsyłane z adresów e-mail określonych przez użytkownika.

  • C lub Cancel — powoduje anulowanie poprzednich poleceń Allow all lub Deny all. W przypadku zezwolenia na wiadomości SMS nadsyłane z określonych adresów e-mail lub zablokowania wiadomości z określonych adresów te ustawienia pozostają bez zmian.

  • A <adres e-mail> lub Allow <adres e-mail> — powoduje zezwalanie na przychodzące wiadomości SMS z danego adresu e-mail.

  • D <adres e-mail> lub Deny <adres e-mail> — powoduje odrzucanie przychodzących wiadomości SMS z danego adresu e-mail.

  • H lub HELP — powoduje wysłanie adresu witryny Pomocy w sieci Web na dane urządzenie przenośne.

  • Clear — służy do resetowania wszystkich ustawień wiadomości SMS.

Uwaga: adres e-mail to adres użytkownika usługi SMS Link, dla którego chcesz zezwolić na nadsyłanie wiadomości SMS na swój telefon komórkowy przy użyciu usługi SMS Link lub zablokować taką możliwość.

Przykład:
A osoba@contoso.com — powoduje zezwalanie użytkownikowi usługi SMS Link o adresie e-mail osoba@contoso.com na wysyłanie wiadomości SMS na Twój telefon komórkowy przy użyciu usługi SMS Link.

LUB

Allow osoba@contoso.com — powoduje zezwalanie użytkownikowi usługi SMS Link o adresie e-mail osoba@contoso.com na wysyłanie wiadomości SMS na Twój telefon komórkowy przy użyciu usługi SMS Link.

Witryny pokrewne

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język