Jak używać programu Outlook z usługą Outlook.com

Usługa Outlook.com to oferowana przez firmę Microsoft bezpłatna usługa poczty e-mail w sieci Web. Jeśli masz konto usługi Outlook.com (dotyczy to również kont z końcówką @hotmail.com, @live.com lub @msn.com), możesz czytać i wysyłać wiadomości e-mail po zalogowaniu się do usługi Outlook.com.

Program Outlook to aplikacja pakietu Office obsługująca pocztę e-mail na komputerze. Program Outlook współpracuje z usługą Office 365, a także ze wszystkimi głównymi dostawcami poczty e-mail, takimi jak usługi Gmail i Outlook.com. Korzystając z programu Outlook, można wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail za pomocą usługi Outlook.com, a także wyświetlać kalendarz i kontakty. Program Outlook oferuje następujące możliwości:

  • Otwieranie otrzymanych już wiadomości e-mail, nawet bez połączenia z Internetem.

  • Wyświetlanie wielu kont w jednym miejscu — nie tylko poczty e-mail, ale również kalendarzy i kontaktów.

  • Współpraca z innymi aplikacjami pakietu Office — na przykład wysyłanie wiadomości e-mail do notesu programu OneNote.

Nie musisz ograniczać się do jednej z tych opcji. Możesz korzystać z obu — używać witryny Outlook.com w sieci Web, gdy nie masz dostępu do swojego komputera, i używać programu Outlook, gdy jest to możliwe.

Procedura dodawania konta usługi Outlook.com zależy od używanej wersji programu Outlook. Oto jak dodać usługę Outlook.com do programu Outlook 2013. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu Outlook, zobacz te kroki dla programu Outlook 2010 lub te kroki dla programów Outlook 2007 i Outlook 2003.

Dodawanie konta usługi Outlook.com do programu Outlook 2013

Dodanie konta usługi Outlook.com do programu Outlook to kwestia zaledwie kilku kroków.

Kliknij pozycję Plik > Dodaj konto.

Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage

Wypełnij wszystkie informacje. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zobacz Dodawanie konta usługi Outlook.com lub innego konta poczty programu Exchange ActiveSync do programu Outlook.

Po dodaniu konta możesz wyświetlić kalendarz usługi Outlook.com w programie Outlook, klikając pozycję Kalendarz i zaznaczając pole obok adresu e-mail usługi Outlook.com.

Klikanie pozycji Kalendarz

Jeśli nie widać wyrazu Kalendarz, włączona jest opcja Kompaktuj nawigację, a przycisk kalendarza wygląda następująco:

Klikanie ikony kalendarza na pasku nawigacyjnym

Możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole, aby wyświetlić kilka kalendarzy obok siebie. Aby połączyć dwa kalendarze w jeden widok, zaznacz pola dla obu kalendarzy, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij strzałkę Wyświetl w trybie nakładki obok nazwy drugiego kalendarza.

Klikanie strzałki Wyświetl w trybie nakładki

Kontakty można wyświetlać, klikając pozycję Kontakty i zaznaczając pole obok adresu e-mail usługi Outlook.com.

Klikanie pozycji Kontakty

Jeśli nie widać wyrazu Kontakty, włączona jest opcja Kompaktuj nawigację, a przycisk kontaktów wygląda następująco:

Klikanie ikony kontaktów na pasku nawigacyjnym

Aby dodać kontakty z innych kont, zobacz Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com.Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język