Jak używać materiałów Open Up Resources

Jak używać materiałów Open Up Resources

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Open Up Resources — Zapraszamy!

Otwarte zasoby współpracuje z Office 365 Education zapewnia bezpłatnych i innowacyjnego rozwiązanie do dostarczania zawartości wyrównany do lewej standardy używany w klasie. Otwarte zasoby zachowuje się jak własne cyfrowe Podręcznikowy, ale lepiej. Konfigurowanie Notes zajęć w programie OneNote jest wstępnie wypełniony wartość pełną kursu materiałów — od dzienny planów lekcji do ocen. Struktura notesu zajęć pomoże Ci dobrą organizację, kopię do chmury i łatwo rozpowszechnianie zawartości do uczniów lub studentów, gdy trzeba.

Skonfigurowanie notesu zajęć Open Up powoduje też automatyczne załadowanie testów do zajęć do programu Microsoft Forms. W tym programie można przypisywać i oceniać kwizy. Na pulpicie nawigacyjnym analizy wszystkie dane zostaną zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu łatwo przejrzysz ogólne wyniki z zajęć lub przejdziesz do szczegółowych informacji dotyczących określonych tematów lub testów.

Dowiedz się więcej informacji na temat usługi Office 365 Education i zaloguj się teraz bezpłatnie.

Pobierz bezpłatny dodatek Notes zajęć dla programu OneNote.

Ten przewodnik jest podzielony na pięć części:

 1. Wprowadzenie do notesu Open Up Resources

 2. Zapoznawanie się ze strukturą notesu Open Up Resources

 3. Rozpowszechnianie zawartości wśród uczniów

 4. Administrowanie testami i tworzenie ich w programie Microsoft Forms

 5. Przeglądanie analizy zajęć

1. Wprowadzenie do notesu Open Up Resources

Aby rozpocząć, potrzebujesz otrzymanej powitalnej wiadomości e-mail z witryny Open Up Resources i dodatku Notes zajęć dla programu OneNote. Pobierz bezpłatny dodatek Notes zajęć dla programu OneNote, jeśli jeszcze go nie masz. Pamiętaj o zachowaniu powitalnej wiadomości e-mail, aby móc zajrzeć do niej w przyszłości.

Wykonaj poniższe czynności dla wszystkich zajęć, na których chcesz korzystać z podręcznika cyfrowego Open Up Resources.

 1. Otwórz link podany w powitalnej wiadomości e-mail. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta szkolnego.

  Open_up_Open_Up_Wizard

 2. Wybierz pozycję Create a class notebook (Utwórz notes zajęć).

 3. Nadaj zajęciom nazwę i wybierz pozycję Next (Dalej).

 4. Wybierz materiały instruktażowe, z których będziesz korzystać na zajęciach, i wybierz pozycję Next (Dalej). Wybrane materiały zostaną automatycznie załadowane w notesie zajęć i w programie Microsoft Forms.

  Wybierz materiały instruktażowe do dodania.

 5. Opcjonalnie: dodaj innych nauczycieli i uczniów do notesu zajęć. W razie potrzeby możesz wrócić do tego kroku później.

 6. Wybierz lub edytuj sekcje, które chcesz uwzględnić w notesach wszystkich uczniów. Zalecane: dodaj miejsce odpowiadające sekcjom zawartości z materiałów Open Up Resources: wprowadzenia, lekcje, zakończenia, ćwiczenia praktyczne i własne przemyślenia. Bez obaw — te sekcje można edytować w dowolnym momencie, przechodząc na stronę zarządzania notesami.

  open_up_Customize_student_sections

 7. Obejrzyj podgląd notesów nauczycieli i uczniów, a następnie wybierz pozycję Create (Utwórz).

Gratulacje! Notes zajęć Open Up Resources jest gotowy. 

Dowiedz się więcej na temat programu OneNote i tego, jak najlepiej wykorzystać notes Open Up Resources:

2. Zapoznawanie się ze strukturą notesu Open Up Resources

Po skonfigurowaniu pierwszego notesu Open Up Resources otwórzmy go na komputerze stacjonarnym, przyjrzyjmy się poszczególnym sekcjom i zobaczmy, jaka jest struktura zawartości. Każdy notes zawiera bibliotekę zawartości (Content Library) dla nauczycieli służącą do udostępniania treści kursu, obszar współpracy (Collaboration Space), gdzie nauczyciele i uczniowie mogą współpracować, oraz prywatny notes dla każdego ucznia.

Porada: Przypnij okienko notesu, aby łatwiej nawigować po notesie Open Up.

Terminologia:

Każdy notes zajęć Open Up Resources programu OneNote zawiera strony, sekcje i grupy sekcji.

 • Notesy programu OneNote składają się z stron. Przypominają one materiały informacyjne dla uczniów lub pojedyncze strony podręcznika. Strony w każdej sekcji są widoczne po prawej stronie w aplikacji OneNote.

  Strony Open Up Resources

 • Sekcja pełni rolę karty notesu i pozwala zorganizować strony w obrębie jednego tematu. Na przykład sekcja Welcome (Zapraszamy) zawiera więcej niż jedną stronę z przewodnikami i przydatnymi linkami. Sekcje są wyświetlane jako karty u góry aplikacji lub w okienku notesu po jego przypięciu.

  Sekcje Open Up Resources
 • Grupy sekcji służą do organizowania innych sekcji. W tym notesie Content Library (Biblioteka zawartości), Collaboration Space (Obszar współpracy), Teacher-only (Tylko dla nauczyciela), Student Resources (Materiały dla uczniów) i Units (Jednostki) są grupami sekcji. Aby zobaczyć zawartość wewnątrz grupy sekcji, rozwiń ją. Grupy sekcji są wyświetlane u góry aplikacji lub w okienku notesu po jego przypięciu.

  Grupy sekcji Open Up Resources

Sekcje i grupy sekcji:

 • Sekcja Welcome (Zapraszamy) — tutaj znajdziesz dodatkowe szkolenia, na przykład te swaye poświęcone konfigurowaniu notesu, przenoszeniu zawartości do innych notesów i rozpowszechnianiu zawartości wśród uczniów.

 • Grupa sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) i przewodnik użytkownika

  Open_up_Welcome_and_Content_Library

  Sekcję Content Library (Biblioteka zawartości) można rozwinąć, wybierając symbol + obok jej nazwy. Sekcja Content Library (Biblioteka zawartości) zawiera wszystkie materiały udostępniane uczniom — są tu widoczne i dla Ciebie, i dla nich. U góry znajduje się sekcja User Guide (Przewodnik użytkownika). Sekcja User Guide (Przewodnik użytkownika) pełni rolę spisu treści podręcznika. Jej strona Index (Indeks) zawiera przegląd poszczególnych jednostek kursu z hiperlinkami prowadzącymi bezpośrednio do danych jednostek w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości). Strona Glossary (Słownik) zawiera listę całego słownictwa, które będzie używane i przerabiane podczas kursu.

  Każda rozwinięta jednostka zawiera następujące sekcje:

  • Warm Ups (Wprowadzenia)

  • Lessons (Lekcje)

  • Cool Downs (Zakończenia)

  • Practice Problems (Ćwiczenia praktyczne)

  • My Reflections (Własne przemyślenia)

Obecnie te sekcje są puste. Wypełnisz je zawartością zależnie od tego, kiedy uczniowie powinni uzyskać dostęp do zawartości kursu w danej jednostce.

 1. Grupa sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela)

  Sekcja Open_up_Teacher_only

  Grupa sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) jest automatycznie skonfigurowana tak, aby dostęp do jej zawartości mieli tylko nauczyciele. Pełni rolę wersji podręcznika przeznaczonej dla nauczyciela. Zawiera plany lekcji, klucze odpowiedzi inne materiały. Łatwo zauważyć, że zawartość sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) odpowiada pustym jednostkom w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości)— te pusty sekcje wypełnisz materiałami zorganizowanymi w tym miejscu. Ta sekcja zawiera też dodatkowe przydatne zasoby dla Ciebie i na zajęcia.

  • Teacher Guide (Przewodnik nauczyciela): Tutaj znajdziesz omówienie wszystkich jednostek, instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów, cele nauczania, standardy zawartości, pomysły dotyczące pomagania uczniom w różny sposób przyswajającym wiedzę i inne informacje. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z każdą ze stron. Ta sekcja będzie bardzo przydatna podczas całego kursu.

   Open_up_Teacher_guide

  • Index (Indeks): Indeks zawiera hiperlinki do poszczególnych jednostek w notesie i słownik (Glossary), który będzie używany w trakcie kursu. Ponadto po skonfigurowaniu tej strony przez administratora znajdziesz tu też pulpit nawigacyjny testów — Assessment Dashboard. Omówimy ten pulpit nawigacyjny w sekcji 5 tego przewodnika.

 2. Budowa jednostki

  • Index (Indeks) — ta sekcja zawiera wszystko, co jest potrzebne do przerobienia każdej jednostki. Każda sekcja Index (Indeks) zawiera omówienie (Overview) z wprowadzeniem do jednostki i linki skrótów do zawartości, której będziesz używać samodzielnie i z uczniami. W sekcji plików do pobrania (Downloads) znajdziesz podręczną stronę informacyjną z wszystkimi plikami PDF potrzebnymi do przerobienia każdej jednostki z rozbiciem na sekcje. Materiały wymagane (Required materials) to przydatna lista kontrolna, która ułatwia wcześniejsze zebranie materiałów. 

  • Teacher Lessons (Lekcje nauczycieli) – każda sekcja Teacher Lessons zawiera osobne lekcje składające się na jednostkę. Każda strona lekcji zawiera wszystkie potrzebne notatki i materiały do planowania. Porada: Zwróć uwagę na znaki wodne przy krawędziach strony. Wskazują one bieżący etap lekcji — od wprowadzenia (Warm Up) do zakończenia (Cool Down).

   Full_lesson_with_sidebar

  • Practice Problems (Ćwiczenia praktyczne) — te strony zawierają rozwiązania ćwiczeń, które przekażesz uczniom.

  • Assessments (Testy) — te strony zawierają rozwiązania testów, które przekażesz uczniom za pośrednictwem programu Microsoft Forms. Te rozwiązania pojawią się, gdy nadejdzie czas, aby sprawdzić i ocenić testy. Uwaga: Te strony są chronione hasłem. Aby je wyświetlić, wprowadź hasło otrzymane w powitalnej wiadomości e-mail.

 3. Objaśnienie tagów i symboli

  • Tagi — poniższe tagi ułatwiają szybkie zidentyfikowanie zawartości na stronie notesu Open Up Resources. Możesz także kategoryzować zawartość samodzielnie, dodając te tagi. Użyj poniższych skrótów klawiaturowych lub wybierz kartę Narzędzia główne w celu wybrania tagu z menu przewijanego. Wyszukaj tagi w tym miejscu, wybierając pozycję Znajdź znaczniki. Organizuj tagi według typu zawartości, daty i innych cech. Następnie wybierz hiperlink w celu odwiedzenia danej strony. (Dowiedz się więcej na temat wyszukiwania tagów w programie OneNote).

   Open_up_Tag_key_crop Open_up_Tag_key_crop2 open_up_Tag_key_crop3

  • Znaki wodne — znajdują się one przy krawędziach stron lekcji. Ułatwiają zorientowanie się, jaki rodzaj zawartości ujęto w danej lekcji. Wprowadzenia (Warm Up) mają kolor pomarańczowy, działania numerowane mają kolor niebieski i zielony, natomiast zakończenia (Cool Down) są ciemnoniebieskie.

   Open_up_Watermark

  • Porady dotyczące programu OneNote — szukaj pogrubionego tekstu w górnej części stron notesu One Up. W tych poradach znajdziesz skróty programu OneNote i inne pomysły ekspertów, dzięki którym zaoszczędzisz czas i energię.

   Open_up_OneNote_tips

  • Instructional Routines (Procedury instruktażowe) — każda sekcja Teacher Lessons (Lekcje nauczyciela) zawiera część Instructional Routines, która ma ułatwić Ci prowadzenie lekcji. W tym notesie znajdują się procedury dotyczące języka matematyki — Mathematical Language Routines.

   Open_up_Instructional_Routines

 4. Grupa sekcji Student Resources (Materiały dla uczniów)

  Każda jednostka zawiera grupę sekcji Student Resources (Materiały dla uczniów). Tutaj znajdziesz wszystkie puste zestawy informacyjne do rozdania i materiały do przekazania uczniom. Każda sekcja w materiałach dla uczniów jest zgodna ze strukturą lekcji, pustymi sekcjami w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) i sekcjami notesu ucznia utworzonymi podczas konfigurowania notesu.


  Open_up_Student_Resources

Będziesz dopasowywać pustą zawartość do tych sekcji. Na przykład w pierwszym dniu nauczania jednostki 7.1 przejdziesz do sekcji Student Resources (Materiały dla uczniów), wybierzesz część Warm Ups (Wprowadzenia), a następnie wybierzesz pozycję L1, aby znaleźć wprowadzenie dla lekcji 1. Rozpowszechnisz wprowadzenie dla lekcji 1 w pustej sekcji Warm Up (Wprowadzenie) jednostki 7.1 w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości).

Open_up_Inside_Student_Resources

 • Porada: W przypadku korzystania z pisma odręcznego dodaj więcej miejsca, dodaj podstronę dla każdej odpowiedzi ucznia udzielanej za pomocą pisma odręcznego lub dodaj linie siatki, aby pismo odręczne pozostało na miejscu, gdy Ty lub uczniowie będą dodawać kolejną zawartość do strony.

3. Rozpowszechnianie zawartości wśród uczniów

Wielką zaletą używania notesu zajęć Open Up Resources jest jego elastyczność w zakresie tego, jak — i kiedy — udostępnia się zawartość uczniom. Wybierz opcję najodpowiedniejszą dla Ciebie i Twojego stylu nauczania.

 • Zalecane najlepsze rozwiązanie: Umieść pustą zawartość sekcji Student Resources (Materiały dla uczniów) w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) i rozpowszechnij ją bezpośrednio w prywatnych notesach uczniów. Dzięki temu sekcja Content Library (Biblioteka zawartości) będzie pełnić funkcję podręcznika do przeglądania później, także dla nowych uczniów.

Przypomnienie:  Możesz edytować sekcje notesu zajęć przeznaczone dla uczniów w celu uzgadniania zawartości w sekcji materiałów dla uczniów za pomocą narzędzia do zarządzania notesami.


Open_up_Manage_notebooks

Kopiowanie do biblioteki zawartości:

Skopiuj i (lub) przenieś zawartość Open Up Resources do już używanego notesu zajęć. Nie zapomnij o rozpowszechnieniu w tym kroku sekcji przewodnika użytkownika (User Guide). 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę lub sekcję.

 2. Wybierz pozycję Przenieś lub kopiuj.

  Open_up_Move_or_copy

 3. Wybierz notes docelowy dla tej strony lub sekcji.

 4. Wybierz pozycję Przenieś lub Kopiuj.

Skopiuj zawartość z grupy sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) do sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) w tym samym notesie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę lub sekcję.

 2. Wybierz pozycję Przenieś lub kopiuj.

 3. Wybierz miejsce docelowe w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) notesu.

  Open_up_copy_to_content_library

 4. Wybierz pozycję Przenieś lub Kopiuj.

Rozpowszechnianie stron w prywatnych notesach zajęć uczniów:

Udostępniaj uczniom materiały informacyjne we własnym tempie. Możesz rozpowszechnić zestaw przed rozpoczęciem zajęć lub na bieżąco w trakcie zajęć.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz rozpowszechnić wśród uczniów.

 2. Wybierz kartę Notes zajęć, a następnie pozycję Rozpowszechnij stronę.

 3. Wybierz sekcję notesów uczniów, do której ma zostać skopiowana strona.

  Open_up_choose_section_with_cursor

 4. Poproś uczniów o zsynchronizowanie notesów przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy notesu, a następnie wybranie pozycji Synchronizuj ten notes teraz.

 • Uwaga: W tym kroku można również rozpowszechnić strony wśród poszczególnych uczniów lub grup uczniów.

Dowiedz się więcej:

Rozpowszechnianie stron i sekcji w notesie zajęć

Najlepsze rozwiązania dotyczące synchronizowania zawartości notesu zajęć

Przeglądanie pracy ucznia w notesie zajęć

4. Administrowanie testami i tworzenie ich w programie Microsoft Forms

Połączenie programu Microsoft Forms i zasobów Open Up Resources zapewnia dostęp do zgodnych ze standardami testów dopasowanych do przerabianych na zajęciach jednostek. Testy można łatwo rozpowszechnić wśród uczniów i przechowywać w notesie Open Up. 

Aby rozpocząć, przejdź do strony https://forms.office.com i zaloguj się przy użyciu poświadczeń szkolnych.

Uzyskiwanie dostępu do testów

 • W notesie Open Up: Dla każdej jednostki są wstępnie załadowane rozwiązania testów. Wybierz jednostkę, a następnie wybierz kartę Assessments (Testy). Te klucze rozwiązań ułatwią ocenianie zadań uczniów.

 • Microsoft Forms: Wybierz opcję Moje formularze. W tym miejscu rozpowszechnisz, a następnie ocenisz wszystkie testy.

Rozpowszechnianie testów

Open_up_Forms_Share

 • Wśród uczniów:

  • W programie Microsoft Forms otwórz testy, które chcesz udostępnić.

  • Wybierz pozycję Udostępnij.

  • Przejdź do pola zawierającego link do testu. W tym miejscu możesz skopiować link (w celu wklejenia go w notesie zajęć), pobrać kod QR, skopiować kod do osadzenia na stronie internetowej lub wybrać opcję rozpowszechnienia za pośrednictwem poczty e-mail. 

 • Wśród nauczycieli

  • W programie Microsoft Forms otwórz testy, które chcesz udostępnić.

  • Wybierz pozycję Udostępnij.

  • W okienku Udostępnianie możesz po prostu udostępnić szablon testu innym, wybierając pozycję Udostępnij jako szablon. Możesz też udostępnić, edytować i współtworzyć test w celu utworzenia innej wersji testu, wybierając pozycję Uzyskaj link do wyświetlania i edytowania.

Ocenianie testów

 1. W programie Microsoft Forms otwórz testy, które chcesz ocenić. 

 2. Po przesłaniu odpowiedzi wybierz kartę Odpowiedzi.

 3. Wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

 4. U góry tytułu testu u góry strony widoczne są dwie karty: Osoby i Pytania

 • Na karcie Osoby wyświetlane są szczegóły dotyczące poszczególnych uczniów, na przykład czas pracy nad testem, liczba uzyskanych punktów i opcje wybrane przez ucznia.

 • Na karcie Pytania wyświetlane są odpowiedzi od wszystkich uczniów pogrupowane według pytań. Możesz tu dodać komentarze do poszczególnych odpowiedzi.

Arkusze na odpowiedzi do testów do rozdania

Możesz przekazać uczniom wydrukowane arkusze na odpowiedzi do testów wraz z testami w programie Forms, aby mogli przedstawić swoją pracę, dodatkowo objaśnić odpowiedzi wprowadzone w teście w programie Forms lub w inny sposób uzupełnić odpowiedzi. Te arkusze są dołączone do odpowiednich jednostek w notesie zajęć Open Up. Wszystkie testy nadal będą oceniane w programie Microsoft Forms.

Udostępnianie i przetwarzanie odpowiedzi na pytania testowe

Program Microsoft Forms zapewnia zautomatyzowane zestawienie umożliwiające przeglądanie odpowiedzi według uczniów lub pytań. Aby wyświetlić dane odpowiedzi, otwórz test w programie Forms, wybierz kartę Odpowiedzi, a następnie wybierz pozycję Wyświetl wyniki. Pozwoli to pokazać odpowiedzi zestawione według uczniów lub pytań.Open_up_Forms_Responses

Forms_Solutions

Eksportowanie do programu Excel

Wyświetl dane odpowiedzi w programie Excel, wybierając pozycję Otwórz w programie Excel na karcie Odpowiedzi w programie Forms.

W programie Excel każde pytanie staje się kolumny i wiersza staje się poszczególne odpowiedzi. Pierwsze cztery kolumny wyświetlające godzinę rozpoczęcia i czas zakończenia dla każdej odpowiedzi, a adres e-mail i nazwę każdego ucznia. Następujące kolumny wyświetlanie odpowiedzi uczniów.

Open_up_Forms_4

Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms:

5. Przeglądanie analizy zajęć

Uwaga: Zanim przystąpisz do analizy zajęć dotyczącej testów Open Up, poproś administratora informatycznego, aby skonfigurował ją, wykonując te czynności.

Wgląd w wyniki analizy Open Up Resources umożliwi wkrótce:

 • Publikowanie danych zajęć w usłudze Power BI bezpośrednio z programu Excel.

 • Pobieranie danych testów notesu zajęć do zautomatyzowanych pulpitów nawigacyjnych (jak te pokazane poniżej). Pulpit nawigacyjny testów — Assessments Dashboard — znajduje się na stronie Index (Indeks) sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) w notesie Open Up.

Dane testów według jednostek:

Pulpit nawigacyjny analizy OER

Dane testów według uczniów:

zrzut ekranu: druga analiza

Po otwarciu pulpitu nawigacyjnego można wybrać różne notesy, aby wyświetlić dane testów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×