Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podpisy cyfrowe odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu oprogramowania. W tym artykule wyjaśniono, co to jest podpis cyfrowy, oraz w jaki sposób można sprawdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Blog pakietu Office

W tym artykule

Co to jest podpis cyfrowy?

Wyświetlanie podpisu cyfrowego w podpisanym dokumencie

Wyświetlanie podpisu cyfrowego w podpisanej wiadomości e-mail

Wyświetlanie podpisu cyfrowego dla podpisanego makra

Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny

Co to jest podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy jest używany do uwierzytelnianie informacji cyfrowych — takich jak dokumenty, wiadomości e-mail i makra — za pomocą kryptografii komputerowej. Podpisy cyfrowe dają następujące gwarancje:

 • Autentyczność     Podpis cyfrowy gwarantuje, że osoba podpisująca jest tym, za kogo się podaje.

 • Integralność     Podpis cyfrowy gwarantuje, że zawartość nie została zmieniona od czasu złożenia podpisu cyfrowego.

 • Niemożność wyparcia się     Podpis cyfrowy jest gwarantem dla wszystkich stron, że podpisana zawartość jest oryginalna. „Możliwość wyparcia się” odnosi się do sytuacji, w której osoba podpisująca odrzuca jakiekolwiek powiązanie z podpisaną zawartością.

Aby dać te gwarancje, autor zawartości musi podpisać cyfrowo zawartość, korzystając z podpisu spełniającego następujące warunki:

 • Podpis cyfrowy jest ważny.

 • certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł).

 • Osoba lub organizacja podpisująca, zwana wydawcą, jest zaufana.

 • Certyfikat skojarzony z podpisem cyfrowym został wydany podpisującemu wydawcy przez godny zaufania urząd certyfikacji.

Programy pakietu Microsoft Office 2007 sprawdzają te warunki i wyświetlają alert, jeśli występuje problem z podpisem cyfrowym. Aby zapoznać się ze szczegółami, zobacz ostatnią sekcję w tym artykule: Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Początek strony

Wyświetlanie podpisu cyfrowego w podpisanym dokumencie

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Excel

Excel

Podczas przeglądania jakiejkolwiek podpisanej zawartości należy zwrócić uwagę na szczegóły dołączonego podpisu oraz certyfikat użyty do utworzenia tego podpisu, aby sprawdzić, czy istnieją potencjalne problemy.

 1. W otwartym dokumencie kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Przygotuj.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podpisy.

  Porada : Możesz także kliknąć przycisk podpisów znajdujący się u dołu ekranu.

  Przycisk Podpisy

 3. W okienku Podpisy kliknij podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę obok nazwy podpisu, a następnie kliknij polecenie Szczegóły podpisu.

  Szczegóły podpisów

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij opcję Wyświetl.

Sposób oceny podpisu cyfrowego omówiono w ostatniej sekcji tego artykułu: Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Początek strony

PowerPoint

Podczas przeglądania jakiejkolwiek podpisanej zawartości należy zwrócić uwagę na szczegóły dołączonego podpisu oraz certyfikat użyty do utworzenia tego podpisu, aby sprawdzić, czy istnieją potencjalne problemy.

 1. W otwartym dokumencie kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Przygotuj.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podpisy.

  Porada : Możesz także kliknąć przycisk podpisów znajdujący się u dołu ekranu.

  Przycisk Podpisy

 3. W okienku Podpisy kliknij podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę obok nazwy podpisu, a następnie kliknij polecenie Szczegóły podpisu.

  Szczegóły podpisów

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij opcję Wyświetl.

Sposób oceny podpisu cyfrowego omówiono w ostatniej sekcji tego artykułu: Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Początek strony

Word

Podczas przeglądania jakiejkolwiek podpisanej zawartości należy zwrócić uwagę na szczegóły dołączonego podpisu oraz certyfikat użyty do utworzenia tego podpisu, aby sprawdzić, czy istnieją potencjalne problemy.

 1. W otwartym dokumencie kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Przygotuj.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podpisy.

  Porada : Możesz także kliknąć przycisk podpisów znajdujący się u dołu ekranu.

  Przycisk Podpisy

 3. W okienku Podpisy kliknij podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę obok nazwy podpisu, a następnie kliknij polecenie Szczegóły podpisu.

  Szczegóły podpisów

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij opcję Wyświetl.

Sposób oceny podpisu cyfrowego omówiono w ostatniej sekcji tego artykułu: Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Początek strony

Wyświetlanie podpisu cyfrowego w podpisanej wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość podpisaną cyfrowo.

 2. Spójrz na wiersz stanu Podpis i sprawdź adres e-mail osoby, która podpisała wiadomość.

  Wiersz stanu Podpis

  Ważne : Nie wystarczy samo sprawdzenie adresu e-mail w wierszu Od, ponieważ trzeba określić, kto rzeczywiście podpisał wiadomość, a nie tylko kto ją wysłał. Jeśli adres e-mail w wierszu Od nie jest zgodny z adresem e-mail w wierszu stanu Podpis, należy użyć wiersza Podpis do sprawdzenia tego, kto rzeczywiście wysłał wiadomość.

  Podpis cyfrowy

 3. Sprawdź, czy podpis jest prawidłowy.

  • Jeśli przycisk w wierszu stanu Podpis jest podobny do następującego przycisku Podpis: Obraz przycisku , podpis jest prawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu podpisu, kliknij ten przycisk.

  • Jeśli pod wierszem stanu Podpis zostanie wyświetlone czerwone podkreślenie, a przycisk przybierze formę wykrzyknika, podpis jest nieprawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu podpisu, kliknij przycisk.

   Podpis

 4. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny wystąpienia problemu z podpisem cyfrowym, takiego jak nieprawidłowy certyfikat, kliknij przycisk Szczegóły.

  Nieważny podpis cyfrowy

 5. W następnym oknie dialogowym zabezpieczeń kliknij przycisk Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć informacje na temat certyfikatu użytego w podpisie cyfrowym.

Początek strony

Wyświetlanie podpisu cyfrowego dla podpisanego makra

Jeśli po otwarciu dokumentu zawierającego podpisany projekt makra występuje problem z podpisem, makro zostanie domyślnie wyłączone i pojawi się pasek komunikatów z powiadomieniem o potencjalnie niebezpiecznym makrze. Taka sytuacja nie ma miejsca, jeśli dokument jest otwierany z zaufanej lokalizacji.

Pasek komunikatów

Jeśli makra zostały podpisane, można wyświetlić certyfikaty dla plików, wykonując następujące czynności:

 1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

 2. Jeśli makra są podpisane, w oknie dialogowym zabezpieczeń zostanie wyświetlony obszar Podpis podobny do tego z ilustracji.

  Podpis

 3. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły podpisu.

Początek strony

Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny

W tej sekcji opisano, na co należy zwracać uwagę podczas oceny wiarygodności podpisu cyfrowego.

Podpis cyfrowy jest prawidłowy

W przypadku ważnego podpisu cyfrowego u góry okna dialogowego Szczegóły podpisu cyfrowego wyświetlany jest komunikat potwierdzający prawidłowość podpisu. Należy także zwrócić uwagę na szczegóły sygnatury czasowej w obszarze Kontrasygnatury. Te szczegóły wskazują, że urząd certyfikacji — w tym przykładzie jest to firma VeriSign — sprawdził poprawność podpisu cyfrowego i zatwierdził go.

Okno dialogowe Szczegóły podpisu cyfrowego

Data sygnatury czasowej — w tym przypadku 7 sierpnia 2003 r. — powinna mieścić się w zakresie dat Ważne od w tym certyfikacie. Aby wyświetlić zakres dat w podpisie cyfrowym, kliknij przycisk Wyświetl certyfikat.

Okno dialogowe Certyfikat

Wydawca — w tym przypadku firma Microsoft Corporation — powinien domyślnie być zaufanym wydawcą na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Certyfikaty dla firmy Microsoft znajdują się w magazynie zaufanych głównych urzędów certyfikacji. Jeśli wydawca nie jest domyślnie zaufany, należy bezpośrednio zaufać wydawcy. W przeciwnym razie zawartość podpisana przez tego wydawcę nie zostanie zatwierdzona w testach zabezpieczeń oprogramowania.

Sprawdzanie obecności czerwonego symbolu X

Podpis cyfrowy, który może powodować problemy, jest wyświetlany z czerwonym symbolem X.

Okno dialogowe Szczegóły podpisu cyfrowego

Czerwony symbol X może zostać wyświetlony w następujących przypadkach:

 • Podpis cyfrowy jest z jakiegoś powodu nieważny. (Na przykład zawartość została zmieniona już po podpisaniu).

 • Ważność tego podpisu cyfrowego wygasła.

 • certyfikat skojarzony z podpisem cyfrowym nie został wystawiony przez urząd certyfikacji (CA). Na przykład być może certyfikat z podpisem własnym utworzony za pomocą programu Selfcert.exe.

 • Wydawca nie jest zaufany.

Co zrobić w przypadku problemu z podpisem

Jeśli występuje problem z podpisem, w zależności od sytuacji należy wykonać dowolne z następujących czynności:

 • Skontaktuj się ze źródłem podpisanej zawartości i poinformuj o problemie z podpisem.

 • Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego odpowiedzialnym za infrastrukturę zabezpieczeń organizacji.

 • Jeśli uważasz, że makro lub inna zawartość aktywna powiązana z dokumentem jest wiarygodna, możesz zapisać dokument w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania. Korzystanie z zaufanych lokalizacji jest lepszym rozwiązaniem niż obniżanie poziomu ustawień zabezpieczeń dla wszystkich makr.

 • Bezpośrednio zaufaj wydawcy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×