Jak program InfoPath używa technologii XML

Program Microsoft Office InfoPath jest aplikacją systemu Microsoft Office przeznaczoną do tworzenia szablonów formularzy opartych na języku XML (Extensible Markup Language) i skojarzonych z nim technologiach. Język XML stanowi standard branżowy używany do opisywania, organizowania i wymiany danych. W programie InfoPath szablony formularzy są oparte na technologiach języka XML, a dane formularzy są zapisywane i przesyłane w formacie XML. Program InfoPath korzysta z następujących technologii XML:

  • transformacja XSL (XSLT),

  • schemat XML,

  • język XHTML,

  • język XPath (XML Path Language),

  • język XHTMLDocument Object Model (DOM),

  • podpis XML.

    Uwaga : Więcej informacji o każdej z tych technologii można wyszukać w witrynie World Wide Web Consortium (W3C) w sieci Web.

Wymienionymi technologiami zarządza organizacja World Wide Web Consortium (W3C), której zalecenia określają zestaw reguł, wskazówek i konwencji tworzenia plików łatwych do generowania i przetwarzania na różnych komputerach i za pomocą różnych aplikacji. Program InfoPath nie tylko obsługuje technologie XML, ale także używa specjalnych instrukcje przetwarzania i przestrzeń nazw oraz korzysta z szeregu metod uzyskiwania dostępu do modelu DOM za pośrednictwem modelu obiektowego InfoPath.

Chociaż zrozumienie wszystkich szczegółów wymienionych technologii XML nie jest konieczne, poniższa tabela może pomóc w zrozumieniu sposobu używania tych technologii w programie InfoPath.

Nazwa

Opis

Język XML

Format języka XML jest formatem wyjściowym tworzonym przez formularz programu InfoPath. Język XML jest używany do przechowywania danych przykładowych wyświetlanych w polach formularza, zanim wypełni je użytkownik. Program InfoPath używa języka XML w wersji standardowej 1.0.

Język XSLT

Format języka XSLT jest formatem wyświetlania plików tworzonych podczas projektowania szablonu formularza. Program InfoPath nie obsługuje obiektów formatowania języka XSL (XSL-FO) w przypadku prezentowaniu danych XML ani importowania dowolnych plików xsl. Program InfoPath używa języka XSLT w wersji standardowej 1.0.

Schemat XML

Schematy XML są używane jako podstawowy sposób sprawdzanie poprawności danych w formularzu i zapewniają podstawową strukturę dokumentu XML tworzonego przez szablon formularza. Ponadto za pomocą schematu XML jest definiowana struktura plik definicji formularza generowanego przez program InfoPath podczas projektowania szablonu formularza. Program InfoPath nie obsługuje schematów zgodnych ze specyfikacjami redukcji danych języka XML (XDR) ani definicjami typu dokumentu (DTD). Program InfoPath używa schematów XML w wersji standardowej 1.0.

Język XHTML

Format XHTML jest dobrze sformułowanym formatem HTML i jest używany głównie do projektowania obszarów tekstu sformatowanego. Program InfoPath używa języka XHTML w wersji standardowej 1.0.

Język XPath

Wyrażenia XPath są używane podczas wiązanie formantów z polami i grupami w źródło danych szablonu formularza. Oprócz tego wyrażenia XPath są używane do sprawdzania poprawności danych, a także w wyrażeniach formatowanie warunkowe. Program InfoPath używa wyrażeń XPath w wersji standardowej 1.0.

Model DOM

Model DOM jest używany do programowego uzyskiwania dostępu do zawartości dokumentu źródłowego XML tworzonego przez szablon formularza. Ponadto model DOM pozwala udostępniać zawartość plików xsf w trybie tylko do odczytu. Program InfoPath używa modelu DOM w wersji standardowej 1.0.

Podpis XML

Podpisy XML są używane do cyfrowego podpisywania formularzy programu InfoPath. Jeśli podpisy XML są włączone, każdy formularz programu InfoPath może zawierać jeden lub więcej podpisów cyfrowych. Program InfoPath obsługuje cyfrowe podpisywanie zarówno części, jak i całego formularza.

Procesor XML

Procesor XML jest używany do ładowania źródła dokumentu XML do pamięci dynamicznej komputera, sprawdzania poprawności dokumentu za pomocą schematu XML i tworzenia widoku dokumentu za pomocą języka XSLT. Procesorem XML obsługiwanym przez program InfoPath jest program Microsoft XML Core Services (MSXML) 5.0. Wcześniejsze wersje tego procesora nie są obsługiwane.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×