Jak można scalić dwie lub większą liczbę tabel?

Wiersze z jednej tabeli można scalić (połączyć) z drugą tabelą, po prostu wklejając je w pierwszych pustych komórkach poniżej tabeli docelowej — rozmiar tabeli zostanie powiększony w celu uwzględnienia nowych wierszy. A jeśli wiersze w obu tabelach są zgodne, można scalić kolumny z jednej tabeli z drugą tabelą, wklejając je w pierwszych pustych komórkach po prawej stronie tabeli docelowej — tabela zostanie powiększona, aby uwzględnić nowe kolumny.

Scalanie wierszy jest dość proste, ale scalanie kolumn może być kłopotliwe, jeśli wiersze jednej tabeli nie zawsze są zgodne z wierszami w drugiej tabeli. Używając funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, można uniknąć niektórych problemów z wyrównywaniem.

Scalanie dwóch tabel przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

W poniższym przykładzie zmieniliśmy nazwy dwóch tabel na „Niebieski” i „Pomarańczowy”. W tabeli Niebieski każdy wiersz odpowiada pozycji zamówienia. Zatem identyfikatorowi zamówienia 20050 odpowiadają dwie pozycje, identyfikatorowi zamówienia 20051 odpowiada jedna pozycja, identyfikatorowi zamówienia 20052 odpowiadają trzy pozycje i tak dalej. Chcemy scalić kolumny Identyfikator sprzedaży i Region z tabelą Niebieski na podstawie zgodnych wartości w kolumnie Identyfikator zamówienia w tabeli Pomarańczowy.

Scalanie dwóch kolumn z inną tabelą

Jednak wartości w kolumnie Identyfikator zamówienia w tabeli Niebieski powtarzają się, podczas gdy wartości w kolumnie Identyfikator zamówienia w tabeli Pomarańczowy są unikatowe. Jeśli byśmy po prostu skopiowali i wkleili dane z tabeli Pomarańczowy, wartości w kolumnach Identyfikator sprzedaży i Region dla drugiej pozycji zamówienia 20050 byłyby przesunięte o jeden wiersz, co natychmiast spowodowałoby przesunięcie pozostałych wartości w tych nowych kolumnach w tabeli Niebieski.

Jeśli chcesz wykonywać opisane czynności, oto dane dla tabeli Niebieski, które możesz skopiować do pustego arkusza. Po wklejeniu ich do arkusza, naciśnij klawisze Ctrl+T, aby przekształcić je w tabelę, a następnie zmień nazwę tabeli na Niebieski.

Identyfikator zamówienia

Data sprzedaży

Identyfikator produktu

20050

2014-02-02

C6077B

20050

2014-02-02

C9250LB

20051

2014-02-02

M115A

20052

2014-02-03

A760G

20052

2014-02-03

E3331

20052

2014-02-03

SP1447

20053

2014-02-03

L88M

20054

2014-02-04

S1018MM

20055

2014-02-05

C6077B

20056

2014-02-06

E3331

20056

2014-02-06

D534X

A oto dane dla tabeli Pomarańczowy. Skopiuj je do tego samego arkusza. Po wklejeniu ich do arkusza, naciśnij klawisze Ctrl+T, aby przekształcić je w tabelę, a następnie zmień nazwę tabeli na Pomarańczowy.

Identyfikator zamówienia

Identyfikator sprzedaży

Region

20050

447

Zachód

20051

398

Południe

20052

1006

Północ

20053

447

Zachód

20054

885

Wschód

20055

398

Południe

20056

644

Wschód

20057

1270

Wschód

20058

885

Wschód

Musimy się upewnić, że wartości kolumn Identyfikator sprzedaży i Region dla każdego zamówienia będą zgodne z unikatową pozycją każdego zamówienia. W tym celu wkleimy nagłówki tabeli Identyfikator sprzedaży i Region do komórek po prawej stronie tabeli Niebieski i użyjemy formuł funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, aby uzyskać odpowiednie wartości z kolumn Identyfikator sprzedaży i Region tabeli Pomarańczowy. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj nagłówki Identyfikator sprzedaży i Region z tabeli Pomarańczowy (tylko te dwie komórki).

 2. Wklej te nagłówki do komórki tuż obok po prawej stronie nagłówka Identyfikator produktu w tabeli Niebieski.

Teraz tabela Niebieski zawiera pięć kolumn, w tym nowe kolumny Identyfikatora sprzedaży i Region.

 1. W tabeli Niebieski w pierwszej komórce poniżej nagłówka Identyfikator sprzedaży zacznij wpisywać następującą formułę:

  =WYSZUKAJ.PIONOWO(

 2. W tabeli Niebieski wybierz pierwszą komórkę w kolumnie Identyfikator zamówienia — 20050.

Częściowo uzupełniona formuła wygląda następująco:

Częściowa formuła WYSZUKAJ.PIONOWO

Część [@[Identyfikator zamówienia]] oznacza „pobierz wartość w tym samym wierszu z kolumny Identyfikator zamówienia”.

 1. Wpisz średnik i zaznacz myszą całą tabelę Pomarańczowy, aby do formuły został dodany ciąg „Pomarańczowy[#Wszystko]”.

 2. Wpisz kolejny średnik, cyfrę 2, znowu średnik i cyfrę 0, w ten sposób: ;2;0

 3. Naciśnij klawisz Enter. Cała formuła wygląda następująco:

Pełna formuła WYSZUKAJ.PIONOWO

Część Pomarańczowy[#Wszystko] oznacza „szukaj we wszystkich komórkach w tabeli Pomarańczowy”. Cyfra 2 oznacza „pobierz wartość z drugiej kolumny”, a cyfra 0 oznacza „zwróć wartość tylko w przypadku dokładnego dopasowania”.

Zwróć uwagę, że program Excel wypełnił komórki w tej kolumnie, używając formuły WYSZUKAJ.PIONOWO.

 1. Powróć do kroku 3, ale tym razem zacznij wpisywać tę samą formułę w pierwszej komórce poniżej nagłówka Region.

 2. W kroku 6 zastąp cyfrę 2 cyfrą 3. Pełna formuła wygląda następująco:

Pełna formuła WYSZUKAJ.PIONOWO

Istnieje tylko jedna różnica między tą formułą i pierwszą formułą — pierwsza pobiera wartości z kolumny 2 tabeli Pomarańczowy, a druga pobiera je z kolumny 3.

Teraz zobaczysz wartości w każdej komórce nowych kolumn w tabeli Niebieski. Zawierają one formuły WYSZUKAJ.PIONOWO, ale są wyświetlane wartości. Warto przekonwertować formuły WYSZUKAJ.PIONOWO w tych komórkach na ich wartości rzeczywiste.

 1. Zaznacz wszystkie komórki z wartościami w kolumnie Identyfikator sprzedaży, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > strzałkę poniżej pozycji Wklej.

Strzałka poniżej pozycji Wklej wyświetlająca galerię wklejania

 1. W galerii wklejania kliknij pozycję Wklej wartości.

Przycisk Wklej wartości w galerii wklejania

 1. Zaznacz wszystkie komórki z wartościami w kolumnie Region, skopiuj je i powtórz kroki 10 i 11.

Teraz formuły WYSZUKAJ.PIONOWO w tych dwóch kolumnach zostały zastąpione wartościami.

Więcej informacji o tabelach i funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie wierszy i kolumn

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

WYSZUKAJ.PIONOWO: kiedy i jak używać tej funkcji (kurs szkoleniowy)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×