Jak działa nowoczesne uwierzytelnianie w aplikacjach klienckich pakietów Office 2013 i Office 2016

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak aplikacje klienckie pakietów Office 2013 i Office 2016 korzystają z funkcji nowoczesnego uwierzytelniania w zależności od ustawień uwierzytelniania skonfigurowanych w dzierżawie usługi Office 365 dla usług Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla firm Online.

Dostępność nowoczesnego uwierzytelniania dla usług Office 365

W przypadku usług Office 365 domyślny stan nowoczesnego uwierzytelniania jest następujący:

Zachowanie logowania aplikacji klienckich pakietu Office

Aplikacje klienckie pakietu Office 2013 domyślnie obsługują starsze formy uwierzytelniania. Oznacza to obsługę asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services lub uwierzytelniania podstawowego. Aby te klienty korzystały z funkcji nowoczesnego uwierzytelniania, klient systemu Windows musi mieć ustawione klucze rejestru. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie nowoczesnego uwierzytelniania dla pakietu Office 2013 na urządzeniach z systemem Windows.

Przeczytaj artykuł Jak używać nowoczesnego uwierzytelniania (biblioteka ADAL) z programem Skype dla firm, aby dowiedzieć się, jak ta funkcja działa z usługą Skype dla firm.

Klienty pakietu Office 2016 obsługują nowoczesne uwierzytelnianie domyślnie — nie trzeba podejmować żadnych działań, aby klient używał tych nowych przepływów. Konkretne działanie jest jednak wymagane w celu korzystania ze starszego uwierzytelniania.

Kliknij poniższe linki, aby zobaczyć, jak działa uwierzytelnianie klientów pakietów Office 2013 i Office 2016 z usługami Office 365 w zależności od tego, czy włączono nowoczesne uwierzytelnianie.

Exchange Online

W poniższej tabeli opisano zachowanie uwierzytelniania w przypadku aplikacji klienckich pakietu Office 2013 lub Office 2016 podczas nawiązania przez nie połączenia z usługą Exchange Online z zastosowaniem nowoczesnego uwierzytelniania bądź bez niego.

Wersja aplikacji klienckiej pakietu Office

Czy istnieje klucz rejestru?

Czy włączono nowoczesne uwierzytelnianie?

Zachowanie uwierzytelniania przy włączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy (domyślne)

Zachowanie uwierzytelniania przy wyłączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy

Office 2016

Nie lub ustawienie EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

Office 2016

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

Office 2016

Tak, EnableADAL=0

Nie

Uwierzytelnianie podstawowe

Uwierzytelnianie podstawowe

Office 2013

Nie

Nie

Uwierzytelnianie podstawowe

Uwierzytelnianie podstawowe

Office 2013

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie zastosowane uwierzytelnianie podstawowe. Serwer odmawia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona dla dzierżawy.

SharePoint Online

W poniższej tabeli opisano zachowanie uwierzytelniania w przypadku aplikacji klienckich pakietu Office 2013 lub Office 2016 podczas nawiązania przez nie połączenia z usługą SharePoint Online z zastosowaniem nowoczesnego uwierzytelniania bądź bez niego.

Wersja aplikacji klienckiej pakietu Office

Czy istnieje klucz rejestru?

Czy włączono nowoczesne uwierzytelnianie?

Zachowanie uwierzytelniania przy włączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy (domyślne)

Zachowanie uwierzytelniania przy wyłączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy

Office 2016

Nie lub ustawienie EnableADAL = 1

Tak

Tylko nowoczesne uwierzytelnianie.

Niepowodzenie połączenia.

Office 2016

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Tylko nowoczesne uwierzytelnianie.

Niepowodzenie połączenia.

Office 2016

Tak, EnableADAL = 0

Nie

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Office 2013

Nie

Nie

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Office 2013

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Tylko nowoczesne uwierzytelnianie.

Niepowodzenie połączenia.

Skype dla firm Online

W poniższej tabeli opisano zachowanie uwierzytelniania w przypadku aplikacji klienckich pakietu Office 2013 lub Office 2016 podczas nawiązania przez nie połączenia z usługą Skype dla firm Online z zastosowaniem nowoczesnego uwierzytelniania bądź bez niego.

Wersja aplikacji klienckiej pakietu Office

Czy istnieje klucz rejestru?

Czy włączono nowoczesne uwierzytelnianie?

Zachowanie uwierzytelniania przy włączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy

Zachowanie uwierzytelniania przy wyłączonym nowoczesnym uwierzytelnianiu dla dzierżawy (domyślne)

Office 2016

Nie lub ustawienie EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie użyty asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services. Serwer odmawia użycia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona w dzierżawach usługi Skype dla firm Online.

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie użyty asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services. Serwer odmawia użycia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona w dzierżawach usługi Skype dla firm Online.

Office 2016

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie użyty asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services. Serwer odmawia użycia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona w dzierżawach usługi Skype dla firm Online.

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie użyty asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services. Serwer odmawia użycia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona w dzierżawach usługi Skype dla firm Online.

Office 2016

Tak, EnableADAL = 0

Nie

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Office 2013

Nie

Nie

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Office 2013

Tak, EnableADAL = 1

Tak

Najpierw zostaje podjęta próba nowoczesnego uwierzytelnienia. Jeśli serwer odmówi nawiązania połączenia przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania, zostanie użyty asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services. Serwer odmawia użycia nowoczesnego uwierzytelniania, gdy funkcja ta nie jest włączona w dzierżawach usługi Skype dla firm Online.

Tylko asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services.

Zobacz też

Używanie nowoczesnego uwierzytelniania usługi Office 365 z klientami pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×