Instrukcje dotyczące dodawania użytkownika w dodatku Business Contact Manager przez administratora komputera

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby udzielić dostępu użytkownikowi komputera innego niż ten, na którym jest umieszczona baza danych, właściciel bazy danych musi również udzielić temu użytkownikowi dostępu do komputera, na którym znajduje się baza danych, chyba że ten komputer należy do domena. Jeżeli nie należy do domeny, a właściciel bazy danych nie może zalogować się na komputerze jako administrator, wtedy administrator tego komputera musi udzielić tego dostępu nowemu użytkownikowi. Jeżeli komputer należy do domeny, dostęp do niego może zostać udzielony użytkownikowi przez administratora domeny.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś administratorem, zobacz Jak ustalić, czy jestem administratorem?

Logowanie się jako administrator

Aby zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

 1. W menu Start kliknij polecenie Wyloguj, a następnie kliknij przycisk Wyloguj.

 2. Aby zalogować się jako administrator, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Na ekranie powitalnym kliknij ikonę konta użytkownika dla konta administratora.

  • W domenie naciśnij klawisze CTRL + ALT + DELETE, a następnie wpisz informacje o koncie odpowiadające kontu administratora.

   Uwaga: Jeśli mogą logować się do więcej niż jednym komputerze, kliknij przycisk Opcje, a następnie w polu zalogować się do wybierz nazwę komputera (ten komputer), gdzie Nazwa komputera jest nazwą komputera, na którym znajduje się baza danych.

Udzielanie lub odmawianie dostępu do bazy danych dodatku Business Contact Manager

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Udostępnij bazę danych.

 2. Wykonaj instrukcje kreatora Udostępnianie bazy danych.

  Uwagi: 

  • Aby udzielić lub odmówić dostępu tylko niektórym użytkownikom, zaznacz pole opcję Chcę udostępniać moje dane, a następnie wprowadź zmiany na stronie Wybieranie użytkowników. Aby dodać nowych użytkowników jako administrator, kliknij przycisk Dodaj nowego użytkownika. Jeśli dany użytkownik ma już uprawnienie dostępu do tego komputera, nie trzeba ponownie dodawać jego konta.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekranu, kliknij przycisk Pomoc.

  • Jeśli użytkownik musi podać hasło w celu uzyskania dostępu do udostępnionej bazy danych, administrator otrzyma monit o podanie hasła tymczasowego, którego będzie można użyć tylko raz. Gdy ten nowy użytkownik będzie po raz pierwszy uzyskiwać dostęp do baza danych dodatku Business Contact Manager, zostanie wyświetlony monit o podanie hasła tymczasowego oraz bieżącego hasła sieciowego lub lokalnego. Następnie użytkownik będzie mógł uzyskiwać dostęp do sieci i bazy danych przy użyciu swojego hasła sieciowego lub lokalnego. Każde używane hasło — tymczasowe lub stałe — musi spełniać standardy zabezpieczeń sieci lokalnej.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×